Tallinna Tehnikaülikool

Soovid kujundada meid ümbritsevat linnaruumi ja tulevast elukeskkonda? Oled unistanud kõrghoonete projekteerimisest või peensusteni läbimõeldud arhitektuursete detailide disainimisest? Sind huvitavad ruum, vorm ja valgus ning soovid siduda oma loomingulised ideed kaasaegsete innovaatiliste lahendustega? Kui nii, siis tule uuri lähemalt, mida TalTechi arhitektuuri erialal Sinu tulevikule pakkuda on!

Eriala sisu

Arhitektuuri õppekava järgib pikaajalisi Euroopa traditsioone ja pakub laiapõhjalist polütehnilist haridust. Eesmärk on anda üliõpilastele, tulevastele arhitektidele, silmapaistvad pädevused tööturu jaoks nii Eestis kui ka väljaspool.

TalTechis saad õppida arhitektuuri integreeritud õppekaval (bakalaureus-magister), mille nominaalne kestus on viis aastat.

Valdkondadeülene lähenemine

Arhitektid töötavad koostöös inseneride, linnaplaneerijate, kunstnike, ehitajate, ajaloolaste, majandusteadlaste, loodusteaduste ja õiguse valdkonna ekspertidega. Suurepäraste erialaoskuste kõrval on oluline omandada hea suhtlemisoskus ja kommunikatsioonivõime, õppida analüütiliselt mõtlema ja lahendama arhitektidele püstitatud probleeme koos teiste valdkondade ekspertidega. Seetõttu on õppekavas projekte, mis on suunatud nii individuaalsete kui ka rühmatööoskuste arendamisele.

Tallinna Tehnikaülikooli arhitektuuriõpe pöörab võrdselt tähelepanu nii loomingulisusele kui tugevatele praktilistele oskustele. Viieaastase õppe järel antakse sulle arhitektuurimagistri kraad.

Arhitektuuri õppekava juurde kuuluv stuudio

Eriala õppeained

Õpingud koonduvad kolme arhitektuurse ja planeeringulise stuudio ja meistriklassi mooduli ümber. Nende raames teed praktiseerivate arhitektide juhendamisel mitmeid praktilisi töid, kus saad teoorias õpitut ellu rakendada. 

Elamute projekteerimise stuudiotes kavandad nii eramut kui korterelamut ning saad praktikas kasutada teadmisi, mida oled õppinud ainetes nagu puit- ja kivikonstruktsioonid, piirdetarindid, mudelprojekteerimine,  tehnosüsteemid ja välistrassid.

Ühiskondlike hoonete projekteerimise stuudiote projektid nõuavad sinult teadmisi teras- ja betoonkonstruktsioonide, ehitusakustika, energiatõhususe, sisekliima jm valdkondades.

Linnaehituse projektide stuudiote raames tehtavaid töid toetavad näiteks linnaplaneerimise teooriad ja 21. sajandi linnaehituse arengusuunad, linna- ja eluasemesotsioloogia, ehitusõigus, keskkonnapoliitika ja liikluse erialaained.

Lõpukursustel (4. ja 5. õppeaasta) läbid süvendatud meistriklassid arhitektuurses projekteerimises ja linnaehituslikus planeerimises. Õppimise ajal käid ka praktikal ühes arhitektuuribüroos või asutuses. Õpingud päädivad viimasel semestril eriala professionaali käe all juhendatud magistritöö koostamise ning kaitsmisega. 

Pane tähele! Selleks, et saada diplomeeritud arhitektiks (7. kutsetase), peab sul olema läbitud kogu õppekava, tehtud ettenähtud praktika või praktilised tööd ning edukalt kaitstud lõputöö. 

Teised õppeained

Lisaks erialaainetele on olulisel kohal veel järgnevad valdkonnad: 

ÜLDÕPPE JA TEOREETILINE MOODUL 

 • filosoofia ja eetika 
 • arhitektuuriajalugu 
 • kunstiajalugu 
 • arhitektuuri ja linnaplaneerimise teooriad 
 • loodusteaduste, keskkonnakaitse ja säästva arengu alused 

VISUAALMOODUL 

 • joonistamine ja värvusõpetus 
 • maalimine, vormiõpetus, ruumiprojekt 
 • fotograafia ja 3D programmid 

INSENERTEHNILINE MOODUL 

 • kõrgem matemaatika 
 • kujutav geomeetria 
 • tugevusõpetus , ehitusfüüsika, ehitusmaterjalid 
 • energiatõhusus ja sisekliima 
 • ehitusökonoomika, geodeesia 

