Tallinna Tehnikaülikool

Kui tahad täiendada enda teadmisi ja oskusi merendussektori digitaliseerimise võimalustest ja suundadest ning töötada digitaliseeruvas keskkonnas, planeerides jätkusuutlikke ning keskkonnahoidlikke strateegiaid, siis kandideeri üheaastasele ingliskeelsele õppekavale merenduse digitaliseerimine.

Eriala sisu

Õpingute jooksul saadakse põhjalikud teadmised programmeerimisest, meremajandusest ja keskkonna jätkusuutlikkusest. Eesmärk on anda tudengitele arusaam ettevõtluse olemusest ning põhiteadmised meretranspordi kaubavoogudest, laevandusturgudest ning merendusettevõtete strateegiatest. Programmis on valikainetena erineva tasemega infotehnoloogia kursused, kust tudengid saavad vastavalt enda haridusele ja tööalasele kogemusele sobiliku valida. Merenduse ja infotehnoloogia interdistsiplinaarse õppe abil antakse arusaam merenduse digitaliseerimisest, merendussektori majanduslikest ja keskkonnaalastest väljakutsetest, kus võiks infotehnoloogia abil protsesse parandada ning küberjulgeoleku ning programmeerimise rakendamisest merendusvaldkonna ettevõtetes. Lisaks luuakse eeldused õpingute jätkamiseks andes tudengitele võimaluse mõnda teemat edasi süvitsi uurida ja arendada.

Tutvu merenduse digitaliseerimise õppekava täisversiooniga

Miks õppida just TalTech Eesti Mereakadeemias?

  • Merenduse digitaliseerimine on ainulaadne rahvusvaheline üheaastane magistriõppekava lähiriikides.
  • Suures osas õhtusel ajal toimuv õpe võimaldab edukalt sobitada õppegraafikut tööga.
  • Võimalus jätkata õpinguid Mereakadeemia doktoriõppes.

Tulevik

Õppekava lõpetanu on valmis töötama digitaliseeruvas keskkonnas, planeerides jätkusuutlikke ning keskkonnahoidlikke strateegiaid, oskab andmeanalüüsile toetudes arendada süsteeme ja protsesse ning juhtida meeskonda muutuvas, rahvusvahelises keskkonnas. Kuna merendusvaldkond on rahvusvaheline, siis lõpetajad saavad tööle asuda üle maailma nii kalda- kui sadama ja teistes merendussektori ettevõtetes. Samuti on võimalus töötada avalikus sektoris valdkonna arendaja ja koordineerijana, nii siseriiklikes kui näiteks EL-i ja teistes rahvusvahelistes institutsioonides. Lisaks on oluliseks tööturuväljundiks ülikoolid – õpingute jätkamine doktoriõppes, sh teadus- ja õppetöö läbiviimine.

Põnevat lisainfot

Laeva mudeldamine

Laeb infot...