Tallinna Tehnikaülikool

Reklaam

Ajakirja väljaandmise toetamine

Ajakirja toetajate logod paiknevad ajakirja siseesikaanel. Logod on paigutatud vastavalt reklaami- või toetussummadele - suuremate toetussummadega toetajad lehe ülaosas ja vastupidi. Minimaalne aastane toetussumma (logo kõigis neljas ajakirjanumbris) on 1000 € ja suurimate toetajate toetussumma on suurem kui 5000 €. Toetussumma selgub läbirääkimiste tulemusena.

Reklaamihinnad ja -tingimused

Reklaamihinnad ja tingimused on toodud allolevas tabelis:

Suurus Paigutus Mõõdud [mm] Hind [EUR]
1/1

Tagumine sise- või väliskaas

(määrab toimetus)

210 × 297 + 3 (lõikevaru) 1000 + km
1/2

Vaba paigutus

(määrab toimetus)

210 × 148.5 + 3 (lõikevaru) 500 + km

Sisuleheküljed:

4/4-print, silk 115 g/m²

Köide:

Klamberköide

Failitüüp:

PDF

Graafika:

Vektor

Kaaned:

4/4-print, silk 200 g/m²

Värvid:

Täisvärviline
CMYK värvimudel

Keel: Reklaami tekst peab olema eestikeelne*

*Toimetuse poolt reklaami tõlkimine üksnes lisatasu eest.

Rasterkujutiste resolutsioon: 300 dpi