Tallinna Tehnikaülikool

Ärirahanduse ja majandusarvestuse edukas lõpetaja on vilunud finantsist, kes korraldab ettevõtete rahaasju, tegeleb majandusarvestusega ja auditeerib ka kõige keerulisemaid majandusüksusi.

 • Õppekava eesmärk on aidata sul kujuneda autoriteetseks tippspetsialistiks. Sind juhendavad rahanduse ja majandusarvestuse asjatundjad.
 • Õppekava suunab sind teadusmaailma ja praktilist käsitlust siduma, annab oskuse koguda ja töödelda andmeid, mis on vajalik erialastes teadusajakirjades avaldamiseks või ettevõttes probleemide lahendamiseks.
 • TalTechil on üle 50 partnerülikooli ning soovi korral võid ühe semestri vältel välismaal finantsharidust omandada, et lisada oma õpingutele ka rahvusvaheline mõõde.
 • Saad valmistuda ette päris eluks päris ettevõtetes: TalTechi õppejõud kasutavad aktiivõppe meetodeid ja õppetöös kasutatake praktilisi, päriselulisi ülesandeid.
 • Ole juba õppides Eesti majandusele kasulik ning seo oma uurimisvaldkond ja magistritöö Eestile või oma ettevõttele oluliste küsimustega.

Kas teadsid, et...

Raha on maailmas kasutatud üle 5000 aasta ning küllap kasutatakse ka järgmistel aastatuhandetel. Äritrendid tulevad ja lähevad, kapital jääb. Kes sellega targalt ringi käia oskab, hakkab trendidega kaasaloksumise asemel neid ise kujundama: rahandus pole üksnes ambitsioonikas, vaid ka väärtust loov eluvaldkond.

Finantside juhtimiseta ei saa hakkama ükski ettevõte, olgu suur või väike. Kui oluliste protsesside juhtimine sulle huvi pakub, pole mõtet mujale vaadata – TalTechi ärirahanduse ja majandusarvestuse eriala lõpetanu karjäärivõimalused on piiramatud.

Aktiivsest ja motiveeritud tudengist saab kõrgelt kvalifitseeritud spetsialist, keda otsivad kõik finantsettevõtted üle maailma, alates suurpankadest ja lõpetades fintech sektoriga. TalTech varustab su süsteemse mõtlemise ja analüüsioskusega, mis avavad lugematuid uksi, nii rahvusvahelistes korporatsioonides või isegi doktoriõppes.

Eriala sisu

Ärirahanduse ja majandusarvestuse õppekava on kaheaastane programm, mis annab sulle kõik moodsas maailmas vajalikud finantsteadmised.

Finantside tundmine on kui keeleoskus: purssida suudab seda iga teine, ladusalt valdavad aga vähesed. TalTechi kogenud õppejõudude käe all saab sinust professionaal, kes räägib finantskeelt emakeelena.

Nagu nimigi ütleb, saab ärirahanduse ja majandusarvestuse õppekaval valida kahe peaeriala – ärirahanduse ja majandusarvestuse vahel.

Tutvu ärirahanduse ja majandusarvestuse õppekava täisversiooniga

Ärirahanduse suunal kujuneb sinust finantsturgude spetsialist, keda iseloomustavad globaalsel tööturul nõutud omadused: sul on analüütilised ja tehnilised oskused, mis võimaldavad edukalt töötada mis tahes ettevõttes. TalTech jälgib õppekavade koostamisel kiirelt muutuvaid tehnoloogilisi võimalusi ja sinust saab laiapõhjaliste teadmistega spetsialist.

Sul on põhjalikud teadmised ettevõtte finantsjuhtimisest ja väärtuse hindamisest, sa tunned väärtpaberite põhiliike ja portfelliteooriaid ning oskad riske juhtida.

