Tallinna Tehnikaülikool

Elurikkus

Mesilane õiel

Kliimamuutused kiirendavad looduskeskkonna hävimist põudade, üleujutuste ning metsa- ja maastikupõlengute kaudu, samas on looduse hävimine ja jätkusuutmatu kasutamine kliimamuutuste peamine põhjus - elurikkuse kriis ja kliimakriis on omavahel lahutamatult seotud. Seepärast on kliimaneutraalsuse saavutamise seisukohast tähtsal kohal elurikkuse säilitamine ja rikastamine.
Tehnikaülikool lõi elurikkuse töögrupi, kelle ülesandeks oli koostada TalTechi Mustamäe linnakule elurikkuse kava.

Kava sisendina valmis kolm alusuuringut - "Ülevaade TalTechi kinnistutel esinevatest päevaliblikatest, kimalastest ja erakmesilastest"; "Tallinna Tehnikaülikooli Mustamäe linnaku taimestik"; "Tallinna Tehnikaülikooli Mustamäe linnaku haudelinnustik" (vt allpool).

Kolme uuringu kokkuvõtet on võimalik lugeda artiklist: On, mida hoida! Kolm uuringut elurikkusest Taltechi linnakus (detsember 2022)

Niitmisplaan

Linnaku niitmisplaan 2023
Eksperimentaalsed niidurahu alad on kaardil märgitud number neljaga.

2023. aasta kevadel Mustamäe linnakule valminud elurikkuse kavas on elurikkuse hoidmiseks ja edendamiseks ettepanekud neljas kategoorias: haljastus ja hooldus; pesitsusvõimalused; teavitustöö ja edaspidine seire; kohustuslikud kaitsekorralduslikud meetmed. Üheks esimeseks ja oluliseks väljundiks haljastus- ja hoolduskategooria all, millest saavad kasu nii tolmeldajad, linnud ja taimed kui ka ülikooli töötajad, üliõpilased ja Tallinna elanikud tervikuna, on uus niitmisplaan.

Uuringud ja tehtud tööd

Tallinna Tehnikaülikooli elurikkuse kava
Koostaja: Kerli Kirsimaa, MSc, kliimanutika ülikooli strateeg

Kolm alusuuringut elurikkuse kavale:

Autor: Urmas Jürivete, entomoloog 

Autorid:
Tiina Elvisto, PhD, Tallinna Ülikooli taimeökoloogia dotsent 
Elle Rajandu, PhD, Tallinna Ülikooli ökoloogia-brüoloogia lektor
Tõnu Ploompuu, MSc, Tallinna Ülikooli botaanika ja mükoloogia lektor
Liis Seenemaa, Tallinna Ülikooli keskkonnakorralduse eriala tudeng

Autor: Andrus Jair, ornitoloog

Niitmata alade seire 2023

Autor: Elle Rajandu, PhD, Tallinna Ülikooli ökoloogia-brüoloogia lektor

Autorid:
Mari Ivask, PhD, Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledž, bioloog, emeriitprofessor
Üllar Rammul, MSc, Tallinna Tehnikaülikool, Geenitehnoloogia ja biomeditsiini osakond: Keemia ja biotehnoloogia instituut

Mustamäe linnaku maastikuhoolduskava

Autorid: Mart Meriste ja Aveliina Helm, Nordic Botanical OÜ, 2023

Maastikuhoolduskava lähtub TalTechi Elurikkuse kavast. Aruande lisad, GIS-kaardikihid ja andmetabelid kuuluvad Tallinna Tehnikaülikoolile. 

Halljänesed TalTechi territooriumil
Halljänesed TalTechi territooriumil, autor: Helena Kerge