TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

Site logo

Laialdane IoT tehnoloogia kasutusele võtmine merendussektoris on loonud laevaomanikele uued võimalused laevade ohutumaks ja ökonoomsemaks opereerimiseks tuues samas  kaasa riskid, millega ettevõtted pole varem kokku puutunud. Nimetatud riskide maandamiseks on loomisel merenduse küberjulgeoleku uurimisrühm, mille fookuses hakkab  olema kolm peamist teemat: mereside turvalisus, meretehnoloogia küberturvalisus ning inimaspektid küberturvalisuses.

Horisont 2020 EraChairi programmist rahastuse saanud projekt MariCybERA aitab ülikooli tuua silmapaistvaid akadeemikuid ja kõrgetasemelised tippspetsialiste, et arendada küberturvalisuse valdkonda merenduses ning tõsta kompetentsi antud valdkonnas. Projekt võimaldab ühtlasi ülikooli juurde luua merenduse küberturbe keskuse.

Küberjulgeoleku teemal Eesti Mereakadeemias

TalTech Eesti Mereakadeemias toimus 11.-15. juuni 2018 suvekool,

mis keskendus küberjulgeolekule merenduses. Suvekoolis osalesid nii IT kui merenduse valdkonna noored teadlased ja spetsialistid; merendussektori, tehnoloogiatööstuse ja küberjulgeoleku eksperdid.Ürituse peaesinejana astus üles küberjulgeoleku konsultant ja Lancasteri ülikooli aukonsul doktor Adrian Venables, kes on olnud 24 aastat kuningliku mereväe kommunikatsiooni, sõjapidamise ja luure ametnik ning üldistanud oma praktilist kogemust teadusvaldkonnas, omades seitset erinevat tehnoloogia- ja küberjulgeolekualast kraadi.

Suvekooli korraldas TTÜ Eesti Mereakadeemia koostöös Cambridge ülikooli ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) IT Akadeemia programmiga. IT Akadeemia programm toetab Eesti Ülikoolides IKT ja IKT-ga põimitud õppekavadel rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise õppetöö läbiviimist. Küberkaitse suvekool toimus Eestis sel korral neljandat aastat, merendus oli aga fookuses esimest korda. Üritusel said 16 riigist pärit osalejad kuulata ettekandeid ning osaleda praktilistel harjutustel, mis viidi läbi Mereakadeemia kõrgtehnoloogilistel simulaatoritel.

Loe lisaks toimunud ürituse kohta suvekooli kodulehel siin.

kübersuvekool
Intervjuu suvekooli teemal

küberjulgeoleku spetsialisti Dan Heering'ga siin.

Loe arvamuslugu

Eesti Mereakadeemia doktorant-nooremteaduri Dan Heering küberohutusest laevandusvaldkonnas: "Laevandussektor ei tohiks oodata järgmise küberrünnakuni, et küberturvalisusele mõtlema hakata".