Tallinna Tehnikaülikool

Arvutite ja infotehnoloogiliste lahenduste integreerimine teistesse süsteemidesse kasvab plahvatuslikult – mõtle näiteks kasvõi asjade interneti, tarkade majade või isesõitvate autode peale.

Ühest küljest teeb see meie elu lihtsamaks ja mugavamaks, teisalt aga tihti ka haavatavamaks, kui nende arendamisel pole turbesse piisaval määral panustatud. Kaasajal on hullematel juhtudel juba reaalne võtta ära telefoniside ja elekter, seisata autod, rongid ja trammid, katkestada pangatoimingud jms. Seda lisaks juba klassikalistele rünnetele, kus pahalasel on võimalik varastada inimese kontolt raha, sisse murda tema arvutisse, lugeda kirju postkastis, vaadata-kuulata pealt inimese vestlusi jms. Kõike eelmainitut saab aga tõkestada, kui küberturvet on rakendatud õigesti.

Kui soovid seda ülipõnevat maailma lähemalt tundma õppida, on küberturbe tehnoloogiate eriala just sinu jaoks!

Eriala sisu

Küberturbe tehnoloogiate õppekava annab sulle head teadmised ja oskused, kuidas teha IT-süsteemid pahalaste-kindlaks ning milliste vahenditega võidelda küberrünnete vastu.

Õppekava on laiapõhjaline ja praktilise suunitlusega, mistõttu on kõik ainetes omandatavad teoreetilised teadmised tugevalt toetatud praktilise õppega. Vähemalt poole ainete mahust moodustavad laborid või harjutustunnid, milles tudengid saavad läbi mängida ettevõtte võrgu ja teenuste üles seadmise ning turvamise kõik tööetapid. Laboreid viivad enamasti läbi oma ala praktikutest spetsialistid ning üldteadmisi aitavad laiendada paljud valikained.

Lõpetajana oled võimeline iseseisvalt kavandama, rakendama ja haldama turvanõudeid järgivaid IT-süsteeme:

  • mõistad infosüsteemi elutsükli olemust;
  • mõistad infosüsteemi haldamise põhialuseid, sh arendus- ja testkeskkondi;
  • oskad programmeerida, testida ja implementeerida infosüsteemi just selle turvalisuse ning hallatavuse vaatenurgast;
  • oskad teha infosüsteemi turvatestimist, lähtudes standarditest ja parimast praktikast;
  • oskad rakendada infosüsteemi turvalisust tagavaid protsesse ja oled suuteline osalema ka nende väljatöötamises ning täiendamises;
  • viimasena, kuid sugugi mitte vähem olulisena, järgid oma erialases tegevuses eetilisi norme.

Õppekaval on võimalik õppida päevaõppes, õppekeeleks on inglise keel. Õppekava põhineb Eesti Infotehnoloogia Kolledži senisel küberturbe tehnoloogiate (Cyber Security Engineering) õppekaval. Õppekava sisu ja materjalide valmimist on toetanud Haridus- ja Noorteameti IT Akadeemia programm.

Peamised õppeained

Võrgunduse õppeainetes liigutakse võrkude seadistamise ning terminite tundmaõppimise algtasemest kuni keerukate võrkude turvalisuse tagamise tasemeni välja. Seetõttu ei tunne ainet läbinud õppur mitte lihtsalt võrgutopoloogiaid, vaid oskab neid planeerida, seadistada ja tagada nende turvalisuse. Lisaks on õppeaine lõpus võimalik ära teha ka vastav sertifikaat, mis pole hinnatud ainult Eesti tööandjate hulgas, vaid tunnustatud ka mujal maailmas.

Selles aines antakse teadmised ettevõtte küberturbe programmi välja töötamiseks, oskused küberriskide analüüsimiseks ning küberintsidentide haldamiseks.

Küberturbe spetsialisti üks peamistest tegevustest on võrgus ning arvutites toimuval silma peal hoidmine ning ebatavalise ja pahatahtliku tegevuse tuvastamine ning tõkestamine. Logimise ja süsteemiseire aines õpidki, mida ja kuidas võrguliikluses jälgida, et võimalik küberrünnak kiiresti tuvastada.

