Tallinna Tehnikaülikool

Elurikkus

Mesilane õiel

Kliimamuutused kiirendavad looduskeskkonna hävimist põudade, üleujutuste ning metsa- ja maastikupõlengute kaudu, samas on looduse hävimine ja jätkusuutmatu kasutamine kliimamuutuste peamine põhjus - elurikkuse kriis ja kliimakriis on omavahel lahutamatult seotud. Seepärast on kliimaneutraalsuse saavutamise seisukohast tähtsal kohal elurikkuse säilitamine ja rikastamine.
Tehnikaülikool lõi elurikkuse töögrupi, kelle ülesandeks oli koostada TalTechi Mustamäe linnakule elurikkuse kava.

Kava sisendina on valminud kolm alusuuringut - Ülevaade TalTechi kinnistutel esinevatest päevaliblikatest, kimalastest ja erakmesilastest; Tallinna Tehnikaülikooli Mustamäe linnaku taimestik; Tallinna Tehnikaülikooli Mustamäe linnaku haudelinnustik.

Niitmisplaan

Linnaku niitmisplaan 2023
Eksperimentaalsed niidurahu alad on kaardil märgitud number neljaga.

2023. aasta kevadel Mustamäe linnakule valminud elurikkuse kavas on hulga tegevusi elurikkuse hoidmiseks ja edendamiseks. Ettepanekud on neljas kategoorias: haljastus ja hooldus; pesitsusvõimalused; teavitustöö ja edaspidine seire; kohustuslikud kaitsekorralduslikud meetmed. Üheks esimeseks ja oluliseks väljundiks haljastus- ja hoolduskategooria all, millest saavad kasu nii tolmeldajad, linnud ja taimed kui ka ülikooli töötajad, üliõpilased ja Tallinna elanikud tervikuna, on uus niitmisplaan.

Loe lähemalt Niitmisrahu toob TalTechi rohkem elurikkust

Uuringud ja tehtud tööd

Tallinna Tehnikaülikooli elurikkuse kava
Koostaja: Kerli Kirsimaa, MSc, kliimanutika ülikooli strateeg

Ülevaade TalTechi kinnistutel esinevatest päevaliblikatest, kimalastest ja erakmesilastest
Autor: Urmas Jürivete, entomoloog 

Tallinna Tehnikaülikooli Mustamäe linnaku taimestik
Autorid:
Tiina Elvisto, PhD, Tallinna Ülikooli taimeökoloogia dotsent 
Elle Rajandu, PhD, Tallinna Ülikooli  ökoloogia-brüoloogia lektor
Tõnu Ploompuu, MSc, Tallinna Ülikooli botaanika ja mükoloogia lektor
Liis Seenemaa, Tallinna Ülikooli keskkonnakorralduse eriala tudeng

Tallinna Tehnikaülikooli Mustamäe linnaku haudelinnustik
Autor: Andrus Jair, ornitoloog

Kolme uuringu kokkuvõtet on võimalik lugeda On, mida hoida! Kolm uuringut elurikkusest Taltechi linnakus

NIITMATA ALADE SEIRE 2023

Tallinna Tehnikaülikooli Mustamäe linnaku niitmata rohealade seire taimestikule
Autor: Elle Rajandu, PhD, Tallinna Ülikooli  ökoloogia-brüoloogia lektor

Tallinna Tehnikaülikooli  Mustamäe linnaku niitmata rohealade seire mullaelustikule
Autorid:
Mari Ivask, PhD, Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledž, bioloog, emeriitprofessor
Üllar Rammul, MSc, Tallinna Tehnikaülikool, Geenitehnoloogia ja biomeditsiini osakond: Keemia ja biotehnoloogia instituut

MUSTAMÄE LINNAKU MAASTIKUHOOLDUSKAVA

Tallinna Tehnikaülikooli Mustamäe linnaku maastikuhoolduskava
Autorid: Mart Meriste ja Aveliina Helm, Nordic Botanical OÜ, 2023

Maastikuhoolduskava on tellitud TalTechi Elurikkuse kavast lähtuvalt haljastuse ja hoolduse tegevuskategooria raames. Töö tulemused ja järeldused on soovituslikku laadi ning Kliimanutika Tuleviku Keskus on koostöös Tehnikaülikooli kinnisvara osakonnaga jooksvalt otsimas võimalusi ja lahendusi töös esitatud ettepanekute elluviimiseks. Aruande lisad, GIS-kaardikihid ja andmetabelid kuuluvad Kliimanutika Tuleviku Keskusele ja ülikooli kinnisvaraosakonnale.