Tallinna Tehnikaülikool

Ajakirjast

Meremees on Eesti merendusajakiri, mida annab merendusettevõtete ja -organisatsioonide toel välja Eesti Mereakadeemia. Meremehe esimene number ilmus 8. augustil 1989. Kokku on ilmunud on üle 300 ajakirjanumbri (300. number ilmus suvel 2018) - seda küll erinevates formaatides ja erinevate väljaandjate poolt, kuid see-eest järjepidevalt. 2019. aastal täitus Meremehe 30. ilmumisaasta. Meremehe ajaloo kohta saab täpsemalt lugeda Merevikist.

Kuigi Eestis ilmub paar hobimeresõitjatele mõeldud paadiajakirja, on Meremees ainus professionaalsel tasemel tegevmerendust kajastav ajakiri Eestis. Meremees on unikaalne oma sisu poolest, mida ei saa lugeda teistest väljaannetest. Meremehes leiavad kajastamist merenduspoliitika, merehariduse, -ohutuse, -keskkonnakaitse, -kirjanduse, -ajaloo ja muud merendussektori päevakajalised teemad nii professionaalile kui ka asjahuvilisele.

Meremees ilmub neli korda aastas: märtsis, juunis, septembris ja detsembris. Aastatel 2017-2021 ilmus Meremehe vahel ka Veeteede Ameti Teataja (alates 2021. aastast Transpordiameti Veeteede Teataja), et ühine lugejaskond saaks vajaliku info ühtede kaante vahelt.

2017. aasta algusest on ajakiri tasuta loetav Issuu veebikeskkonnas. Näiteks oli 2017. aasta ajakirjanumbrite lugemisi veebikeskkonnas umbes 10 00, muljeid 70 000 ja summaarne lugemisaeg 55 päeva.

Ajakirja Meremees tiraaž on umbes 500 eksemplari. Ajakirja on võimalik tellida Meremehe kodulehe kaudu ning üksiknumbreid on võimalik osta Eesti Meremuuseumi Lennusadama poest. Pabereksemplare levitatakse ka koostööpartnerite, merendusettevõtete ja -organisatsioonide seas - kokku üle 50 merendussektori adressaadi. Ajakirja ilmumisest teavitatakse pressiteate ja teiste infokirjade abil.

Loe veebis Issuust

Jälgi Facebookis

Mereviki artikkel