Koodikirjutamise oskus on IT-valdkonnas elementaarne, seetõttu õpid ka küberturbe tehnoloogiate erialal vähemalt kolme programmeerimiskeelt järgnevate seast: Java, C#, Python, Ruby, C, C++

TUTVU KÜBERTURBE TEHNOLOOGIATE ÕPPEKAVA TÄISVERSIOONIGA

Eduka tehnoloogiaettevõtte Testlio asutaja Kristel Kruustük astus IT Kolledžisse 2008. aastal, olles kuulda võtnud õe sõprade nõu, kes leidsid, et IT-valdkond on ainuõige tee. See oli aga keskkoolis matemaatikaga maadelnud noorele suur eneseületus. Ta lõpetas TalTechi Infotehnoloogia Kolledži IT-süsteemide arenduse õppekava, mis on praegu TalTechi kõige populaarsem eriala. Nüüd on tema sõnum selge: „Iga päeva tuleb võtta uue võimalusena. Kui sa midagi teed, tee kirega ja ära lase laiskusel endast võitu saada, siis saabuvad ka tulemused!”

Tulevik

Kes saab sinust pärast lõpetamist?

Kui oled õpingud edukalt lõpetanud, on sul oskused leida arvutivõrkude ning seadmete seadistamisel tehtud vigu, korraldada asutuse küberturvet ja juurutada parimaid praktikaid jms. Võid tööle asuda näiteks IT-spetsialistina ning kogemuste lisandudes saada computer emergency readiness team´i liikmeks.

Et tööturul suuremad ja põnevamad võimalused avaneksid, soovitame kindlasti edasi õppida magistrantuuris küberkaitse õppekaval. Nii saad hiljem asuda tööle näiteks IT turvajuhina ehk Chief Security Officer’ina.

Võimalused töötamiseks väljaspool Eestit

Erialal omandatavad teadmised on universaalsed ning sel alal on võimalik tööle asuda nii Eesti kui välismaistesse ettevõtetesse.

MIKS ÕPPIDA KÜBERTURBE TEHNOLOOGIAT JUST TALTECHIS?

Küberturbe tehnoloogiate õppekava on bakalaureuseastmes ainus rahvusvaheline õppekava, mis loob tugeva IT-alase vundamendi koos küberturbe twist'iga.

Kas sobib mulle?

Kübermaailmas töötamine eeldab oskust näha nii suurt pilti kui märgata väikeseid (ja sageli olulise tähtsusega) detaile. Ülesanded ja kerkivad probleemid on muutliku iseloomuga ning seetõttu tuleb kasuks hea kohandumis- ja analüüsivõime. Kuna rünnakud ei hüüa tulles, on vajalik kiire reageerimisvõime, keskmisest kõrgem pingetaluvus ja kehtestamisoskus. Tähtis on ka koostöö, sest sageli lahendavad ühte probleemi mitu spetsialisti korraga.

Kuna valdkond areneb äärmiselt kiiresti, eeldab selles edukalt töötamine pidevat enesetäiendamist ja avatust uutele lahendustele. Samuti hinnatakse kõrgelt oskust mõelda n-ö raamidest väljapoole, mis tähendab suutlikkust leida lahendusi väljaspool tavasid ja teistsuguste nurkade alt.

Põnevat lisainfot

  • Priit Raspel: Küberturvamehed peavad olema palju targemad kui häkkerid Loe artiklit
  • Karli küberturbenõu: ole kriitiline KÕIGE ja KÕIGI suhtes Loe artiklit
  • Marje Salumets: Küberturbes on salapära ja põnevust Loe artiklit
  • Jan Markus Üprus on Tallinna Tehnikaülikooli kolmandal kursusel õppiv professionaalne võrkpallur, kes leiab regulaarse spordi ja tudengielu kõrvalt aega ka töö tegemiseks ning muusika mängimiseks. Noormees kutsus meid endaga üheks päevaks kaasa, et näidata, kuidas ta seda teeb ja milline üks tema regulaarne päev välja näeb. Jani sõnul on nii edukate sportlaste, kui ka tudengite salarelvaks rutiini loomine, sest see aitab vältida motivatsioonipuudust. Vaata allolevat videot!

Laeb infot...