Tallinna Tehnikaülikool

Kui sind huvitab, millest koosneb meie igapäevane toit, kuidas seda töödeldakse ja mis toimub söödud toiduga meie organismis, siis oled oodatud toidu- ja biotehnoloogia erialale, et muuta meie tulevik tervislikumaks!

Tahad teada, millest koosneb meie igapäevane toit, mis, kes ja kuidas selle valmistavad, kuidas on toit seotud meie füüsilise ja vaimse võimekusega, kuidas toimub tänapäevane toidutootmine, miks ei sobi sama toit kõigile inimestele, kuidas tagada toidu ohutus ja palju muudki toiduga seotut. Toidutehnoloogias ja -teaduses kohtuvad nii keemia, matemaatika, bioloogia kui füüsika.

Eriala sisu

Toidu- ja biotehnoloogia eriala keskendub kahele üksteisest lahutamatule valdkonnale: toidu tehnoloogiale ja toitumisele. Kõigepealt tuleb aru saada, millest toiduained koosnevad ja milliseid erinevaid tehnoloogiaid kasutatakse toidutootmisel. Samuti saad selgeks toiduhügieeni põhimõtted. Kõige selle juures on vajalikud seostatud põhiteadmised keemias, füüsikas ja bioloogias.

Teiseks tutvud toitumisega väga erinevate nurkade alt – mida me toidust saame ja miks on see oluline; kui palju peaksime liha sööma; palju sa tegelikult tohiksid tarbida soola; kes elavad sinu jämesooles, miks nad on sulle vajalikud ja kuidas nende eest hoolitseda.

Kuna kõik eelnev on tihedasti seotud ka toidu ohutuse ja kvaliteediga, siis saad õppides teada, millised on toiduga seotud ohud ja põhilised kvaliteedinäitajad ning kuidas neid hinnata. Bakalaureuseõpingud lõpevad teadusliku lõputööga, mis enamasti sooritatakse uurimislaboris.

Loodusteaduskonna esmakursuslasena on sul võimalik taotleda loodusteaduskonna esmakursuslase stipendiumit, mis võimaldab sul paremini õpingutele keskenduda. Rohkem infot leiad siit.

Tutvu toidu- ja biotehnoloogia õppekava täisversiooniga

Peamised õppeained

Toidu tehnoloogia põhiprotsessid uurib kuidas muutub toit töötlemisel ja säilitamisel, mis määrab toidu kvaliteedi, maitse ja aroomi. Õpitakse tundma mehaanilisi, termilisi ja bioloogilisi protsesse toidu töötlemisel ning toidu konserveerimise ja säilitamise meetodeid. 

Toitumisõpetus uurib toidu toitainelist koostist ja vajadust organismi tööks, organismis toimuvaid ainevahetuslikke, energeetilisi ja teisi eluliselt vajalikke protsesse. Kursusel õpitakse kuidas leida toitumisalast infot, millist töövahendit toitumise analüüsimiseks kasutada ja kuidas on seotud meie toit ja tervis.

Toidu sensoorne analüüs on põnev õppeaine sellest, kuidas inimesed tunnevad toidu maitset ja lõhna ning mis on sensoorne analüüs, ja kuidas hinnata toidu kvaliteeti. Testida saab ka enda maitsemeelte tundlikkust. 

Biotehnoloogia kursusel õpitakse, kuidas ensüümid ja mikroorganismid aitavad valmistada erinevaid toite ja jooke, kuidas küpseb juust? Ja valmib õlu? Mille poolest erinevad lääne- ja idamaised fermentatsioonitehnoloogiad? Kuidas toodetakse toidulisanditeks happeid ja vitamiine? Milliseid uusi võimalusi loovad moodsa biotehnoloogia saavutused? 

Miks õppida toidu- ja biotehnoloogiat just TalTechis?

Meil on kõige laiapõhjalisem ja teaduspõhisem toiduõpe Eestis, mille lõpetajale on valla kogu toiduvaldkond: tootmine, eraettevõtlus, avalik sektor, teadus. Tallinna Tehnoloogiaülikooli toidutehnoloogia osakonnal on väga head kontaktid Eesti toiduainetootjatega ja uurimisasutustega, kelle juures saad juba praktika käigus päris tööd teha. Põhjalikud teadmised toidust ja toitumisest annavad suure eelise toiduga seotud aladel, mis on järjest vajalikumad tulevikus.

Toidutehnoloogia labor
TalTechi toidulabor

Tulevik

Maailma toidutööstust mõjutavad rahvastiku pidev kasv, põllumajandusliku maa ammendumine, linnastumine, sissetulekute lõhe suurenemine ja kliimamuutused, mistõttu peab nii toidu tootmine kui tarbimine muutuma keskkonnasäästlikumaks. See eeldab nii toidutootjate, tarbijate kui ka poliitikute ühistegevust, aga samuti tehnoloogia täiustumist. 

Inimeste keskmise eluea pikenemise tõttu mõjutab toit üha enam meie tervist. Kuigi inimeste teadlikkus tervisliku toitumise olulisusest kasvab, jääb tihti puudu teadmistest, oskustest, võimalustest ja tahtest neid põhimõtteid igapäevases toitumises järgida. Sinu kui tulevase toiduteadlase/tehnoloogi ülesanne on neid selles aidata.  

Kes saab sinust pärast lõpetamist?

Meie lõpetajatel on teaduspõhised teadmised toidu tehnoloogiast ja toitumisest ning nad oskavad lahendada nii tootmist, toitumist kui seadusandlust puudutavaid tööülesandeid. 

Valdkonna spetsialiste vajatakse nii kohalikes väiksemates ettevõtetes kui rahvusvahelistes toidukontsernides ning suurkorporatsioonides. Samuti avalikus sektoris - Maaeluministreeriumist Euroopa Liidu toiduohtusega tegelevate ametiteni välja, mis kogu valdkonna tegevust reguleerivad. 

Ettevõtetes täidavad meie lõpetajad tootmisjuhtide, kvaliteedijuhtide ja laborijuhtide ülesandeid, planeerides ja jälgides igapäevaseid toidutootmisega seotud tegevusi. Tootearendajad ja toiduteadlased töötavad üheskoos välja uusi retsepte ja tehnoloogiaid. Avaliku sektori töötajad nõustavad toidutootjaid toiduohutuse, toidumärgistuse jms teemadel ning  tegelevad ka järelevalvega. 

Kindlasti soovitame jätkata õpinguid magistrantuuris, sest sealt saadavad süvateadmised ja oskused tagavad sulle tööturul suuremad ja põnevamad võimalused. Magistriõppe ajal saad osaleda ka juba erinevates teadusprojektides ning uurimis- ja tootearendusprojektides, mis on tellitud Eesti ja ka rahvusvaheliste ettevõtete poolt. 

Meie erialal saadud haridus on universaalne. Paljud meie vilistlased on läinud tööle teistesse riikidesse nii Euroopas, Põhja-Ameerikas kui ka Aasias. 

Kas sobib mulle?

Toidu- ja biotehnoloogia õppekava sobib sulle, kui:

  • sul on hea tehniline taip ja tunned huvi loodusteaduste vastu
  • sind huvitab, millest koosneb toit, kuidas seda töödeldakse ning kuidas toituda tervislikult
  • soovid töötada valdkonnas, kus sul on võimalik muuta maailm tervislikumaks ja jätkusuutlikumaks

Jälgi meie tegemisi ka sotsiaalmeedias:

Laeb infot...