Tallinna Tehnikaülikool
SF 2024 ilma QR

Keskne teema on "Enhance Connections for Sustainable Futures", kus on alakategooriad: inimesed, loodus, tehnoloogia. Iga tudengiprojekti meeskond määratleb ja valib lähtuvalt enda projekti/väljakutse sisust ja tulemusest ühe kategooria, millega enim seostub. Abiks on kategooriate kirjeldused:

  • Inimesed (nt inimestevaheliste kogukondade tugevdamine ja võimestamine,  inimeste vajaduste ja soovide ühendamine tehnoloogia (sh nt digitaalsete lahenduste) abil eri valdkondades nagu heaolu, tervis, kultuur jne) 

  • Loodus (nt teadlikud sidemed loodusega võttes arvesse meie keskkonnaressursse ja elusorganismide seotust keskkonnaga: vastastikmõjusid ökosüsteemis, bioloogilise mitmekesisuse ja looduskaitse tagamine, taastuva energia kasutamine jne) 

  • Tehnoloogia (nt tõhusad ühendused tehnoloogia abil nii digitaalselt kui ka füüsiliselt eri valdkondades nagu infotehnoloogia, logistika, transport, tootmine, kommunikatsioon jne)

Igas kategoorias valitakse parim projekt, mis saab minna meid esindama rahvusvahelisele EuroTeQaThonile 8.-10. juunil Pariisi,  EuroTeQ partnerülikooli École Polytechnique.

collider24

Tingimused

  • Tiimis 3-6 tudengit
  • TwoPager, mis tutvustab projekti 
  • Hindamiskriteeriumid (ei ole otseselt kohustuslikud, kuid loob konteksti, mida projektis hinnatakse) 
  • Pitchi (esitluskõne) pikkus 3-5 minutit

 Tähtajad

Esitluskõne (pitchi) seminar

  • 10.05, reede kell 10.00-12.30, ruum SOC-213, registreeru kuni 6.05
  • Läbiviija Mayri Tiido, Materjalivoog.ee asutaja ja esitluskõne koolitaja
  • Võimalus arendada enda esitlusoskusi: esitluskõne peamised komponendid ja olemus, võimalus harjutada ja saada tagasisidet läbiviijalt ja teistelt tudengitelt.

Laeb infot...