Tallinna Tehnikaülikool

Õppepraktika

Õppepraktikat sooritades saab üliõpilane valdkonnas töötamiseks praktilise kogemuse, mis tugevdab ja arendab edasi tema olemasolevaid õigusalaseid oskusi, toetab ja laiendab tööharjumuste, sotsiaalsete oskuste, hoiakute ja väärtushinnangute kujunemist. Õigusalane praktika tuleb läbi viia avalikus asutuses, mis on seotud õigusteenuste osutamisega (st kohus, ombudsmani büroo, ministeeriumid, mittetulundusühingud) või eraettevõtetes (nt õigusbüroo, advokaadibüroo jne) või rahvusvahelises organisatsioonis (nt Euroopa Komisjon, muud ELi institutsioonid, ÜRO jne), kus üliõpilased saavad osaleda asutuse igapäevatöös ning rakendada ja analüüsida õigusnorme.

Praktikaaruanne tuleb esitada TalTech Moodle keskkonnas. Leia kursus HOX7007 Õiguspraktika.

Üliõpilastel on võimalus osaleda ka harjutuskohtu (Moot Court) võistlusel. Lisateavet selle kohta leiate siit.