Tallinna Tehnikaülikool

15.-16. juunil toimub TalTechis 9. rahvusvaheline eCAADe sümpoosium teemal „ Linnade taaselustamine. Tulemus- ja simulatsioonipõhine arvutuslik disain kestlikele linnadele ja kogukondadele“ (Regenerating the city. Performance-driven and simulation-based computational design for sustainable cities and communities). Sümpoosiumi korraldaja on TalTechi ehituse ja arhitektuuri instituudi arhitektuuri ja urbanistika akadeemia.

eCAADe

Sümpoosiumi eesmärk on edendada arvutipõhise arhitektuurse projekteerimise uuenduslikke lähenemisviise teadus-, akadeemilistes- ja erialaringkondades Balti riikides ja mujal.

Keskendutakse arvutusliku disaini potentsiaalile, mis aitab parandada linnade kestlikkust jõudlus- ja simulatsioonipõhiste lähenemisviiside kaudu. Sümpoosium loob sidemeid ja edendab diskursust kohalike ekspertide, teadlaste ning hoonete simulatsiooni ja jõudluse valdkonna spetsialistide vahel eCAADe ja teadusringkondadega, et arendada projektiideid, uurimistööd ja haridusalast koostööd.

Lisaks on sündmus katalüsaatoriks arhitektide, disainerite, teadlaste ja teadlaste kogukonna loomisel Baltikumis ja Kirde-Euroopas, et edendada arvutuslikku disaini, säästvat disaini, simulatsiooni ja jõudlust tugevdades olemasolevaid ja luues uusi koostöökontakte.

Programm

 RIS2023 töökeel on inglise keel.

15. juunil toimuvad erinevad töötoad (osalemine on tasuline), 16. juunil oodatakse huvilisi sümpoosiumile (osalemine on tasuta). Mõlemal puhul on vajalik eelnev registreerumine.

Täiendav teave: RIS2023@taltech.ee

Konverentsi koduleht

Kohtumiseni!

Laeb infot...