Tallinna Tehnikaülikool

IKT lõputööde konkurss 2015

Tagasivaade IKT lõputööde konkursile 2015

5. ja 8. juunil toimus Mektory konverentsisaalis TTÜ Infotehnoloogia teaduskonna lõputööde konkurss. Kahepäevasel avalikul üritusel selgitasid hindamiskomisjonid, kuhu kuulusid mitmete IKT ettevõtete esindajad, välja parima lõputöö viies erinevas konkursikategoorias ning andsid välja kolm eriauhinda. Täiendavalt tunnustas OÜ Adcash ühte magistritaseme tarkvara kategooria lõputöö autorit ettevõttenimelise stipendiumiga.

IKT lõputööde konkurss leidis aset juba kolmandat korda, hõlmates esmakordselt kõiki IT-teaduskonna erialasid. Konkursi eesmärk oli valmistada üliõpilasi ette akadeemiliseks kaitsmiseks, sh tagasisidestada tehtud tööd ja tunnustada neid akadeemiliste saavutuste eest. Samuti kaasata kuulajaskonda võimalikult palju IKT erialade üliõpilasi, võimaldamaks neile koguda inspiratsiooni oma lõputöö kirjutamiseks. Teisalt oli soov luua soodne pinnas ettevõtete ja üliõpilaste kohtumiseks ning potentsiaalsete koostöövõimaluste arutamiseks.

Teaduskonna magistri- ja bakalaureuseõppekavadest oli konkursil esindatud 11 õppekava, millelt laekus kokku 60 osalemisavaldust. Kokku kaitstakse IT teaduskonnas 2015. aasta kevadsemestril ca. 200 lõputööd. Konkursi lõppvooru pääsenud lõputööd läbisid eelhindamise ning sõelale jäi 26 tööd:

 • BSc tarkvara kategooria - 26 avaldusest, lõppvooru pääses 8 tööd;
 • BSc riistvara kategooria - 8 avaldust, lõppvooru pääses 4 tööd;
 • MSc tarkvara kategooria - 12 avaldust, lõppvooru pääses 6 tööd;
 • MSc riistvara kategooria - 9 avaldust, lõppvooru pääses 5 tööd;
 • MSc interdistsiplinaarsete õppekavade kategooria - 5 avaldust, lõppvooru pääses 3 tööd.

Tähelepanuväärselt suur töökoorem ja vastutus oli kanda 26-liikmelise eelhindamiskomisjonil kuna vaid 2 ööpäevaga tuli läbi töötada 60 lõputööd. Komisjoni koosseisu kuulusid õppekavade esindajad akadeemilise personali hulgast, kes lugesid ja arvustasid töid, valisid välja lõppvooru kandidaadid ning andsid omapoolse soovituse lõppvooru komisjoni esimehele töö eriauhinnaväärilisuse kohta. Sügav kummardus ja kiitus kõikidele eelhindamiskomisjoni liikmetele tehtud töö eest!

Mektorys toimunud avalikul üritusel, konkursi lõppvoorus, kohtusid kõik osapooled - tudengid, hindamiskomisjonide liikmed, IKT ettevõtted jt asjast huvitatud. Tudengid esitlesid oma lõputöid vastavalt akadeemilise kaitsmise tavadele, vastates sh komisjoni ja publiku täpsustavatele küsimustele. Nende kahe päeva vältel hindas ettekandeid 5 erinevat komisjoni koosseisu, kuhu täiendavalt akadeemilisele personalile kuulusid ka mitmete ettevõtete esindajad. Siinkohal täname hindamiskomisjonide liikmeid ja - esimehi ning loodame, et nii mõnigi tudeng sai olulist sisendit ja kindlustunnet töö akadeemiliseks kaitsmiseks.

Parimaid lõputöid tunnustati stipendiumitega - valiti parim töö igas konkursikategoorias, anti välja kolm eriauhinda ja Adcashi-nimeline stipendium. OÜ Adcashi stipendiumi oli suunatud edukale MSc tarkvarakategooria lõputöö autorile, eesmärgiga tutvustada Adcashi, kui head rahvusvahelist tööandjat.

Bakalaureusetaseme parimate lõputööde autorid:

 • Liisi Mõtshärg, Isikunimede analüüs, parsimine ja vormindamine Eesti, Saksamaa ja Suurbritannia nimede näitel (BSc tarkvara kategooria võitja, stipendium 500€), juhendaja Gunnar Piho;
 • Ekke Tõiv Uustalu, Raspberry Pi-l põhinev veebiliidesega temperatuuri monitooringu- ja prognoosisüsteem (BSc riistvara kategooria võitja, stipendium 500€), juhendaja Eduard Petlenkov;
 • Andrei Reinus, WhiteDB C# API loomine ja jõudluse analüüs (eriauhind "Silmapaistev rakendus", stipendium 250€), juhendaja Martin Rebane;
 • Janis Ardel, Facebookiga integreeritud autojagamise rakendus androidi platvormil (eriauhind "Silmapaistev rakendus", stipendium 250€), juhendaja Ago Luberg.