Olulisemad erialaained: ettevõtte rahanduse süvakursus, finantsaruandlus ja -analüüs, finantsökonomeetria, investeeringute analüüs, finantsjuhtimine-juhtumisanalüüs, portfellijuhtimine, äriinfosüsteemid, äriarhitektuur ja arendusprojektide juhtimine.

Majandusarvestuse suunal õpid konsolideeritud aruandeid koostama ja auditeerima, sinust saab nõutud ettevõtte majandusarvestuse süsteemi ülesehitaja ja elluviija. Ka raamatupidamisteabe analüüsis ei ole sulle vastast. Sa tunned rahvusvahelise finantsaruandluse standardeid ning oled atraktiivne töötaja kõigile maailmas tegutsevatele ettevõtetele.

Saad ülevaate majandusarvestuse nüüdiskontseptsioonidest ja tulevikusuundumustest ning nende iseärasustest eri riikides. Me õpetame su analüüsima ettevõtte majandustegevust, avastama ja kõrvaldama majandusarvestuse puuduseid ja nõustama juhte.

Olulisemad erialaained: finantsarvestuse süvakursus, strateegiline juhtimisarvestus ja kulujuhtimine,  finantsaruandlus ja -analüüs, rahvusvaheline maksundus, kontserniarvestus, rahvusvaheline arvestus: teooria ja praktika, audiitorkontroll, siseaudit, äriinfosüsteemid, äriarhitektuur ja arendusprojektide juhtimine.

Majandusteaduskonna tudengid

Miks õppida ärirahandust ja majandusarvestust just TalTechis?

 • TalTechi ärirahanduse ja majandusarvestuse õppekava on oma erialase süvaõppega Eestis ainulaadne. Oleme ka suurim majandusarvestus- ja rahandushariduse pakkuja Eestis. Õppekava annab nii teoreetilise teadmuspõhja kui ka praktilise kogemuspagasi ja nende sümbioosis karastunud lõpetaja on tõeline tulevikumajanduse alusepanija.

 • Ärirahanduse ja majandusarvestuse õppekava lõpetanud on tööturul hinnatud professionaalid ning TalTechi vilistlased on edukad nii töö leidmisel kui ka palgaläbirääkimistel. Seda ilmestab tõsiasi, et majandusteaduskonna lõpetanutest on just selle õppekava lõpetanud tudengitel edasises tööelus kõige kõrgem palgatase.
 • Programmil on oma nõukoda ehk kogu, mis koosneb erasektori (tipp)juhtidest, kes nõustavad programmijuhti tööturu vajaduste teemal. Nii võid kindel olla, et oled tööturule sisenedes konkurentsivõimeline.
Majandusteaduskonna tudengid

Tulevik

Finants- ja juhtimisarvestus on iga ettevõtte südames. Kui ettevõte on organism, siis sina hakkad selle vereringe eest vastutama. Sa saad meilt universaalse oskusteabe, mis võimaldab sul töötada just sulle südamelähedases sektoris, olgu selleks suurtootmine või hoopis loomemajandus.

TalTechi lõpetanud spetsialist suudab näha seoseid seal, kus ülejäänud hätta jäävad. Sa saad hakkama mis tahes majandusvaldkonnas ja oled hinnatud töötaja sõltumata maailmajaost.

Meie õppekava annab sulle teadmised ja võimekuse akadeemilise karjääri jätkamiseks doktoriõppes, kui niimoodi otsustad. Loomulikult võid ka kohe tööturule suunduda – senine praktika kinnitab, et liiga kaua ei tule sul unistuste väljakutseid otsida.

