Tallinna Tehnikaülikool

Teadus

Department of Software Science Main Figures 2022

Tarkvaarteaduse instituudi uurimisrühmad on oma tipptasemel kompetentsidega eestvedaja või partneri rollis erinevate siseriiklike või välisriiklike rahastusega teadus- ja arendusprojektides, rakendusuuringutes ning õppearendusprojektides. Instituudi uurimisrühmade kompetentsid jagunevad 6 koostöövaldkonda:

Tippkeskused ja projektid

Tippkeskused koondavad teadusasutuste kompetentsid ja potentsiaali  välispartnerite jaoks ühtseks nähtavaks kontaktpunktiks ja koostööpartneriks, et luua soodne pinnas rakendusuuringute ja rahvusvahelise teaduskoostöö suunal. Tarkvarateaduse instituudi uurimisrühmade kompetentsid ja interdistsiplinaarne koostöö ülikooli erinevate uurimisrühmade aga ka teiste Eesti ja välisriikide teadus- ja arendusasutustega rakendub mitmetes projektides, milledest näiteks on väljakasvanud toimivad tippkeskused: Küberkriminalistika ja küberjulgeoleku keskus, FinEst Targa Linna Tippkeskus ja Tehisintellekti- ja Robootikakeskus AIRE.

Jätkates tööd projektide raames ellu kutsutud tippkeskuste juures, teevad täna meie uurimisrühmad innovatsiooni värskelt alustanud tippkeskustes: Eesti Tehisintellekti Tippkeskus (EXAI) (koordinaator: Tartu Ülikool, partnerid: Tallinna Tehnikaülikool, Cybernetica AS), Energiatõhususe tippkeskus (ENER) (koordinaator Tallinna Tehnikaülikool, partnerid Tartu Ülikool ja Tallinna Ülikool) ning juhtrollis Tehisintellekti fookustippkeskus.

Täpsema ülevaate instituudi olulisematest projektidest leiad instituudi uurimisrühmi tutvustavalt lehelt või Eesti Teadusinfosüsteemist (ETIS).