Tallinna Tehnikaülikool

IT-innovatsioonifestival tuleb taas! Sel aastal oleme võtnud fookusesse tehisintellekti ning selle usaldusväärsuse ja turvalisuse.

Valdkondi, kus tehisintellekti rakendusi kasutatakse on tänapäeval juba kümneid. Me enamasti ei taju, et näiteks veebipoed, - otsingud, masintõlge, nutikad kodud või taristud, autod või küberturvalisuse lahendused kasutavad erinevaid rakendusi. Tehisintellekti tehnoloogiad muudavad meie elu ja majandust olulisel määral ka tervishoius, transpordis, militaarvaldkonnas, tootmises, avalikes teenustes või toidu tootmises ja põllumajanduses.

Kas me aga teame, mis toimub nende rakenduste „kapoti all“ ning kas need on usaldusväärsed ja turvalised? Kuidas tagada, et tehisintellektile söödetud andmed pärinevad usaldusväärsetest allikatest, on vabad eelarvamustest ja ei ole vastuvõtlikud manipuleerimisele? Lisaks on oluline küsimus ka tehisintellekti algoritmide toimimise mõistmine.

Vaatame ja kuulame neid teemasid hübriidüritusel juba 15. juunil kell 13-16.30 innovatsioonikeskuses Mektory ja veebis! Päeva modereerib ERRi ajakirjanik Anna Pihl.

NB! Mektory saal on täitunud ning osaleda saab veel virtuaalselt. Innovatsioonikeskusesse autoga tulijad saavad parkida Mektory kõrval asuvasse parklasse. Palun kasutage siiski võimalust tulla ühistranspordiga, jalgrattaga või jala :).

Konverentsi peaesinejad on:

 • TalTechi tarkvarateaduse instituudi professor Pawel Sobocinski
 • Ettevõtja ja AI ekspert Jaan Tallinn
 • Tallinna Ülikooli tervisekäitumise ja spordibioloogia professor Kristjan Port 
 • USA politoloog ja 21. sajandi sõjapidamise ekspert Peter Warren Singer.

Paneeldiskussioonis „Kas sellist tehisintellekti me tahtsimegi?“ osalevad professor Tanel Tammet, ettevõtja Jaan Tallinn, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi riigi andmete juht Ott Velsberg ning president Kersti Kaljulaid.

Eestikeelsed ettekanded on varustatud ingliskeelse sünkroontõlkega ning videotel on subtiitrid.

Vaata Youtube'i ülekannet

Ajakava

13:00

Moderaatori sissejuhatus, Anna Pihl.  IT-teaduskonna dekaani Gert Jervani avasõnad.

13:10

Peaesineja. Mis on usaldusväärne AI? Tarkvarateaduse instituudi professor Pawel Sobocinski.

13:25

Robotid hiilivad haiglasse - haiglarobot toetab arste Parkinsoni tõve diagnoosimisel. Tarkvarateaduse instituudi vanemteadur Sven Nõmm ja Tartu Ülikooli neuroloogia professor Pille Taba.

13:30 Kuidas tehisintellekt aitab küberkaitse spetsialisti küberrünnakute avastamisel? Tarkvarateaduse instituudi professor Tanel Tammet ja Cybernetica äriarendusjuht Baldur Kubo.
13:35 Tehisintellekt tudengitöös. Vestlusring EuroTeq Collideri “Energia” kategooria võitnud IT-teaduskonna tudengitega, Mai-Liis Orgi ja Sander Tsõbulskiga. Kuidas aitab tehisintellekt tuuleenergia kasutuselevõttu arendada? Intervjuu IT-teaduskonna tudengi Andri Buschiga.
13:50 Peaesineja. Why me? Tallinna Ülikooli tervisekäitumise ja spordibioloogia professor Kristjan Port
14:10 Tehisintellekti süsteemid aitavad kaasa riistvara töökindlusele ja enesetervise teadlikkusele. Töökindla arvutusriistvara keskuse professor Maksim Jenihhin
14:15 Mis toimub masinõppemudelite ja tehisintellekti „mustas kastis“? Tarkvarateaduse instituudi professor Juri Belikov ja arvutisüsteemide instituudi professor Eduard Petlenkov.
14:20 Peaesineja. Meid ähvardavad robootika dilemmad. Politoloog ja 21. sajandi sõjapidamise ekspert Peter W. Singer (USA). 
15:00 Tehisintellekti eetika – kellele ja milleks? Ärikorralduse instituudi vanemlektor Aive Pevkur ja E-tervise õppekava programmijuht Kadi Lubi
15:05 Energiapaus
15:20 Oma silm on kuningas?! Tehisintellekti- ja robootikakeskuse AIRE AI ekspert Otto Mättas.
15:30 Peaesineja. Me peame rääkima tehisintellekti ohtudest. Intervjuu ettevõtja Jaan Tallinnaga.
15:50 Paneeldiskussioon. Kas sellist tehisintellekti me tahtsimegi? Tarkvarateaduse instituudi professor Tanel Tammet; MKMi riigi andmete juht Ott Velsberg; ettevõtja Jaan Tallinn ja president Kersti Kaljulaid
16:30 Lõpusõnad ja võrgustumine
 

Registreeru siin

TalTechi IT-teaduskonna korraldatud hübriidüritus on suunatud nii üliõpilastele, ettevõtetele, ülikooli töötajatele ja teadlastele, üldhariduslike koolide ja kutsehariduskeskuste õpetajatele kui ka tulevastele üliõpilastele ja lapsevanematele.

