Tallinna Tehnikaülikool

Tänases tehnoloogiaühiskonnas tuleb inseneridel orienteeruda kõrgtehnoloogilistest materjalidest mehitamata õhusõidukiteni ulatuvas laias valdkonnas. Üha enam on tarvis insenere, kelle teadmised ei piirdu vaid ühe kitsama alaga, vaid kes suudavad oma teadmisi ja oskusi siduda IT, äri- ja protsessijuhtimise, tootearenduse, disaini ning tootmise digitaliseerimisega. Kõike seda ning palju muudki just integreeritud tehnoloogiate erialal õpetataksegi!

Eriala sisu

Tallinna Tehnikaülikooli integreeritud tehnoloogiate õppekava ühendab erinevaid inseneritemaatikaid, et rahuldada kasvavat nõudlust väga mitmekülgsete oskuste ja teadmistega inseneride järele, kes suudavad lahendada tänapäeva tööstuse keerukaid probleeme. Nii kuuluvad sinu õpingutesse lisaks ka näiteks programmeerimine, 3D CAD-projekteerimine, küberelektroonika ja logistika alused.

Õppekava on inglisekeelne, valmistades tudengeid ette õpingute jätkamiseks tehnikavaldkonna ingliskeelsetel magistriõppekavadel. Erasmus+ programmide kaudu on sul võimalus minna pooleks õppeaastaks välismaale tudeerima. Samuti leiad uusi sõpru siia tulevate välistudengite ja Erasmus+ vahetustudengitega koos õppides.

Tööstusdisaini alused

Selles aines õpid mõistma disaini rolli tootearenduses. Käid läbi kogu disainiprotsessi alates probleemi tuvastamisest ja ideede genereerimisest prototüübini.

Robotitehnika

Kursusel tutvud süvitsi robotite hingeeluga: millistest komponentidest need koosnevad, kuidas neid juhtida, programmeerida ja õpetada.

Digitaalne tootmine

Selle kursuse jooksul saad aru virtuaal- ja liitreaalsuse (VR/AR) rollist teenuste arendamisel. Lisaks läbid simulatsiooniprotsessi alates tootmise kavandamisest ja ideede genereerimisest kuni virtuaalreaalsuses kuvatava digikaksikuni, mis hõlmab ka tootmise jälgimist tööstusliku asjade Interneti (IIoT) tehnoloogiate abil. Lisaks saad kasutada VR / AR robotite kaugjuhtimiseks ja nutiprillide rakenduste kasutajaliidese kujundamiseks.

Tutvu integreeritud tehnoloogiate õppekava täisversiooniga

insener_tartu_VRprillid

Miks õppida Integreeritud Tehnoloogiaid just TalTechis?

  1. Seda, kuidas siduda omavahel erinevaid valdkondi nagu IT, äri- ja protsessijuhtimine, disain ja tootearendus, mehhatroonika ning tootmise digitaliseerimine, saabki Eestis (ja kogu Baltikumis) õppida ainult TalTechis. Meil on selleks parimad võimalused ning tipptasemel laborid: 3D-printimise labor, mehhatroonikalabor, puidulabor, metallilabor, elektroonikalabor, logistikalabor, mobiilsete teenuste ja meedia labor, virtuaal- ja liitreaalsuse labor jpm.
  2. Tudengina on sul võimalus liituda Mektory Tudengisatelliidi tiimiga, Robotiklubi või tudengivormeli meeskonnaga FS Team Tallinn, et koolis õpitut kohe praktikasse rakendada ning uusi põnevaid ideid katsetada.

Tulevik

Kes saab sinust pärast lõpetamist?

Enamik insenere töötab rahvusvahelistes meeskondades. Võid rakendust leida tootearendajana, kes on uute toodete, masinate, süsteemide ja teenuste looja. Toote- ja disainijuhte on vaja ettevõtetes, millel on oma toode, terved tootepered või mis tegelevad tootearendustegevusega. Tootmisjuhi või -insenerina pead tundma erinevate tehniliste süsteemide nagu robotid, tootmisliinid jms ehitust, kasutamisviise ja nende tehnoloogilisi võimalusi. Üha enam vajatakse ka spetsialiste, kellel on head IT-oskused, et viia tooteid ja tootmist veebipõhisele platvormile.

Kas sobib mulle?

Kuna õppekava on ingliskeelne ja rahvusvaheline, on vajalik hea inglise keele oskus. Erialal õppimiseks ja töötamiseks on tarvis ka matemaatilist taipu ning süsteemset ja loogilist mõtlemist. Seetõttu võiksid koolis olla sõber matemaatika ja füüsikaga. Samuti peaks sul olema huvi tehnoloogia ja sellealase innovatsiooni vastu - mis on need tulevikus olulised tooted ja teenused, mida vajavad inimesed eri riikides ja kontinentidel?

Kuna töös põimub mitu valdkonda, pead probleeme ja küsimusi oskama täpselt sõnastada. Samuti hinnatakse kõrgelt oskust mõelda raamidest väljapoole, mis tähendab suutlikkust leida lahendusi väljaspool tavasid ja teistsuguste nurkade alt.

Valdkonnas edukas olemine nõuab laiahaardelisi teadmisi ja tahtmist katsetada uusi lahendusi. Seetõttu pead olema valmis end tulevikus pidevalt täiendama, et kiiresti arenevate tehnoloogiavaldkondadega kursis olla.

Laeb infot...