Tallinna Tehnikaülikool

Uurimisrühmad

Kognitroonika teaduslaboris arendatakse väikesemõõtmeliste tajurite ja täiturite loomise tehnoloogilisi meetodeid ja vahendeid (näiteks makro-ja mikromõõtmetes täitureid ning nutikaid tajureid kiiplaborite tarbeks); traadita sidetehnoloogiate rakenduste realiseerimist piiratud vahendite olukorras (näiteks ülekannete ja hinnanguliste arvutuste teostamine madala energiatarbega suurtes võrkudes/IoT lahendustes); ning otsustamise ja teostuse tarbeks tajurite kasutamise ja rakendamise meetodite loomist kasutades andmetöötlust ja kunstliku intelligentsi meetodeid (näiteks masinõpet).

Märksõnad:

 • Ülekanded ja hinnanguline arvutamine võrkudes
 • Energiakorje ja –juhtimine madala energiatarbega asjade interneti platvormidel
 • Kiiplaborid
 • Pooljuhtelektroonika
 • Nutikad multiskalaarsed pinnad
   

Täiendavat informatsiooni leiab järgnevatelt kodulehekülgedelt:

Kognitroonika teaduslabori uurimisrühm (ENG)

Kognitiivne elektroonika - KOEL koduleheküljelt (ENG)

Kiiplabor (Lab On Chip) koduleheküljelt (ENG)

Uurimisgrupp teostab uurimis- ja arendustöid raadioside ja telekommunikatsiooni valdkonnas. Tegeletakse uute 5G tehnoloogiate ja algoritmide väljatöötamisega ning nende katsetamisega laboritingimustes. Viimaste seas massiivse masin-masin tüüpi andmesidega, suure edastuskiirusega mobiilsidega (eMMB) ja madala viite ning suure usaldusväärsusega andmesidega (ULLRC). 
Teise põhisuunana tegeleb uurimisgrupp digitaalse ühiskonna arendamisega – nutikas tervishoid, targa linna lahedused, tööstuse automatiseerimine ja sellega seonduv. Käsitletakse rakenduste kõiki kihte kaasaarvatud ühenduvuse ja teenuste tagamine, sisuloome, riistvara valik ning kasutajate haldamine. 

Märksõnad

 • Raadioressursside haldus ja häirete mõju vähendamine;
 • Energiatõhusad sideseadmed;
 • Madala võimsusega sidetehnoloogiad meditsiinirakendusteks;
 • 5G – viienda põlvkonna mobiilside;
 • NB – IoT – kitsaribaline asjade internet;
 • BAN – kehavõrgud (Body Area Networks).

Täiendavat informatsiooni leiab meie koduleheküljelt:

Kommunikatsioonisüsteemide uurimisrühm (ENG)

Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) Toomas Johann Seebecki elektroonika instituudi mõõteelektroonika uurimisrühm uurib ja arendab mitmesuguseid test-, mõõte ja andmehõivelahendusi.

Uurimisrühmal on pikaajaline kogemus impedants-spektroskoopia-põhiste mõõtelahendute arendamisel nii meditsiini/tervishoiu kui ka materjaliteaduse, tööstuse jm rakendusteks. Impedantsi mõõtmise ajalugu tehnikaülikoolis ulatub nii 1930-datesse (Paul Plaki tööd füüsikalise keemia rakendusteks) kui 1980-ndatesse (vektorvoltmeetrid- Mart Min, Toomas Parve).
 
Uurimisrühm on tegelenud ka pilditöötlusel põhinevate lahenduste arendamisel ja uurimisel (3D laseskännerid, meditsiiniline pilditöötlus koos masinõppega- Olev Märtens- koostöös doktorantidega (Tõnis Saar, Ago Mõlder, Anindya Gupta jt).

Uurimisrühma liikmed on sadade teadusartiklite, kümnete raamatu peatükkide ja kümnete leiutiste autorid.

Võtmeisikud:

 • Prof Olev Märtens - signaali töötlemine, rakendamine, pöörisvoolul (magnetiline induktsioon) põhinev takistus
 • Dr Paul Annus - andmete hankimine, võendamisteooria ja rakendused, impedantsi filosoofilised küsimused
 • Dr Raul Land - katsed ja impedantsi tõlgendamine
 • Dr Jaan Ojarand - impedants mikrovedelikes, meditsiinilistes induktiivsetes ja muudes rakendustes
 • Prof Mart Min - avalikud suhted, patenteerimine, koostöö rahvusvaheliste kogukondadega (ICEBI, IEEE EMBS ja IMS jne)

Rohkem informatsiooni mõõteelektroonika uurimisrühma liikmete kohta leiab Eesti Teadusinfosüsteemist ETIS

Impedance WorkGroup