Tallinna Tehnikaülikool

Noore Inseneri Programmi tutvustus

Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) Tehnoloogiakool koostöös Inseneriteaduskonnaga viib läbi Noore Inseneri Programmi ehk NIPi, mille eesmärgiks on tutvustada põhikooli lõpuklasside ja gümnaasiumiõpilastele insenerialasid.

NIP annab tehnika- ja tehnoloogiavaldkonnast rohkem huvitatud noortele võimaluse TalTechi teadlaste, õppejõudude ja tudengite käe all täiendada oma teadmisi inseneeriast.

 • NIP on koolitusprogramm, mille aluseks on põhikooli III astme ja gümnaasiumi füüsika ja matemaatika ainekavad sidustatult TalTech inseneriteaduskonna valitud õppekavadega.
 • Programm koosneb moodulitest ja õppepäevadest
 • Programmi õppepäevad toimuvad laupäeviti kell 10.00 - 15.15.
 • Ühe õppepäeva pikkus on 6 akadeemilist tundi, päev sisaldab ka lõunapausi.
 • Programm viiakse läbi eesti keeles, vajadusel saavad osalejad juhendajatelt tuge kas vene või inglise keeles. 
 • NIP-is on oodatud osalema 9.–12. klasside õpilased.
 • Lisaks TalTechis kohapeal läbiviidavale teoreetilisele õppele ning praktilisele tegevusele laborites ja õppeklassides korraldatakse võimalusel väljasõite ettevõtetesse. Samuti kasutatakse õuesõppe võimalusi.
 • Sügismooduli (koosneb kuuest õppepäevast) osalustasu on 50 eurot.

Septembris algava mooduli õppekohad on täitunud ning registreerimine lõpetatud. 

2023 sügis I moodul

Õppepäeval osalejad saavad vahetult näha nii tootearenduse protsessi teoreetilist kui praktilist poolt. Osalejatele tutvustatakse tootearenduses väga levinud meetodit sellest, kuidas oma tegevust võimalikult väikese riskiga alustada. Selleks võetakse eeskujuks mõni toode, mis tekitab ostuhuvi, kuid mida soovitud kujul saada ei ole. Sellises situatsioonis on lahenduseks see ise valmistada. Eeskujuks võivad olla analoogne toode, joonised, kellegi seletused või lihtsalt pilt analoogsest tootest. 

Õppepäeval tutvuvad osalejad erinevate robootiliste süsteemidega, samuti mikrokontrolleri omaduste, funktsionaalsuste ja rakendamisvõimalustega. Päeva käigus tutvustatakse osalejatele mikrokontrolleri riistvara, programmeerimiskeeli ja programmeerimise võtteid. Praktilises osas koostatakse ise programm ja ehitatakse valmis reaalne robot.

Osalejad saavad ülevaate ehitusinseneri igapäevatööst. Käsitluse alla tulevad erinevatel põhjustel erilisemat tähelepanu pälvinud rajatised nii Eestis kui välismaal. Lisaks õpitakse tundma erinevate ehitusmaterjalide omadusi. Iga osaleja saab ehitusmaterjalide laboris proovida enda oskuseid mudelite koostamisel, mis koormatakse purunemiseni. 

Õppepäeval osalejad saavad teada, millest sõltub vee kvaliteet ja milliste näitajatega seda mõõdetakse. Esimene osa päevast toimub väljasõiduna veekogu ääres, kus akustiliste mõõteseadmete abil teostatakse vooluhulga mõõtmisi ja määratakse sensoritega vee kvaliteedinäitajad. Teine osa õppepäevast veedetakse laboris, kus õpitakse tundma erinevaid mõõteseadmeid ning viiakse läbi praktilisi katseid. 

Kuidas saaksime muuta tekstiili- ja rõivatööstuse keskkonnasõbralikumaks? Kas meie kantavad rõivad on ka nahasõbralikud? Õppepäeva juhatab sisse lühiloeng, kus räägitakse nii tekstiilijäätmetest kui ka rõivastes sisalduvatest kemikaalidest. Töötoa käigus valmistatakse erinevate seadmete (laserlõikur, tekstiiliprinter jm) abil tekstiilijäätmetest üks väike toode kaasavõtmiseks. Samuti uuritakse laborikatsete abil, kui nahasõbralik on näiteks poes müügil olev T-särk. 

Mis ei kasva, see on kaevandatud - ilma maapõueressurssideta oleks meie igapäevaelu tundmatuseni teistsugune. Õppepäeval teeme tutvust Eestis ja maailmas oluliste maavarade ning nende kaevandamise ja taaskasutamisega. Virtuaalreaalsuse vahendusel külastame koopaid ja kaevandusi, kaevandame šokolaadi, kuuleme lõhkeainete kasutamisest mäenduses, katsetame kaevandustunneli stabiilsust ning leiame katsete teel sobivaimad materjalid nii ehitamiseks kui tööstustoormeks. 

Noore Inseneri Programm on riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija
 

Noore Inseneri Programmi läbiviimist perioodil 2017–2020 toetas SA Archimedes Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

HTM Logo

2021.a. kevadel toetas Noore Inseneri Programmi läbiviimist Haridus- ja Teadusministeerium.

Noore Inseneri Programmi läbiviimist perioodil 2021. sügis – 2023. kevad toetab Eesti Teadusagentuur

Tagasiside osalejatelt

 • “Panin programmis end proovile väga erinevates valdkondades – see avardas mu silmaringi!”
 • “Mul oli võimalus rakendada reaalselt koolis õpitud teadmisi.”
 • “Isegi kui arvad, et käesolev teema sind ei huvita, siis tule ikka, kuna alati on midagi, mis võib huvi pakkuda.”
 • “Sain teada väga palju uusi asju, mida koolis pole õpetatud.”
 • “NIP aitas otsustada, mis eriala ma tulevikus TalTechi õppima tulen.”

Lisainfo