Tallinna Tehnikaülikool

Millistest allikatest saame energiat aastal 2050? Kas juhtmevaba elektrivarustus on võimalik? Kuidas ehitada drooni, mis kannaks inimest?

Kui jälgid huviga uudiseid lausa uskumatutena tunduvatest nutilahendustest, siis võib elektroenergeetika ja mehhatroonika eriala olla sinu jaoks õige valik. Erialal põimuvad mehhaanika ja energeetika, kõrgtehnoloogiline elektroonika, automaatikavahendid ja infotehnoloogia võimalused. Lõpetajad on tõelised insenerid, leiutajad, innovaatorid ning ettevõttejuhid, kelle ülesandeks on kujundada lähiajal meie elu muutvaid tulevikutehnoloogiaid.

Eriala sisu

Energiasektori uued suunad on hajatootmine ehk väiketootjate kaasamine, alternatiivsete energiaallikate kasutamine, avatud elektrituru korraldamine ja energeetika tuleviku arendamine. IT-vahendite kaasabil muutub elektrivõrk üha arukamaks, suutes ise otsustada, millal on kasulikum tarbida, osta salvestamiseks või hoopis müüa teistele tarbimiseks.

Uusi seadmeid saab juhtida näiteks mobiiliäpiga ning järjest enam kasutame igapäevaelus elektrilisi abilisi – robotseadmeid. Nendes tuleb osavalt rakendada mootorid, akud, mikrokontrollerid ja andmevahetussüsteem. Arukad ja autonoomsed süsteemid vajavad ümbrustaju, kus roll on andmete kogumisel sensoritelt, anduritelt ja kaameratelt, et sel viisil tegevusi suunata.

Elektroenergeetika ja mehhatroonika eriala ühendab oskused energia- ja mehhaanilistest, tööstus- ning olmesüsteemidest, samuti elektrotehnikast ja elektroonikast, automatiseerimisest ning IT-st.

Õpingute käigus saad ise valida, kas spetsialiseeruda elektro­energeetikale (energia tootmine, ülekanne, jaotamine) või mehhatroonikale (robotitehnika, andurid, juhtsüsteemid, kõrgtehnoloogiline tootmine).

Leia meid Facebookist

Peamised õppeained

Kuidas elektrijaamas toodetud elekter tarbijani viia? Selleks rakendame ülekande- ja jaotusvõrke ning nende ühenduslülideks on alajaamad. Kuidas erinevaid elektrivõrgu komponente ühendades on võimalik kujundada 21. sajandi elektrivarustussüsteem, saadki teada elektrisüsteemide õppeaines.

Omandad teadmised, kuidas luua suure kasuteguriga toitemuundureid süsteemide energiaga varustamiseks. Põhjalikumalt käsitleme mootorite juhtimiseks mõeldud muundureid ning mootorite täpse ja optimaalse juhtimise aluseid. Vaatleme nii elektrivõrguga ühendatud muundureid kui ka akutoiteseadmeid, samuti vahelduvpingemuundurite tööpõhimõtteid, millega saab päikesepaneelilt või akust saadava alalispinge muuta võrgupingeks.

Õppeaines tutvud süvitsi robotite hingeeluga: millistest komponentidest need koosnevad, kuidas neid juhtida, programmeerida ja õpetada. Vaatame, milliste omadustega mootoreid on liikumise tagamiseks vaja kasutada. Kuidas mootoreid juhtides erinevaid liigendeid, aga ka tõstetavat koormat kiirendada ja pidurdada? Samuti saad teada, kuidas valida roboti juhtsüsteemi komponendid.

Selles aines vaatleme, kuidas tagada elektrienergia tootmine ja varustamine jätkusuutlikult ning võimalikult suures ulatuses kohalikku ressurssi kasutades. Vaatluse all on väiketootjad, sealhulgas väiketuulikud, päikeseelektrijaamad ning paljud teised. Tutvustame taastuvenergeetikasüsteemi koostamiseks vajalikke komponente ja seadmeid, nende omadusi ja parameetreid. Õpime hindama erinevate tootmisvõimaluste tasuvust.

