Tallinna Tehnikaülikool

Avalik haldus ja riigiteadused

Sihtgrupp

Õppeprogramm on suunatud eelkõige õppurile, kes tahab riigi toimimisest enam teada saada või kellel puudub erialane haridus.

Eesmärgid

Keskenduda riigi, avaliku halduse ja avaliku teenistuse, ka Euroopa Liidu ülesehitusele ja funktsioonidele. Eelkõige nende rollile poliitikate kujundamise, elluviimise ja hindamise protsessis.

Õpiväljundid

  • teab ühiskonna toimimispõhimõtteid, poliitilise süsteemi, eelkõige avaliku halduse funktsiooni ning rolli ühiskonnaelus ning selle teoreetilisi ja praktilisi aluseid;

  • mõistab ja oskab selgitada avaliku halduse peamisi arengusuundi ja reforme (sh avaliku sektori innovatsiooni) nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil;

  • mõistab ja oskab selgitada riigi ja avaliku halduse seoseid erasektori ning kolmanda sektori arengutega;

  • mõistab ja oskab analüüsida poliitikate kujundamise ja elluviimise protsesse ning avaliku teenistuse rolli nendes protsessides.

Õppeained

Aine kood

Aine nimetus

maht EAP

E/H/A

HHI0033

Ettevõtlus, innovatsioon ja riik

6,0

E

HHL0130

Politoloogia alused

6,0

E

HHL0024

Sotsiaalteaduste klassikud

6,0

E

HHL0161

Poliitikate kujundamine

6,0

E

HHL1170

Riigi rahandus

6,0

E

HHM1141

Eesti riik ja kohalik omavalitsus

6,0

E

HHM1142

Haldusreformid

6,0

E

HHM1152

Organisatsioon ja juhtimine

6,0

E

KOKKU

48,0

Vastuvõtt

Lisaerialale toimub vastuvõtt kaks korda õppeaasta jooksul isikut tõendava dokumendi ja haridust tõendava dokumendi alusel.