Tallinna Tehnikaülikool

Mereveondus

Mereveondus hõlmab endas nii kauba kui reisijate vedu. Merd mööda veetakse ligi 90% kaubast. Nõudlus vedude järele järjest kasvab ning see omakorda soodustab tarneahela juhtimisega seotud arenguid konkurentsivõimelisuse säilitamiseks. Traditsioonilisele veoteenusele on lisandunud terminali- ja laoteenused, samuti agenteerimine ja prahtimine, mis on tihedalt seotud mereveonduse digitaliseerimise ja sellega kaasnevate muudatustega nii merendussektori toimimises, haridusvaldkonnas kui ka teadus- ja arendustegevuses.

EMERA merenduskeskuse valdkonnaspetsialistidel on kaasaegsed teadmised ja praktilised kogemused, mis kombineerituna võimaldavad merendussektorile pakkuda teadmusteenuseid, et arendada ning tõhustada mereveonduse ja sadamate majandamisega seonduvat. Selle suuna arendamiseks on Eesti Mereakadeemias 2021 aasta kevadel loodud mereveonduse uurimisrühm.

UURIMISRÜHMA TEADUSUURINGUD ON KESKENDUNUD KAHELE PÕHILISELE VALDKONNALE:
  1. Arukad ja energiatõhusad keskkonnad. Kuidas mõjutavad karmistuvad keskkonnaalased eeskirjad laevandusettevõtteid, sadamaid ja merendusturge? Uuringutes analüüsitakse praegust laevandusäri ning uuritakse, kuidas uued kütused, laevade konstruktsioon ja operatiivsed muutused mõjutavad laevanduse ärimudeleid ja tegevust. Uuringud on multidistsiplinaarsed ja kasutada saab erinevaid meetodeid.
  2. Tulevikule suunatud juhtimine. Laevandusettevõtete, sadamate ja merendussektori toimimine ja konkurentsivõime erinevates laevandusturu olukordades: kauba- ja reisijate maht, finantsolukord, laevastiku kättesaadavus, isegi poliitika ja avalik arvamus. Seda tööd tehakse tihedalt kas ametiasutuste või ettevõtetega ja sageli ka otse nende tellimusel.

Mereveonduse uurimisrühm

Uurimisrühma juht: Ulla Pirita Tapaninen

Alates 01.05.21 alustas TalTech Eesti Mereakadeemias tööd mereveonduse tenuuriprofessor Dr Ulla Pirita Tapaninen. Tema tugevusteks on pikaajaline töökogemus ja koostöö mereveonduses tegelevate ettevõtete ja avaliku sektoriga nii Läänemere regioonis kui ka laiemalt Euroopas. Osavalt on ta suutnud oma kontakte ja koostööd kasutada projektide algatamiseks ja oma uurimisgrupi arendamiseks.

Dr Ulla Tapaninen kirjutab merendusvaldkonna blogi  ullatapaninen.net, samuti võib lugeda tema mereveonduse raamatut: Maritime Transport.
Lisaks on ta aktiivne Twitteris @utapaninen ja LinkedIn'is.

Käimasolevad projektid

Peamine eesmärk on panna alus uue klassi täielikult elektrilise mehitamata õhusõiduki süsteemile UWV (Unmanned WIG/wing-in-ground/ Vehicle), mis ühendab endas kiiruse, paindlikkuse ja energiatõhususe.

Projekt vähendab CO2 heitkoguseid ühendvedude/multimodaalse transpordisüsteemi kaubavoogude puhul. Töötatakse välja digitaalne tööriist CO2 vähendamise meetmete jaoks ja kontseptsioon energiasäästuks ning taastuvenergia tootmiseks sadamates kui multimodaalsete vedude sõlmpunktides.

Saartevaheline parvlaevaliiklus on Kesk-Läänemere regioonile iseloomulik transpordiviis. Parvlaevaühendused saarte ja mandri vahel on olulised ühendamaks saari keskustega.

Projekt loob Läänemere piirkonna organisatsioonide vahelise pädevusvõrgustiku, et võimaldada Läänemere meretranspordil täita „Fit for 55“ eeskirju dekarboniseerimise osas. BALTIC-FIT saavutab selle eesmärgi, rakendades kolmeaastast innovatsioonistrateegiat, mis koosneb viiest eesmärgist, mis keskenduvad TalTechi positsiooni tugevdamisele merenduse dekarboniseerimise valdkonnas.

Küsi lisainfot