Site logo

Avalik haldus ja riigiteadused

Sihtgrupp

Õppeprogramm on suunatud eelkõige õppurile, kes tahab riigi toimimisest enam teada saada või kellel puudub erialane haridus.

Eesmärgid

Keskenduda riigi, avaliku halduse ja avaliku teenistuse, ka Euroopa Liidu ülesehitusele ja funktsioonidele. Eelkõige nende rollile poliitikate kujundamise, elluviimise ja hindamise protsessis.

Õpiväljundid

  • teab ühiskonna toimimispõhimõtteid, poliitilise süsteemi, eelkõige avaliku halduse funktsiooni ning rolli ühiskonnaelus ning selle teoreetilisi ja praktilisi aluseid;

  • mõistab ja oskab selgitada avaliku halduse peamisi arengusuundi ja reforme (sh avaliku sektori innovatsiooni) nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil;

  • mõistab ja oskab selgitada riigi ja avaliku halduse seoseid erasektori ning kolmanda sektori arengutega;

  • mõistab ja oskab analüüsida poliitikate kujundamise ja elluviimise protsesse ning avaliku teenistuse rolli nendes protsessides.

Õppeained

Aine kood Aine nimetus maht EAP E/H/A õpetamise semester
HHI0033 Ettevõtlus, innovatsioon ja riik 6,0 E SK
HHL0130 Politoloogia alused 6,0 E SK
HHL0024 Sotsiaalteaduste klassikud 6,0 E S
HHL0161 Poliitikate kujundamine 6,0 E S
HHL1170 Riigi rahandus 6,0 E SK
HHM1141 Eesti riik ja kohalik omavalitsus 6,0 E SK
HHM1142 Haldusreformid 6,0 E S
HHM1152 Organisatsioon ja juhtimine 6,0 E SK
  KOKKU 48,0    

Vastuvõtt

Lisaerialale toimub vastuvõtt kaks korda õppeaasta jooksul isikut tõendava dokumendi ja haridust tõendava dokumendi alusel.