Tallinna Tehnikaülikool

Jätkusuutlik ühiskond

Tehnikaülikooli uurimisrühmade kompetentsid katavad laia ringmajanduse spektrit. Lisaks iga uurimisrühma spetsiifilisele kompetentsile on tuumiklabori tegevuste võtmeks teadusrühmade vaheline koostöö valdkondadeüleste ja -vaheliste väljakutsete lahendamiseks.

Jätkusuutliku väärtusahela juhtimise uurimisrühm:  

Juht: Wolfgang Gerstlberger 

Instituut: Ärikorralduse instituut 

Tutvustus: Jätkusuutlik väärtusahela juhtimine sisaldab tegevusi ja protsesse, mis on ette nähtud kasvuks ja innovatsiooni toetamiseks. Antud väärtusahela juhtimine toimub läbi ettevõtete strateegilise arengu, kuhu kaasatakse ka jätkusuutlik tootmiskorraldus, mis arvestab ühtlasi ka keskkonnamajanduslikke aspekte. Seega, jätkusuutliku väärtusahela korraldus keskendub innovatsioonivoo ettevalmistamisele, planeerimisele, rakendamisel ja hindamisele, millel on strateegiline sobivus. Uurimisrühma üheks fookusteemaks on ettevõtete ringmajanduse ärimudelid, barjäärid ja võimaldajad ringmajanduse võimaluste kaardistamisel ja rakendamisel. 

Vaata lisaks: Jätkusuutliku väärtusahela juhtimise uurimisrühm 

Märksõnad: jätkusuutliku ettevõtluse areng, tegevusjuhtimine, säästev innovatsioon, keskkonnaökonoomika, rohemajandus, tarneahela juhtimine, organisatsiooniõpe, andmeteadus, ringmajandus. 

Ringmajandusega seotud projektid: 

LMMAE21091 "Ringmajanduslike praktikate juurutamise võimaldajad ja barjäärid." (08.09.2021–12.12.2021) – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel läbi viidud analüüs Eesti nelja tööstussektori ringmajanduslike ärimudelite osas. 

LMMAE23003 „Metalli- ja masinatööstuse ettevõtete motiveerimise võimalused rohepöörde elluviimise kontekstis.“ (03.01.2023–31.08.2023) 

LMAMAE23005 „Puidu- ja mööblitööstuse ettevõtete motiveerimise võimalused rohepöörde elluviimise kontekstis.“ (04.01.2023–31.08.2023)