Silmapaistvad vilistlased

 • Indrek Alliksaar, KPMG Baltics OÜ, partner ja auditivaldkonna juht
 • Marek Berkman,Swedbank AS Treasury juht
 • Sergei Bogatenkov, Admiral Markets Group juht
 • Joonas Joost, Liven AS finantsjuht
 • Aleksei Kanošin, Moller Auto Eesti finantskontroller
 • Pille Kork, Õhtuleht Kirjastus AS, finantsjuht
 • Andres Kaljo, AS Helmes partner ja juhatuse liige

Intervjuud tudengite ja lõpetajatega

 • Vilistlase Diana Traumanni intervjuust saad teada, miks arvestusala spetsialist on organisatsioonis asendamatu inimene. Loe intervjuud temaga siit. 
 • Üliõpilane Allan Gaidunko räägib, millist väärtust annab ärirahanduse ja majandusarvestuse magistriõpe valdkonnas juba kogenud tegijale. Loe intervjuud temaga siit. 
 • Ärirahanduse ja majanduse eriala valinud tippjuht Andres Alango tuletab meelde, et õpinguid tuleb nautida ning kasutada ülikoolis tudeerides ka võimalust luua uusi ja kasulikke tutvusi. Loe artiklit siit. 

Asusin Taltechi ärirahanduse ja majandusarvestuse magistriõppesse eesmärgiga arendada endas oskust mõista ettevõtte finantstegevust tervikuna ning olla ettevõtte juhile toetavaks partneriks oma finantsteadmistega. Tunnen, et antud õppekava läbimine andis mulle soovitud teadmised ja oskused ning avardas silmaringi kõiges, mis puudutab finantsjuhtimist ja majandust üldisemalt. Eriliseks teeb asja see, et Taltech õppejõud on oma ala spetsialistid, kes mitte ainult ei oma teoreetilisi teadmisi vaid on ka tugevad praktikud.

Teivi Pärna, lõpetas õppekava 2017.

Majandusarvestuse õppekava annab õpilasele laialdased teadmised eri valdkondadest. Isegi kui kõiki neid teadmisi kohe paralleelselt oma töös kasutama ei hakata, jäävad need alles ning tulevad vajalikul hetkel jälle meelde. Seega saab üliõpilane justkui võtmed, mis aitab tulevikus keerulistes situatsioonides paremini hakkama saada. TalTechi juures torkab just silma see, et õppejõudude seast leiab väga palju praktikuid, ehk inimesi, kes päriselt ka õpetatava erialaga seotud ametitel töötavad. Seeläbi oskavad nad omakorda ainega rohkem reaalelulisi seoseid luua, mis muudab aine omandamise huvitavamaks.

Kätlin Nuus, lõpetas õppekava 2020.

Kas sobib mulle?

SBG tudengid (small)
 • Kui sul on kõrgharidus ja tunned, et ka huvi ja aega kahe aasta jooksul (kasvõi töö kõrvalt) elulise tähtsusega finantsteadmisi omandada, oled ideaalne kandidaat. Kas arvud tekitavad sinus uudishimu, tahad näha nende taha ja soovid ettevõtluses edukalt tegutseda? Siis pole küsimustki – ärirahanduse ja majandusarvestuse eriala on sinu jaoks parim valik.
 • Õppekava sobib juba praktiseerivale spetsialistile ja valdkonda süvitsi õppida soovivale asjaarmastajale. Valikained annavad piisavalt paindlikkust, et oma teadmised uuele tasemele viia ja kujundada õpingud vastavalt omaenda karjäärile.

Keda ootame õppima?

Õppekavale on oodatud õppima kandideerija, kellel on kõrgharidus majanduses või ärinduses (õppe raames on muuhulgas läbitud rahanduse alused ja juhtimisarvestus), või muu kõrgharidusega kandidaat, kellel on läbitud järgmised eeldusained mahus 36 EAPd:

 1. ettevõtluse alused
 2. juhtimine
 3. turundus
 4. rahanduse alused
 5. finantsarvestuse alused
 6. juhtimisarvestus

Eeldusainete nimetused võivad õppeprogrammide lõikes varieeruda, küsimuste korral aitab õppekonsultant Taimi Niine (taimi.niine@taltech.ee). Eeldusaineid on võimalik läbida TalTechi Avatud Ülikoolis.

Laeb infot...