Tallinna Tehnikaülikool

Mitmed tehnoloogia- ja iduettevõtjad on tunnistanud, et Eestis on täna puudu umbes 1000-3000 heal tasemel arendajat. IT-süsteemide arenduse õppekava põhjal just selliseid hinnatud spetsialiste koolitataksegi. See on eriala, mille lõpetajate keskmine palk on võrreldes riigi keskmisega vähemalt kahe- kolmekordne ning mille läbinutel on tee valla väga paljudesse tehnoloogiaettevõtetesse. Tee kindel investeering oma tulevikku ning tule õppima IT-süsteemide arendust! 

Eriala sisu

IT-süsteemide arenduse õppekavas keskendutakse matemaatika või füüsika süvitsi õppimise asemel programmeerimise põhjalikule õppele. Enamus õppejõude on oma valdkonnas töötavad spetsialistid ning seega on neil väga hea ülevaade sellest, milliseid tehnoloogiaid ja võtteid praktikas igapäevaselt kasutatakse.

Kahe esimese aastaga omandad tugevad programmeerimise baasoskused, teadmised algoritmidest, tarkvara arhitektuurist, andmebaasidest ja paljust muust. Seejärel on sul võimalik valida tehnoloogiavaldkond, millega sooviksid edaspidi süvitsi tegeleda. Saad otsustada, kas tahaksid teha midagi lihtsamat nagu mobiilirakendused või midagi keerulisemat nagu suurettevõtete või riigi infosüsteemid.

Viimane semester on täielikult pühendatud ettevõttepraktikale, mille käigus saad oma esmase tarkvaraarendusalase töökogemuse. See annab sulle edaspidiseks suure eelise sobiva töökoha leidmisel. Lõpetajana tunned hästi erinevaid programmeerimiskeeli ja -vahendeid, arenduskeskkondi ning meeskonnatöö aluseid.

Õppekaval on võimalik õppida kahes õppevormis: päeva- ja sessioonõppes. Õppekava põhineb Eesti Infotehnoloogia Kolledži senisel IT-süsteemide arenduse õppekaval. Õppekava sisu ja materjalide valmimist on toetanud Haridus- ja Noorteameti IT Akadeemia programm.

Peamised õppeained

Selles aines õpid tundma põhilisi andmestruktuure (järjekord, puu, graaf, paisktabel jm), nende omadusi ning nendega seotud algoritme ja tehnikaid (otsimine, järjestamine, andmestruktuuride läbimine, teede leidmine, dünaamiline kavandamine jm). Õpid hindama ka algoritmide ajalist ja mahulist keerukust.

Siin seod mitmetes teistes ainetes õpitu ühtseks tervikuks ning kinnistad seeläbi oma teadmisi. Lisaks teed tutvust erinevate tehnoloogiatega, mida ettevõtetes igapäevaselt kasutatakse. Õppeaine eesmärgiks on sind ette valmistada töötamaks suuremahuliste veebiprojektide juures.

Saad põhjaliku ülevaate andmebaaside kavandamise põhimõtetest, andmebaaside loomise ning käsitlemise meetoditest ja andmebaasisüsteemide kasutamisest infosüsteemide loomisel. Pärast kursuse edukat läbimist on sul teadmised ja oskused, et luua iseseisvalt andmebaasisüsteemidel põhinevaid väiksemaid infosüsteeme ja osaleda suurte infosüsteemide arendusprojektides.

TUTVU IT-SÜSTEEMIDE ARENDUSE ÕPPEKAVA TÄISVERSIOONIGA

Eduka tehnoloogiaettevõtte Testlio asutaja Kristel Kruustük astus IT Kolledžisse 2008. aastal, olles kuulda võtnud õe sõprade nõu, kes leidsid, et IT-valdkond on ainuõige tee. See oli aga keskkoolis matemaatikaga maadelnud noorele suur eneseületus. Ta lõpetas TalTechi Infotehnoloogia Kolledži IT-süsteemide arenduse õppekava, mis on praegu TalTechi kõige populaarsem eriala. Nüüd on tema sõnum selge: „Iga päeva tuleb võtta uue võimalusena. Kui sa midagi teed, tee kirega ja ära lase laiskusel endast võitu saada, siis saabuvad ka tulemused!”

Tulevik

Eriala tulevikuväljavaated

Tarkvaraliste lahenduste tähtsus on nii meie töises kui koduses elukeskkonnas pidevas tõusutrendis ja programmeerijatel niipea tööst puudu ei tule. Lisaks on programmeerimisoskus IT-valdkonna töötajate jaoks elementaarne ka siis, kui nad ise otseselt koodikirjutamisega ei tegele. Näiteks peab analüütik süsteemide kavandamisel oskama hinnata ühe või teise lahenduse otstarbekust. Ning IT-firma juht ei saaks programmeerimisalaste baasteadmisteta ilmselt üldse aru, millega tema töötajad igapäevaselt tegelevad.

Kes saab sinust pärast lõpetamist?

Pärast kolmeaastast õpet on sul bakalaureusekraad ja väga head eeldused töötamiseks nii suurtes kui väikestes organisatsioonides. Näiteks pangad ja kindlustusettevõtted omavad väga keerulisi infosüsteeme, mille arendustöö käib pidevalt. Üha enam avalikke teenuseid kolib internetti - riigiasutused loovad uusi ja laiahaardelisi IT-lahendusi ning parendavad juba olemasolevaid.

Kui aga eelistad töötada väiksemas meeskonnas või luua oma ettevõtte, on sul selleks kõik vajalik olemas. Näiteks paljude mobiili- või veebirakenduste loomiseks piisab vaid ühest inimesest, seega saad esialgu väga hästi hakkama ka omal käel.

Võimalused töötamiseks väljaspool Eestit

Erialal omandatavad teadmised on universaalsed ning sel alal on võimalik tööle asuda nii Eesti kui välismaistesse ettevõtetesse.

Kas sobib mulle?

Programmeerimine eeldab kindlasti loogilist ja analüütilist mõtlemist. Osad tööülesanded nõuavad omaette nokitsemist, seega tuleb kasuks hea keskendumisvõime ning püsivus. Samas tuleb ette probleeme, mida lahendavad korraga mitu inimest ning siis on tarvis olla meeskonnamängija.

Edukas süsteemiarendus nõuab laiahaardelisi teadmisi ja huvi katsetada uusi lahendusi, mistõttu on vajalik õppimistahe ning orienteeritus tulemustele. Kõrgelt hinnatakse ka loovat, out of the box-mõtlemist, mis tähendab suutlikkust leida lahendusi väljaspool tavasid ja teistsuguste nurkade alt.

Laeb infot...