Tallinna Tehnikaülikool

Noore Inseneri Programmi tutvustus

Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) Tehnoloogiakool koostöös Inseneriteaduskonnaga viib läbi Noore Inseneri Programmi ehk NIP-i, mille eesmärgiks on tutvustada põhikooli lõpuklasside ja gümnaasiumiõpilastele insenerialasid.

NIP annab tehnika- ja tehnoloogiavaldkonnast rohkem huvitatud noortele võimaluse TalTechi teadlaste, õppejõudude ja tudengite käe all täiendada oma teadmisi inseneeriast.

 • NIP on koolitusprogramm, mille aluseks on põhikooli III astme ja gümnaasiumi füüsika ja matemaatika ainekavad sidustatult TalTech Inseneriteaduskonna valitud õppekavadega.
 • Programm koosneb moodulitest ja õppepäevadest
 • Programmi õppepäevad toimuvad laupäeviti kell 10.00-15.15.
 • Ühe õppepäeva pikkus on 6 akadeemilist tundi, päev sisaldab ka lõunapausi.
 • Programm viiakse läbi eesti keeles, vajadusel saavad osalejad juhendajatelt tuge kas vene või inglise keeles. 
 • NIP-is on oodatud osalema 9.-12. klasside õpilased.
 • Lisaks TalTechis kohapeal läbiviidavale teoreetilisele õppele ning praktilisele tegevusele laborites ja õppeklassides korraldatakse võimalusel väljasõite ettevõtetesse. Samuti kasutatakse õuesõppe võimalusi.
 • Kevadmooduli (koosneb 6-st õppepäevast) osalustasu on 50 eurot.

Õppekohad 2024. aasta kevade I moodulisse on täitunud. Kevade II moodul alustab 6. aprillil.

2024 kevad I moodul

Õppepäeval tutvuvad osalejad erinevate robootiliste süsteemidega, samuti mikrokontrolleri omaduste, funktsionaalsuste ja rakendamisvõimalustega. Päeva käigus tutvustatakse osalejatele mikrokontrolleri riistvara, programmeerimiskeeli ja programmeerimise võtteid. Praktilises osas koostatakse ise programm ja ehitatakse valmis reaalne robot.

Mis ei kasva, see on kaevandatud – ilma maapõueressurssideta oleks meie igapäevaelu tundmatuseni teistsugune. Õppepäeval teeme tutvust Eestis ja maailmas oluliste maavarade ning nende kaevandamise ja taaskasutamisega. Virtuaalreaalsuse vahendusel külastame koopaid ja kaevandusi, kaevandame šokolaadi, kuuleme lõhkeainete kasutamisest mäenduses, katsetame kaevandustunneli stabiilsust ning leiame katsete teel sobivaimad materjalid nii ehitamiseks kui tööstustoormeks.

Osalejad saavad ülevaate ehitusinseneri igapäevatööst. Käsitluse alla tulevad erinevatel põhjustel erilisemat tähelepanu pälvinud rajatised nii Eestis kui välismaal. Lisaks õpitakse tundma erinevate ehitusmaterjalide omadusi. Iga osaleja saab ehitusmaterjalide laboris proovida enda oskuseid mudelite koostamisel, mis koormatakse purunemiseni.

Kuidas saaksime muuta tekstiili- ja rõivatööstuse keskkonnasõbralikumaks? Kas meie kantavad rõivad on vastupidavad ja tervisele ohutud? Õppepäeva juhatab sisse lühiloeng, kus räägitakse nii erinevatest tekstiilmaterjalidest, rõivastest, tekstiilijäätmetest kui ka rõivastes sisalduvatest kemikaalidest. Õppepäeva praktilises pooles tutvutakse erinevate tekstiili valdkonna laboritega, katselaboris testitakse erinevate materjalide omadusi ning õppepäeva lõpuks valmistatakse erinevate seadmete (laserlõikur, tekstiiliprinter jm) abil tekstiilijäätmetest üks väike toode kaasavõtmiseks.

Õppepäeval osalejad saavad teada, millest sõltub vee kvaliteet ja milliste näitajatega seda mõõdetakse. Esimene osa päevast toimub veekogu ääres, kus akustilise mõõteseadme abil teostatakse vooluhulga mõõtmisi ja määratakse sensoritega vee kvaliteedinäitajaid. Teine osa õppepäevast veedetakse laboris, kus õpitakse tundma erinevaid mõõteseadmeid ning viiakse läbi rida praktilisi katseid.

Keemiatööstuses oluliseks ülesandeks on kontrollitud tingimustes gaasiliste, vedelate ja tahkete ainete säästlik muundamine vajalikeks toodeteks. Sealjuures on need lähteained tihti väga üllatavad. Päev algab lühikese loenguga, kus käsitletakse keemiatööstuse suundumusi, ning jätkub praktiliste tegevustega laboris, kus tutvutakse mõningate esmapilgul kasutute ainete kasulike rakenduste ning omadustega.

Noore Inseneri Programm on riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija.

Kaasrahastanud_EL_kaksiklogod_EST.png

Perioodil 2023-2029 kaasrahastab Noore Inseneri Programmi tegevusi Euroopa Sotsiaalfondi projekt „Õppurite õpivalikute suunamine kutse- ja kõrghariduses – Inseneriakadeemia ja IT Akadeemia“.

Tagasiside osalejatelt

 • “Panin programmis end proovile väga erinevates valdkondades – see avardas mu silmaringi!”
 • “Mul oli võimalus rakendada reaalselt koolis õpitud teadmisi.”
 • “Isegi, kui arvad, et käesolev teema sind ei huvita, siis tule ikka, kuna alati on midagi, mis võib huvi pakkuda.”
 • “Sain teada väga palju uusi asju, mida koolis pole õpetatud.”
 • “NIP aitas otsustada, mis eriala ma tulevikus TalTechi õppima tulen.”

Lisainfo