Magistritaseme parimate lõputööde autorid:

 • Helena Lissenko, Mitme Kinecti kasutamine pööramisliigutuse registreerimiseks (MSc tarkvara kategooria võitja, stipendium 500€), juhendajad Sven Nõmm ja Juhan-Peep Ernits;
 • Jaroslav Popovitš, Distributed Connect Proxy (MSc riistvara kategooria võitja, stipendium 500€), juhendaja Eduard Petlenkov;
 • Olga Dalton, An Automated Framework for securing iOS Applications (MSc interdistsiplinaarsete õppekavade kategooria võitja, stipendium 500€), juhendajad Roger Kerse ja Rain Ottis;
 • Aleksandr Porošin, Reversed Search Maximum Clique Algorithm Based on Recolorin (eriauhind "Silmapaistev uurimistöö", stipendium 300€), juhendaja Deniss Kumlander;
 • Aleksandr Porošin, Reversed Search Maximum Clique Algorithm Based on Recolorin (Adcashi-nimeline stipendium, stipendium 1000€), juhendaja Deniss Kumlander.

Tudengite ettekannete vahele mahtusid üritust toetavate ettevõtete tutvustused ja nende ettepanekud uuteks lõputööde teemadeks tulevikus lõpetavatele üliõpilastele.

Mõlemal päeval sai kuulata põnevat etteastet kutsutud esinejalt. Tartu Ülikooli Riigiteaduste instituudi teadur, Kristjan Vassil andis 5. juunil ülevaate e-hääletamise levikust ja e-hääletajate profiilidest. 8. juunil tegi Eesti Krüptoraha Liidu juhatuse liige ja krüptoraha koolitaja, Asse Sauga sissejuhatuse teemasse “Bitcoin kui uus paradigma”.

Konkursipäevade lõpuosas arutleti tööandja ootuste üle värsketele lõpetajatele, kes sisenevad peagi IKT valdkonna tööjõuturule. Nii tööandjad kui ka tudengid jõudsid järeldusele, et olulised ei ole ainult erialased oskused, vaid ka sotsiaalsed oskused nagu meeskonnatöö, eestvedamine, enesekehtestamine, esitlus- ja veenmisoskus, kohusetundlikkus ning kultuuriline teadlikkus. Tööandjad leidsid, et nimetatud oskuste omandamist peaks ülikool soodustama läbi vastavate õppemeetodite erialaõppes. Aruteludes puudutati ka tänast olukorda tööjõuturul, kus tööd on rohkem, kui tegijaid. Peeti oluliseks ka teistes valdkondades tegutsejate, nt disainerid, tootearendajad, projektijuhid jt, IT oskuseid ning nende sidumist IKT sektoriga nii õppimise kui ka töötamise kontekstis.

TTÜ Infotehnoloogia teaduskond tänab kõiki ettevõtteid jt organisatsioone, kes aitasid kaasa konkursi elluviimisele - panustasid stipendiumifondi, tutvustasid uusi lõputööde teemasid, pakkusid abiväge hindamiskomisjonide töösse, avaldasid arvamust diskussioonil, poetasid ettevõte sümboolikaga meene konkursi lõppvooru pääsenu kingikotti ning aitasid korralduslikes küsimustes. Aitäh teile: OÜ Adcash, AS Cybernetica, AS HireRight Estonia, AS Tieto Estonia, AS Eesti Telekom, Oracle Eesti filiaal, OÜ IBM Eesti, OÜ Testonica Lab, OÜ Fortumo, AS Nortal, OÜ Eliko Tehnoloogia Arenduskeskus, AS Kühne + Nagel, Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Elektroonikatööstuse Liit, AS Reaalsüsteemid, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus läbi IT Akadeemia Programmi, SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond ning ITÜN.

Vaata ka konkursi fotojäädvustust: 5. juuni MSc päeva pildid ja 8. juuni BSc päeva pildid

IKT lõputööde konkursi korraldajad
Liisi Ilu ja Elena Vaarmets
Infotehnoloogia teaduskond
iktkonkurss@ttu.ee 

Koostööpartnerid

IKT lõputööde konkursi 2015 koostööpartnerid

Üritust korraldab TTÜ infotehnoloogia teaduskond Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse IT Akadeemia Programmi toel.