Tallinna Tehnikaülikool

Tudengiprojektide üritus-võistlus  

sust

Kes osalevad: Üliõpilasmeeskonnad, kes probleem- ja projektõppe ainete raames teevad projekte ja lahendavad väljakutseid (nt EuroTeQ Collideriga liitunud õppeained) 

Millal toimub: igal aastal maikuus kontaktõppe viimasel nädalal

Miks ehk eesmärk: tuua nähtavamale probleem- ja projektõppe tulemusi nii tudengite kui õppejõudude, uurimisrühmade ja ettevõtete vaates – tegemist on praktiliste näidetega, kus eri osapoolte koostöö on võimaldanud ühildada päris-elu probleemid, teaduspõhisuse, ettevõtlikkuse, eri valdkonnad – selleks et luua teed innovatsioonile ja julgustada rohkemaid sellist praktilist lähenemist kasutama. Ning loomulikult on katusteemaks just jätkusuutlikkus. 

Alloleval joonisel: TalTechi eesmärkidele kaasaaitamine läbi tudengiprojektide võistluse ja EuroTeQ Collideri

TalTechi eesmärkidele kaasaaitamine läbi tudengiprojektide võistluse ja EuroTeQ Collideri