Tallinna Tehnikaülikool
SF 2024 ilma QR

Keskne teema on "Enhance Connections for Sustainable Futures", kus on alakategooriad: inimesed, loodus, tehnoloogia. Iga tudengiprojekti meeskond määratleb ja valib lähtuvalt enda projekti/väljakutse sisust ja tulemusest ühe kategooria, millega enim seostub. Abiks on kategooriate kirjeldused:

 • Inimesed (nt inimestevaheliste kogukondade tugevdamine ja võimestamine,  inimeste vajaduste ja soovide ühendamine tehnoloogia (sh nt digitaalsete lahenduste) abil eri valdkondades nagu heaolu, tervis, kultuur jne) 

 • Loodus (nt teadlikud sidemed loodusega võttes arvesse meie keskkonnaressursse ja elusorganismide seotust keskkonnaga: vastastikmõjusid ökosüsteemis, bioloogilise mitmekesisuse ja looduskaitse tagamine, taastuva energia kasutamine jne) 

 • Tehnoloogia (nt tõhusad ühendused tehnoloogia abil nii digitaalselt kui ka füüsiliselt eri valdkondades nagu infotehnoloogia, logistika, transport, tootmine, kommunikatsioon jne) 

collider24

Tingimused

 • Tiimis 3-6 tudengit
 • TwoPager, mis tutvustab projekti 
 • Hindamiskriteeriumid (ei ole otseselt kohustuslikud, kuid loob konteksti, mida projektis hinnatakse) 
 • Pitchi (esitluskõne) pikkus 3-5 minutit

 Tähtajad

 • 3.05 registreerimise tähtaeg pitchi seminarile ja TalTech Sustainable Futures üritusele (aprillis lisandub reg link)
 • 13.05 TwoPageri esitamise tähtaeg
 • 16.05 (hiljemalt kell 12.00) esitluste saatmise tähtaeg

Esitluskõne (pitchi) seminar

 • 10.05, reede kell 10.00-12.30, ruum SOC-213
 • Läbiviija Mayri Tiido, Materjalivoog.ee asutaja ja esitluskõne koolitaja
 • Võimalus arendada enda esitlusoskusi: esitluskõne peamised komponendid ja olemus, võimalus harjutada ja saada tagasisidet läbiviijalt ja teistelt tudengitelt.

Laeb infot...