Tallinna Tehnikaülikool

Instituut

Tervisetehnoloogiate instituudi keskuste teadussuunad

Biomeditsiinitehnika keskuse teadussuunad:

 • vererõhu- ja südame-veresoonkonna seisundi mitteinvasiivne optiline monitooring;
 • biovedelike optika;
 • nutikate tehnoloogiate väljatöötamine ja integreerimine ohutute ja ergonoomiliste tööriiete arendamiseks;
 • neeruasendusravi kvaliteedi monitooring;
 • kliinilise info automatiseeritud ja digitaliseeritud infosisestus automaatse kõnetuvastuse süsteemiga.

Biomeditsiinitehnika keskus
 

Biosignaalide töötluse labor:

 • aju elektriliste võnkumiste ja kognitiivsete protsessidega seotud bioelektriliste signaalide analüüs;
 • objektiivsete indikaatorite väljatöötamine depressiooni varaseks avastamiseks;

Biosignaalide töötluse labor
 

E-meditsiini keskuse teadussuunad:

 • multiparameetriliste monitooringusüsteemide uurimine ja arendus;
 • e-tervise teenuste arendus ja rakenduste kasutamise uurimine;
 • digitaalsete otsustustugede arendamine ja otsustustoe kliinilise kasutuse uurimine.

E-meditsiini keskus

Kardiovaskulaarse meditsiini keskuse teadussuunad:

 • uute optiliste meetodite ja tehnoloogiate väljatöötamine ning juurutamine ateroskleroosi varajaseks diagnostikaks;
 • personaalmeditsiinis kasutatavate digitaalsete otsustustugede ja kommunikatsiooni töövahendite arendus südame-veresoonkonna haiguste diagnostikaks ja raviks;
 • perekondliku hüperkolesteroleemia diagnoosimise ja ravi uute tehnoloogiate väljatöötamine rahvusvahelise FHSC projekti raames;
 • oksüdatiivse stressi markerite määramine kardiovaskulaarsete haiguste ja suhkrutõve haigetel.

Kardiovaskulaarse meditsiini keskus