Miks õppida Elektroenergeetikat ja mehhatroonikat just TalTechis?

Elektroenergeetika ja mehhatroonika tudengite käsutuses on Eestis ainulaadsed kõrgtehnoloogilised teaduslaborid: tööstusrobootika labor, masinnägemise labor, masinaelementide labor, anduritehnika ja juhtsüsteemide labor. Samuti kõrgepingelabor, kus saab muuhulgas uurida välgulahendusi.

Tulevik

Eriala tulevikuväljavaated

Kõrgtehnoloogiline elukeskkond nõuab järjest enam automatiseeritud ja intelligentseid süsteeme. Uued energiamuundurid ja automaatikaseadmed, robot- ja arukad süsteemid kombineerituna IT-lahendustega võimaldavad luua uue nutika energiakasutuse maailma, mis aitab säästa meie elukeskkonda ja tagab jätkusuutliku eluviisi. Seetõttu on nõudlus vilunud ja valdkonda süsteemselt tundvate inseneride järele kõrge ning lähitulevikus kasvab veelgi. 

Kes saab sinust pärast lõpetamist?

Tänu laialdastele teadmistele on selle eriala lõpetajate rakendusvaldkond väga lai. Oled oodatud elektroenergeetika, elektroonika, elektrotehnika, mehhatroonika, masinaehituse või automaatikaga tegelevatesse ettevõtetesse juhiks või inseneriks. Meie lõpetajatest saavad ka võrguettevõtetes töötavad projekteerijad, planeerijad või elektrisüsteemide hooldust korraldavad käidujuhid. Võid tööle asuda elektri-, elektroonika- ja robootikasüsteemide tootearendajana, valgustite ja valgustuse tootearendajana, automaatikainsenerina või hoopis tootmisliinide insenerina.

Just kiirelt arenevates, uutele lahendustele orienteeritud ning paindlikes firmades on sul tulevikus võimalik edukat karjääri teha. Eestis tegutseb elektroonika- ja elektriseadmete tootmise valdkonnas enam kui 180 ettevõtet, seega töövõimalusi ja väljakutseid jagub küllaldaselt. Elektroenergeetika ja mehhatroonika eriala on annab sulle ülihea lähtepositsiooni, et alustada ka omaenda tehnoloogiaettevõttega!

Suurimad tööandjad

Kas sobib mulle?

Kindlasti pakub eriala avastamis- ja õppimisrõõmu kõigile, keda huvitavad füüsika, loodusteadused ning muud reaalained. Kui oled käinud elektroonika või robootika huviringis, saad olemasolevaid oskusi täiendada ja õppida juba suuremate süsteemide väljatöötamist. Juhul, kui sa elektri, elektroonika ning robootikaga veel teretuttav pole, mõistad õppima tulles, et esmapilgul keerukad valdkonnad on tegelikult väga põnevad ja perspektiivikad.

See eriala sobib nii meestele kui naistele. Mitmed elektroenergeetika diplomiga naised töötavad analüütikute ja projekteerijatena, korraldavad monitooringut või vastutavad müügi ja elektrituru toimimise eest. 

Sisseastumine

Konkursi tingimused

Riigieksamid

  1. lai matemaatika / enne 2014 sooritatud matemaatika riigieksam / TalTech matemaatika katse
  2. eesti keel / eesti keele kirjand või eesti keel teise keelena

Lävend

Õppekoha saamiseks nõutav tulemus: matemaatika eksami tulemus vähemalt 50 punkti ning eesti keele oma vähemalt 50 punkti/ eesti keel teise keelena 60 punkti.

Kandideeri SAISis

Küsi lisa

Vastuvõtu peaspetsialist

oskab vastata vastuvõtutingimusi puudutavatele küsimustele:

620 3504
vastuvott@taltech.ee

Programmijuht

oskab vastata eriala sisu ja karjäärivõimalusi puudutavatele küsimustele:

Reeli Kuhi-Thalfeldt
620 3763
reeli.kuhi-thalfeldt@taltech.ee

Õppekonsultant

oskab vastata õppetööd puudutavatele küsimustele:

Tuuli Möldre
620 2796
tuuli.moldre@taltech.ee