Festivali laiem eesmärk on innovatsiooni kiirendamine, kaasates nii avaliku kui erasektori organisatsioone ning teha koostööd teaduslikku sisu omavate projektide puhul. Samuti pakkuda tudengitele praktilise ja projektipõhise õppe käigus ülesandeid, mille täitmine lisab väärtust osalevatele organisatsioonidele ja ühiskonnale.

Kontakt: innovatsioonifestival@taltech.ee

Rahaline toetus:

 • ettevõttenimeline stipendium või auhind (meene jms);
 • tudengitööde konkursi stipendiumifondi kaasrahastamine;
 • IT-innovatsioonifestivali korraldamise toetamine.

Tudengitööde konkurss annab suurepärase võimaluse otsekontaktiks väljapaistavate tudengitööde autoritega. Ettevõttele annab tudengitööde konkursi kontekstis parima avaliku väljundi stipendiumi- või auhinnapõhine toetus.
Ettevõttepoolne panus on võimalik anda ka IT-innovatsioonifestivali korraldamise toetamisse, oleme avatud erinevatele koostöövormidele.  
IT-innovatsioonifestivali toetajad märgitakse ära üritust toetavas kommunikatsioonis, seda nii ülikooli sees kui ka laiemale avalikkusele suunatud turunduskampaaniates.  

Muud koostöövormid:

 • osalemine tudengitööde konkursi hindamiskomisjoni töös;
 • ürituse kommunikatsiooni toetamine;
 • osalemine publikus nii tudengitööde konkursil kui ka IT-innovatsioonifestivalil.

Oleme avatud erinevatele koostööettepanekutele lisaks nimetatutele. Täiendavate küsimuste või ettepanekute korral palume kontakteeruda Kristiina Rannega, tel. 53305289, kristiina.ranne@taltech.ee.

Tudengitööde konkurss

Tudengitööde konkursi, mis toimub IT-innovatsioonifestivali raames, korraldaja on TalTechi infotehnoloogia teaduskond koostöös Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi ja IKT valdkonna ettevõtetega.

Kandideeri tudengitööde konkursile

Tudengitööde konkursi tulemused

BSc tarkvara

Parim tudengitöö Eerik Sven Puudist Andmeaida ja masinõppe mudelite loomine üliõpilaste rühmitamiseks ja akadeemilise suutlikkuse ennustamiseks, juhendajad Ago Luberg ja Innar Liiv
Eriauhind Andri Busch Improving Short -Term Power Markets Trading Strategy for Wind Power Producer, juhendajad Marko Kääramees ja Sven Nõmm
Eesti Energia eriauhind Rainer Randmaa Äriarhetüüpidel põhinevate metamudelite ja FHIR ressursside semantilise koostalitluse hindamine, juhendajad Igor Bossenko ja Gunnar Piho
Eesti Energia eriauhind Andri Busch Improving Short -Term Power Markets Trading Strategy for Wind Power Producer, juhendajad Marko Kääramees ja Sven Nõmm

MSc tarkvara

Parim tudengitöö Richard Õnnis Readiness of Estonia’s Digital Appointment System to Health Crisis: Lessons from the COVID-19 Pandemic, juhendajad Juri Belikov, Maksim Boiko ja Maksim Zhukov
Eriauhind Ilja Samoilov Televisiooniprogrammide automaatsete transkriptsioonide teisendamine loetavateks subtiitriteks, juhendaja Tanel Alumäe
Eesti Energia eriauhind Richard Õnnis Readiness of Estonia’s Digital Appointment System to Health Crisis: Lessons from the COVID-19 Pandemic, juhendajad Juri Belikov, Maksim Boiko ja Maksim Zhukov
Swedbank eriauhind Ilja Samoilov Televisiooniprogrammide automaatsete transkriptsioonide teisendamine loetavateks subtiitriteks, juhendaja Tanel Alumäe

BSc riistvara ja süsteemid

Parim tudengitöö Morgan Puust Development of a Torque Vectoring System for FEST22 Formula Car, juhendaja Eduard Petlenkov

MSc riistvara ja süsteemid

Parim tudengitöö Sergei Jegorov Middleware Framework for Digital Twin Entities Communication, juhendajad Anton Rassõlkin ja Eduard Petlenkov
Eriauhind Molika Meas XAI-based Fault Detection and Diagnosis Method for Air Handling Units, juhendajad Juri Belikov ja Ahmet Köse

