Tallinna Tehnikaülikool

Noore Inseneri Programmi tutvustus

Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) Tehnoloogiakool koostöös Inseneriteaduskonnaga viib läbi Noore Inseneri Programmi ehk NIP-i, mille eesmärgiks on tutvustada põhikooli lõpuklasside ja gümnaasiumiõpilastele insenerialasid.

NIP annab tehnika- ja tehnoloogiavaldkonnast rohkem huvitatud noortele võimaluse TalTechi teadlaste, õppejõudude ja tudengite käe all täiendada oma teadmisi inseneeriast.

 • NIP on koolitusprogramm, mille aluseks on põhikooli III astme ja gümnaasiumi füüsika ja matemaatika ainekavad sidustatult TalTech Inseneriteaduskonna valitud õppekavadega.
 • Programm koosneb moodulitest ja õppepäevadest
 • Programmi õppepäevad toimuvad laupäeviti kell 10.00-15.15.
 • Ühe õppepäeva pikkus on 6 akadeemilist tundi, päev sisaldab ka lõunapausi.
 • Programm viiakse läbi eesti keeles, vajadusel saavad osalejad juhendajatelt tuge kas vene või inglise keeles. 
 • NIP-is on oodatud osalema 9.-12. klasside õpilased.
 • Lisaks TalTechis kohapeal läbiviidavale teoreetilisele õppele ning praktilisele tegevusele laborites ja õppeklassides korraldatakse võimalusel väljasõite ettevõtetesse.
 • Kevadmooduli (koosneb 6-st õppepäevast) osalustasu on 50 eurot.

2024. aasta kevadiste moodulite õppekohad on täitunud. Uus moodul alustab septembris 2024, registreerimine avatakse augustis.

Kevad 2024 II moodul

Õppepäeval antakse ülevaade sildade ehitamise põhimõtetest ja rakendatakse neid siis reaalse paberist mudeli ehitamisel. Kõikide meeskondade sildade mudelitele tehakse koormusproov ja antakse tagasisidet selle kohta, millised on silla nõrgad kohad ja kuidas neid parandada saaks.

Õppepäeval teeme pikemalt ja põhjalikumalt juttu energia tootmisest. Kas soojuse MWh on sama, mis elektri MWh, ja mis on see, mis nad nii erinevaks teeb? Millised on kõige ulmelisemad energia tootmise viisid ja millest me tulevikus energiat võiksime toota? Igaüks saab omal käel proovida energia tootmisvõimsuste dimensioneerimist. Päeva lõpetame soojuse tootmise võistlusega.

Õppepäeval osalejad teevad tutvust mehitamata õhusõiduki ehk drooniga. Saadakse teada, mis on drooni komponendid ja tööpõhimõte. Üheskoos leitakse vastused küsimustele, kuidas töötab alalisvoolumootor, kuidas seda juhtida ja reverseerida. Päeva praktiline osa annab oskuse ja kogemuse, kuidas drooni juhtida.

Kui virtuaalreaalsusega on enamus noori kokku puutunud arvutimänge mängides, siis sellel õppepäeval saab selgeks, mida tähendavad lühendid VR, AR, MR ja XR ning kuidas on need keskkonnad seotud kaasaegse inseneeria ning innovaatilise tehnoloogia ja tootmisprotsessidega. Osalejad loovad Unity3D keskkonnas oma arvutimängu ja külastavad võimalusel nii Tööstuse virtuaal- ja liitreaalsuse laborit (IVAR) kui ka TalTech Mektory XR keskust.

Õppepäeval tutvuvad osalejad hoonete tehnosüsteemide ja nende planeerimisega. Kuidas ruume köetakse, jahutatakse, ventileeritakse ning kuidas toimib hoone veevõrk? Keskendume paarile süsteemile täpsemalt, projekteerime ning ka ehitame ja katsetame neid.

Päike teeb rõõmu! Päike paneb kasvama taimed, õitsema lilled, laulma linnud… Päikeseelektrijaam on samuti rõõmus ja meelelt roheline. Selle abil saadud elektrienergia paneb tegutsema meie nutikad seadmed, vurama elektrisõidukid, teeb soojaks toad ja nendes olevad südamed. Väikese päikeseelektrijaama koostamine aga paneb rõõmustama iga homset rohelist energeetikamaailma loova tuleviku-inseneri! Tule ja tee oma pisi-päikeseelektrijaam ning pane päikese abil toodetud elektrienergia tööle enda rõõmu heaks!

Noore Inseneri Programm on riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija.

Kaasrahastanud_EL_kaksiklogod_EST.png

Perioodil 2023-2029 kaasrahastab Noore Inseneri Programmi tegevusi Euroopa Sotsiaalfondi projekt „Õppurite õpivalikute suunamine kutse- ja kõrghariduses – Inseneriakadeemia ja IT Akadeemia“.

Tagasiside osalejatelt

 • “Panin programmis end proovile väga erinevates valdkondades – see avardas mu silmaringi!”
 • “Mul oli võimalus rakendada reaalselt koolis õpitud teadmisi.”
 • “Isegi, kui arvad, et käesolev teema sind ei huvita, siis tule ikka, kuna alati on midagi, mis võib huvi pakkuda.”
 • “Sain teada väga palju uusi asju, mida koolis pole õpetatud.”
 • “NIP aitas otsustada, mis eriala ma tulevikus TalTechi õppima tulen.”

Lisainfo