Tallinna Tehnikaülikool

Noore Inseneri Programmi tutvustus

Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) Tehnoloogiakool koostöös Inseneriteaduskonnaga viib läbi Noore Inseneri Programmi ehk NIPi, mille eesmärgiks on tutvustada põhikooli lõpuklasside ja gümnaasiumiõpilastele insenerialasid.

NIP annab tehnika- ja tehnoloogiavaldkonnast rohkem huvitatud noortele võimaluse TalTechi teadlaste, õppejõudude ja tudengite käe all täiendada oma teadmisi inseneeriast.

 • NIP on koolitusprogramm, mille aluseks on põhikooli III astme ja gümnaasiumi füüsika ja matemaatika ainekavad sidustatult TalTech inseneriteaduskonna valitud õppekavadega.
 • Programm koosneb moodulitest ja õppepäevadest
 • Programmi õppepäevad toimuvad laupäeviti kell 10.00 - 15.15.
 • Ühe õppepäeva pikkus on 6 akadeemilist tundi, päev sisaldab ka lõunapausi.
 • Programm viiakse läbi eesti keeles, vajadusel saavad osalejad juhendajatelt tuge kas vene või inglise keeles. 
 • NIP-is on oodatud osalema 9.–12. klasside õpilased.
 • Lisaks TalTechis kohapeal läbiviidavale teoreetilisele õppele ning praktilisele tegevusele laborites ja õppeklassides korraldatakse võimalusel väljasõite ettevõtetesse. Samuti kasutatakse õuesõppe võimalusi.
 • Ühes moodulis (6 õppepäeva) osalemise tasu on 40 eurot.

2022 sügis II moodul

Õppepäeval teeme pikemalt ja põhjalikumalt juttu energia tootmisest. Kas soojuse MWh on sama mis elektri MWh ja mis on see, mis nad nii erinevaks teeb? Millised on kõige ulmelisemad energia tootmise viisid ja millest me tulevikus energiat võiksime toota? Igaüks saab omal käel proovida energia tootmisvõimsuste dimensioneerimist. Päeva lõpetame praktilise vesiratta töötoaga.

Õppepäeval antakse ülevaade sildade ehitamise põhimõtetest ja rakendatakse neid siis reaalse paberist mudeli ehitamisel. Kõikide meeskondade sildade mudelitele tehase koormusproov ja antakse tagasisidet selle kohta, millised on silla nõrgad kohad ja kuidas neid parandada saaks.

Õppepäeval tutvuvad osalejad hoonete tehnosüsteemide ja nende planeerimisega. Kuidas ruume köetakse, jahutatakse, ventileeritakse ning kuidas toimib hoone veevõrk? Keskendume paarile süsteemile täpsemalt, projekteerime ning ka ehitame ja katsetame neid.

Mis ei kasva, see on kaevandatud – ilma maapõueressurssideta oleks meie igapäevaelu tundmatuseni teistsugune. Õppepäeval teeme tutvust Eestis ja maailmas oluliste maavarade ning nende kaevandamise ja taaskasutamisega. Virtuaalreaalsuse vahendusel külastame koopaid ja kaevandusi, kaevandame šokolaadi, kuuleme lõhkeainete kasutamisest mäenduses, katsetame kaevandustunneli stabiilsust ning leiame katsete teel sobivaimad materjalid nii ehitamiseks kui tööstustoormeks.

Päike teeb rõõmu! Päike paneb kasvama taimed, õitsema lilled, laulma linnud… Päikeseelektrijaam on samuti rõõmus ja meelelt roheline. Selle abil saadud elektrienergia paneb tegutsema meie nutikad seadmed, vurama elektrisõidukid, teeb soojaks toad ja nendes olevad südamed. Väikese päikeseelektrijaama koostamine aga paneb rõõmustama iga homset rohelist energeetikamaailma loova tuleviku-inseneri! Tule ja tee oma pisi-päikeseelektrijaam ning pane päikese abil toodetud elektrienergia tööle enda rõõmu heaks!

Kui virtuaalreaalsusega on enamus noori kokku puutunud arvutimänge mängides, siis sellel õppepäeval saab selgeks, mida tähendavad lühendid VR, AR, MR ja XR ning kuidas on need keskkonnad seotud kaasaegse inseneeria ning innovaatilise tehnoloogia ja tootmisprotsessidega. Osalejad loovad Unity3D keskkonnas oma arvutimängu ja külastavad võimalusel nii Tööstuse virtuaal- ja liitreaalsuse laborit (IVAR) kui ka TalTech Mektory XR keskust.

Teaduse populariseerija 2021

Noore Inseneri Programm on riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija

regionaalarengu_fond

Noore Inseneri Programmi läbiviimist perioodil 2017–2020 toetas SA Archimedes Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

HTM Logo

2021.a. kevadel toetas Noore Inseneri Programmi läbiviimist Haridus- ja Teadusministeerium.

ETAG_logo

Noore Inseneri Programmi läbiviimist perioodil 2021. sügis – 2023. kevad toetab Eesti Teadusagentuur

Tagasiside osalejatelt

 • “Panin programmis end proovile väga erinevates valdkondades – see avardas mu silmaringi!”
 • “Mul oli võimalus rakendada reaalselt koolis õpitud teadmisi.”
 • “Isegi kui arvad, et käesolev teema sind ei huvita, siis tule ikka, kuna alati on midagi, mis võib huvi pakkuda.”
 • “Sain teada väga palju uusi asju, mida koolis pole õpetatud.”
 • “NIP aitas otsustada, mis eriala ma tulevikus TalTechi õppima tulen.”

Lisainfo