Tallinna Tehnikaülikool

Raudtee ehitus

Sihtgrupp

Õppeprogramm on suunatud inimesele, kes soovib omandada teadmisi seoses taristu ja raudtee planeerimise, projekteerimise ja ehitamisega.

Eesmärgid

Valmistada taristuehituse valdkonnas ette raudtee eriala täiendavate teadmiste ning insenerile kohaste hoiakutega projektijuhte ning spetsialiste.

Õpiväljundid

Lisaeriala läbinud õppur omab:

  • ülevaadet rööbasteede planeerimisest, projekteerimisest, ehitusest ja käitusest; 
  • baasteadmisi ehitusinfo modelleerimise tehnoloogiast ning tarkvara omavahelisest integratsioonist taristuehituse valdkonnas;
  • põhiteadmisi ning teoreetilisi aluseid taristuehituse tervikprotsessist koos erinevate ehitusmaterjalide kasutusega;
  • ülevaadet ning teadmisi vajalikest projektijuhtimise võtetest ja finantsarvestuse tööriistadest (sh esmased oskused tasuvusarvutuste teostamiseks);
  • teadmisi geograafilise infosüsteemi liikidest, komponentidest, tehnoloogiatest ja rakendustest;
  • ülevaadet elektrivarustuse, -võrkude ning -energia kvaliteedinõuetest koos kaitse ja automaatika rakendamisega;
  • ülevaadet logistilise süsteemi tegevuste olemusest ning selle kavandamisest.

Õppeained

Aine kood

Aine nimetus

maht EAP

E/H/A

ETT0372

 Rööbas- ja raudteede ehitamine ja korrashoid

6,0

E

ETT0250

Teedeehituse ökonoomika ja juhtimine

6,0

E

ETT0240

Teetööde korraldus ja kasutatavad materjalid

6,0

E

EML0130

Logistilised süsteemid

6,0

E

ETT0320

Infrastruktuuri modelleerimise (InfraBIM) alused

6,0

H

ETG5450

Geoinfosüsteemide alused

6,0

E

ATV0240

Elektrivarustus ja elektripaigaldised

6,0

E

KOKKU

42,0

Vastuvõtt

Lisaerialale toimub vastuvõtt kaks korda õppeaasta jooksul isikut tõendava dokumendi ja haridust tõendava dokumendi alusel.