TUTVU ARHITEKTUURI ÕPPEKAVAGA

Arhitektuurne projekt I. Alustusprojekt, Kujutav geomeetria, Kunsti ja arhitektuuri ajalugu (klassitsismini), Esitlustehnikad 1 - joonistamine ja värvusõpetus, Kõrgem matemaatika I, Arhitektuurne projekt II. Väike ühiskondlik hoone, Kunsti ja arhitektuuri ajalugu 19. saj. teisest poolest tänapäevani, Esitlustehnikad 2 - joonistamine ja vormiõpetus, Ehitusfüüsika alused, Loodusteaduste alused ja säästlik areng. Valikained: Workshop I, Eesti keele suuline ja kirjalik väljendusõpetus, IT alused I, Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika.

Arhitektuurne projekt III. Puitkonstruktsioonis eramu, Hoonete piirdetarindid, Tugevusõpetuse alused, Ehitusmaterjalid, Arhitektuurne projekt IV. Kivikonstruktsioonis korterelamu, Eesti arhitektuuri ja linnaplaneerimise ajalugu, Linnaehituse projektide stuudio. Planeerimisprojekt I. Madaltihe linnakvartal, linnatänavad, Ehituskonstruktsioonid arhitektidele I. Valikained: Maalimise stuudio, Joonistamise stuudio, Interdistsiplinaarne ruumiprojekt, Arhitektuurne mudelprojekteerimine (BIM) II.

Arhitektuurne projekt V. Avaliku kasutusega hoone, Planeerimisprojekt II. Avaliku ruumi planeering koos maastikuehitusega, Ehituskonstruktsioonid arhitektidele II, Energiatõhusus ja sisekliima hoonete planeerimisel, Planeerimisprojekt III. Üldplaneering. Linnasotsioloogiline perspektiiv, Loominguline välipraktika, Hoonete tehnovõrgud ja seadmed. Valikained: Workshop II, Esitlustehnikad 3 - fotograafia ja 3D programmid, Keskkonnakaitse ja säästva arengu alused, Akadeemiline suhtlus inglise keeles, Akadeemiline kirjutamine inglise keeles.

Arhitektuurne projekt VII. Saalehitus, Kaasaegse arhitektuuri- ja linnaplaneerimise teooriad, Keskkonna mõjud arhitektuuris ja linnaplaneerimises, Heliisolatsioon ja ruumiakustika, Kultuurifilosoofia ja tehiskeskkonna eetika, Linnaehituslik planeerimine. Planeerimisprojekt IV. Energiatõhus linnakvartal, Büroopraktika (praktika), Ehitusökonoomika ja ettevõtluse alused. Valikained: Elektervalgustus arhitektidele, Interjööri projekt, Vertikaalplaneerimine, Ehitustehnoloogia ja ehitusmaksumuse plaanimine arhitektidele.

Arhitektuurne projekt VIII. Olulise linnaehitusliku tähtsusega objekt, Arhitektuurialase uurimistöö metoodika, Linnaehituslik planeerimine. Planeerimisprojekt V. Olulise tähtsusega linnaehituslik liiklusprojekt, Linna juhtumiuuring, Juhtimisstrateegiate simulatsioon ehituses, Liikuvuskorraldus linnades ja liikluse modelleerimine.

TalTech library

Miks õppida arhitektuuri just TalTechis?

 • Meie õppejõududeks on tunnustatud ja suurte rahvusvaheliste kogemustega arhitektid Kimmo Lylykangas, Fabian Dembski, Luca Mora, Jenni Vilhelmiina Partanen, Emil Urbel, Irina Raud, Ignar Fjuk, Jaan Kuusemets, Ioannis Lykouras, Üllar Ambos, Francesco De Luca, kunstnikud Anu Juurak ja Raoul Kurvitz, kunstiajaloolane Epi Tohvri, insenerid Hendrik Voll, Dago Antov, Aleksander Klauson, Targo Kalamees, Ivar Talvik, Irene Lill, sotsioloog Katrin Paadam jt. Külalislektoriteks on mitmed praktiseerivad tipparhitektid ja spetsialistid, muuhulgas Raul Vaiksoo, Vilen Künnapu, Sten Ader, Oliver Alver, Jaak-Adam Looveer, ehitusakustik Kaupo Kõrven, sisearhitekt Ville Lausmäe.
 • Õppetöö toimub TalTechi ülikoolilinnakus Mustamäel. Tulevased arhitektid saavad juba õpingute ajal osaleda erinevates koostööprojektides ning kasutada ülikoolilinnakus asuvate liginullenergia testhoone, Ehituse Mäemaja, päikesestend Heliodoni ja ehituskonstruktsioonide katsetamise labori pakutavaid võimalusi. Kõik see võimaldab suurepärast teoreetilist ja praktilist ettevalmistust erialaseks tööks.
 • Arhitektuuri eraialaainete õpe toimub aadressil Akadeemia tee 15a ICT-õppehoone seitsmenda korruse ruumides, mis said hiljuti täielikult ümber ehitatud, pidades silmas arhitektuuriõppe eripära. Seal asuvad näiteks kunstiainete stuudio, makettide valmistamiseks mõeldud ruum ja iseseisvaks või rühmatööks mõeldud ala.
arhitektuuri õppekava juurde kuuluv stuudio

