Tallinna Tehnikaülikool

TalTechi eksami- ja olümpiaadikool soovib toetada erineva tasemega õpilasi nende kooliõpingutes, et ükski uks ei jääks tulevikus suletuks. Erineva mahuga matemaatika- ja eesti keele kursused on mõeldud nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiõpilastele, samuti kooli varem lõpetanutele. Jaanuarist alustavatel kursustel on võimalik üle korrata ja kinnistada juba varem õpitu, et eksamitele enesekindlalt vastu minna.

TalTechi eksamikool

Riigieksamiteks ettevalmistavatele kursustele on oodatud nii 12. klassi õpilased kui ka varem kooli lõpetanuid, kes soovivad täiendavalt valmistuda laia matemaatika riigieksamiks või TalTechi astumiseks. Kontakttundidega kursused toimuvad Tallinnas, Tartus ja Pärnus. On ka neid kursuseid, millel saab osaleda veebi vahendusel. Kõik osalejad saavad spetsiaalselt kursuste jaoks väljatöötatud õppematerjali.

Eksami- ja olümpiaadikool pakub ettevalmistust ka eesti keele riigieksamiks. Valida saab kas kontakttundide või veebitundidega kursuse. Kogenud õpetajate juhendamisel korratakse üle olulisemaid tekstiõpetuse teemasid, tehakse õigekirja-, stiili- ja kompositsiooniharjutusi, lahendatakse lugemisülesandeid ning jagatakse muid olulisi nõuandeid, kuidas riigieksamiks valmistuda.

Jaanuarist märtsi lõpuni saab oma inglise keele taset parandada C1-C2 taseme veebikursusel. Kursus sobib hästi neile, kellel juba on vähemalt B2 keeletase.

Põhikooli lõpetamiseks ning gümnaasiumikatseteks on võimalik valmistuda matemaatika kursusel.

Matemaatika kursusel korratakse läbi kõik põhikooli matemaatika ainekava teemad. Õpetaja juhendamisel lahendatakse iga teema juures läbi näidisülesanded ning kõigil õpilastel on võimalik esitada individuaalselt küsimusi nende teemade kohta, mis raskust valmistavad. Kontakttunnid toimuvad tehnikaülikoolis, kuid tundidest saab osa võtta ka veebi vahendusel ja tunde saab nädal aega järele vaadata.

Tehnikaülikooli eksami- ja olümpiaadikooli kursuste eelis on kahtlemata äärmiselt kogenud ja abivalmid õpetajad ning kontaktõppe võimalus, samas on võimalik meie kursustel osaleda ka veebi vahendusel ja seda võimalust kasutatakse üle Eesti üha aktiivsemalt.

Kõik kursused ja registreerumine taltech.ee/eksamikool

Laeb infot...