Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli tudengid jagavad koolilõpetajatele nippe eksamiperioodiks.

Jennifer Buht

Jennifer Buht,  
TalTechi ärinduse 3. aasta tudeng

Kõigepealt on vaja kolm aastat ilusti õppida ning tundides käia. Gümnaasiumi ajal on väga põnevaid kooliväliseid tegemisi, samuti saab palju valikaineid valida, kuid kõige olulisem on siiski pidev õppimine. Nii et vaata, et sa endale siis liiga palju kohustusi ei võta.  

Väga raske on, kui hakkad endale enne lõpueksameid ainete erinevaid teemasid selgeks tegema. Soovitan lahendada ülesandeid eksamikogumikest ja küsida õpetajalt vajadusel abi. 

Nii et lühidalt on mu soovitus lihtne: eksamiteks kordamisega hakka pihta väga varakult.

Markus Kärp

Markus Kärp,  
TalTechi keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogiate 2. aasta tudeng

Võta osa kõigist konsultatsioonidest ning ebaselguste korral küsi kindlasti õpetajate käest täiendavaid selgitusi. 

Leia endale vaikne koht toimetamiseks, lülita välja potentsiaalselt häirivad teavitused sotsiaalmeediast ning harjuta eksamil käsitletavad teemad käsitsi läbi. Nii kinnistub juba osa asju alateadvusesse ning eksamil on tunduvalt lihtsam teatud mõtteterast kinni haarata ning seda edasi arendada. 

Ei tohiks veeta vahetult enne eksameid öid tuupides kõike pähe, vaid hakata õppimisega varakult pihta ning sedasama materjali üha uuesti ja uuesti üle korrata.

Kristjan Kõiv

Kristjan Kõiv,  
TalTechi informaatika 3. aasta tudeng

Kõige rohkem aitab eelmiste aastate eksamite läbi lahendamine. 

Matemaatikaeksami puhul oleks mõistlik ka proovida aru saada, mis sorti ”tüüpülesandeid” seal on, ning siis saab lasta sõbral genereerida veel sarnaseid ülesandeid. 

Eesti keele eksami puhul tasuks erinevatel teemadel kirjandeid ette valmistada ning kuna teemad kattuvad üsnagi palju, siis ilmselt saab osaliselt ette valmistatud kirjandeid ära kasutada. 

Inglise keele eksamiks on ilmselt kõige raskem valmistuda, kuna võõrkeelt kiiresti õppida ongi raske, aga siingi on kõige parem soovitus lihtsalt eelmiste aastate eksameid läbi lahendada.

Mark Rohtaru

Mark Rohtaru,
Toidutehnoloogia ja -arendus, magistriõppe viimane kursus

Eksamiteks valmistumisel tuleks esialgu analüüsida iseennast – millised on sinu ootused eksami tulemustele ja millised on sinu olemasolevad teadmised? Ettevalmistuseks tuleks varuda endale piisavalt aega ja sisustada seda ka endale meeldivate vabaaja tegevustega. Kui keskenduda ainult õppematerjalide läbitöötamisele, siis on oht ennast enne eksamit üle koormata.

Esita TalTechi avaldus juba enne eksamitulemuste teada saamist! 

Kas teadsid, et Tallinna Tehnikaülikooli sisseastumisavalduse esitamiseks ei ole vaja eksamitulemusi? Iga sisseastuja saab esitada kuni kaks avaldust. Valikut saab muuta kuni sisseastumisperioodi lõpuni 6. juulil kell 12.00. Enne riigieksami tulemuste teada saamist on avalduse esitaja tingimuslikult kandideeriv. Erialadel, kus kandideerimine on riigieksamite alusel, saab kohe pärast eksamitulemuste selgumist teada, millisel erialal on õppekoht olemas. Kõik, kes lävendi ületavad, on automaatselt ka ülikooli vastu võetud.  

Juba varem gümnaasiumi lõpetanud saavad peagi pärast avalduse esitamist teate õppekoha pakkumisega ja saavad oma õppimaasumise ka kinnitada.  

Tutvu TalTechi õppekavadega ja esita avaldus: teejuht.taltech.ee

Laeb infot...