Tulevik

Kes saab sinust pärast lõpetamist?

Lõpetajad on oodatud tööle nii suurtesse kui väikestesse arhitektuuri- ja projekteerimisbüroodesse. Riigiasutustes ning kohalikes omavalitsustes töötavad samuti arhitektid, kes tegelevad (näiteks linna) planeerimist ja ehitamist puudutavate küsimustega. Kogenud arhitektina võid aga tulevikus asutada oma büroo.

Peale viieaastast õpet on sul Tallinna Tehnikaülikooli magistrikraad ning oled diplomeeritud arhitekt. Vastava tasemega spetsialist koostab ehitusprojekte siiski kogenuma arhitekti juhendamisel ega tee iseseisvalt otsuseid. Kui oled piisava töökogemuse saanud, on sul võimalik taotleda volitatud arhitekti kutset, kellel on luba omal vastutusel projekte kavandada.

Pärast magistrikraadi saamist on huvi korral võimalik jätkata õpinguid TalTechi doktorantuuris. Doktorikraadi arhitektuuris saab Eesti kvalifikatsiooniraamistiku järgi võrrelda volitatud arhitekt-eksperdi taseme kutsetunnistusega, mida on võimalik taotleda pärast pikaajalist ja tunnustatud töötamist volitatud arhitektina. Volitatud arhitekt-ekspert on juba tippspetsialist, kes annab keerulisemaid eksperthinnanguid ja osaleb rahvusvaheliste arhitektuurivõistluste žüriides.

Kas sobib mulle?

Arhitektiks saamine ei piirdu vaid kooli lõpetamisega, vaid enesearendamine kestab kogu elu. Arhitekti ametit võiks võrrelda arsti ametiga. Õpitakse kaua, mille järel praktiseeritakse küpsuse saavutamiseks mõned aastad kogenud arstide käe all. Sarnase loogika järgi tuleb tee läbi käia ka noorel arhitektil, et saada vastutavaks arhitektiks. Seega uudishimu, soov õppida ja end pidevalt arendada on edu võti.

Arhitektil peab muidugi olema ka hea silmamõõt ja ruumitunnetus. Projekteerimistöö nõuab püsivust ja täpsust. Loomingulisus, kunstianne ja ideerohkus aitavad leida originaalseid arhitektuurilahendusi. Samuti pead olema valmis meeskonnatööks ning ka klientidega suhtlemiseks.

Leia meid ka Instagramist

Võimalused töötamiseks väljaspool Eestit

Ehitise püstipüsimiseks olulised füüsikaseadused kehtivad olenemata riigist. Küll aga on igas riigis oma seadused, kliima, kogukondlikud olud ja maitse-eelistused. Et läbi lüüa, tuleb neid väga hästi tunda ja tajuda. Kindlasti on eestlasest arhitektil lihtsam maja projekteerida näiteks soomlasest kliendile kui jaapanlasele.

Üheks heaks viisiks välisriigis töötamiseks jalg ukse vahele saada on osaleda mõnel rahvusvahelisel arhitektuurivõistlusel.

Põnevat lisainfot

Agur-Andri Tarmo, kes lõpetas meie akadeemia 2020 suvel, osales oma lõputööga ka Proximity Island arhitektuurivõistlusel ja teenis oma töö "Between Sky and Water” (juhendaja Irina Raud) eest ergutusauhinna. Kokku osales 43 võistlustööd. Võistluse teemaks oli avamere nafta- ja gaasiplatvormide taaskasutus. Tema ja ka teiste võistlustööde kohta leiad rohkem infot siit.
 

Between Sky and Water
Urban Knot

Meie tudengid Anna Solts ja Saamuel Rammo võtsid osa oma projektiga “Urban Knot” Inspireli Awards konkursist ja teenisid sealt Inspireli Lumion Urban Design kategoorias esikoha. Konkursile esitati üle 1300 tudengiprojekti. Rohkem infot võidutöö kohta leiad siit

Laeb infot...