Tallinna Tehnikaülikool

Innovatsioonifestivalist

TalTechi Innovatsioonifestival on teadlaste teadus- ja koostööprojekte tutvustav avalikkusele suunatud üritus, mille laiem eesmärk on avaliku ja erasektori organisatsioonide kaasamine innovatsiooni kiirendamisse teaduslikku sisu omavate koostööprojektide abil.

Innovatsioonifestival on iga-aastane TalTechi sündmus, mille peakorraldaja on TalTechi infotehnoloogia teaduskond.

Sündmuse fookuses on alati üks tehnoloogiat ümbritsev aktuaalne teema, mis vajab ühiskonnas tutvustamist ja diskuteerimist. Kaasame esinejate ja paneeldiskussioonides osalejate hulka teemaga seotud avaliku ja erasektori esindajaid, tudengeid, vilistlasi ja ülikoolide teadlasi.