MSc infoühiskond

Parim tudengitöö Miia Mänd Kinnisvara halduse infosüsteemi analüüs ja kavandamine erihoolekande teenuseid pakkuva ettevõtte näitel, juhendaja Alari Krist
Eriauhind Birgit Aasmäe Factors Influencing Participation In Shared Decision Making In The Oncological Setting, juhendaja Kadi Lubi

BSc meeskonnatöö projektid

Parim tudengitöö Tiia Sildam, Mario Veelaid, Andra Velve Meretuule kiiruse ja suuna leidmine Sentinel-1 satelliidipiltidelt, juhendajad Sander Rikka ja Martin Simon
Eriauhind Marti Kingisepp, Sander Kajak, Helen Ennok Masinnägemisega isesõitev võistlussõidurobot, juhendaja Uljana Reinsalu

MSc meeskonnatöö projektid

Parim tudengitöö Mai-Liis Org, Sander Tsõbulski, Tatsuki Ishikawa, Sanan Suleymanov, Prisca Adenike Adeoti Building Automation and Occupancy Prediction, juhendaja Eduard Pelenkov

Konkursil võivad osaleda TalTechi infotehnoloogia teaduskonna õppekavade tudengid ja tudengite grupid, kes on kaitsnud lõputöö või viinud lõpule meeskonnatöö projekti 2021/2022. õppeaastal. Konkursile esitatav tudengitöö peab olema avalikult esitletav.

Erandkorras võivad konkursil osaleda ka teiste teaduskondade tudengid, kelle lõputöö (kaas)juhendajaks on infotehnoloogia teaduskonna töötaja.

Lõputööd võistlevad järgmistes kategooriates:
•    Bakalaureusetase: tarkvara, riistvara ja süsteemid;
•    Magistritase: tarkvara, riistvara ja süsteemid, infoühiskond.

Meeskonnatöö projektide võistluskategooriad: bakalaureusetase, magistritase.

Lõputööde konkursi kategooriate kirjeldused:

Tarkvara
Kirjeldus: Kategooriasse on oodatud lõputööd, mille fookuses on tarkvara. Ühelt poolt tarkvara loomine, rakendamine või kohandamine mõneks konkreetseks ülesandeks ning teisalt tarkvara kavandamine, äriprotsesside analüüs või andmebaaside disain eesmärgiga lahendada töös püstitatud probleem.
Märksõnad: andmebaasid, andmekaevandamine, infosüsteemi strateegiline analüüs, juhtimine,
arendamine ja kaitse, intelligentsed süsteemid, tarkvararakendused ja kasutajaliides, multimeedia, tarkvara arhitektuur, disain ja dünaamika, tarkvaratehnika, tarkvara protsessid ja kvaliteet, turvalisus ja privaatsus võrgupõhises maailmas, veebiteenused ja- kaevandamine, asjade internet, suurandmed, avaandmed ja lingitud andmed, e-riik, ettevõtte äriarhitektuuri analüüs ja arendamine. Loetelu on näitlik, st ei ole ammendav!

Riistvara ja süsteemid
Kirjeldus: Kategooriasse on oodatud lõputööd, mille fookuses on elektroonsete süsteemide, arvutite ja arvutitel põhinevate süsteemide ning nende komponentide projekteerimine, analüüs ja kasutamine. Süsteemid võivad olla nii hajutatud kui ka kompaktsed, oluline on keskendumine riistvaralisele või süsteemsele realisatsioonile, mille üheks osaks võib olla ka (sard)tarkvara.
Märksõnad: signaalitöötlus, digitaalsüsteemid, digitaalelektroonika, analoogelektroonika, riistvaralähedane programmeerimine, rekonfigureeritavad süsteemid, verifitseerimine ja testimine, juhtimissüsteemid, protsesside juhtimine, sensoorika, tehisnärvivõrgud ja nende rakendused, elektroonikadisain, mikroelektroonika, automaatikavahendid. Loetelu on näitlik, st ei ole ammendav!

Infoühiskond
Kirjeldus: Kategooriasse on oodatud lõputööd, mille keskmes ei ole tark- või riistvaralise lahenduse väljatöötamine (või on selle osakaal väike), vaid püstitatud probleemi analüüsimine organisatsioonilisest või sotsiaal-teoreetilisest vaatenurgast.
Märksõnad: infosüsteemi strateegiline analüüs, juhtimine ja arendamine, infosüsteemide turvalisus, küberjulgeolek, küberturve, digitaalne ekspertiis, krüptograafia, turvalisus ja privaatsus võrgupõhises maailmas, intelligentsed süsteemid, e-riigi lahendused ja e-valitsemine, ettevõtte äriarhitektuur. Loetelu on näitlik, st ei ole ammendav!

Konkurss toimub kahes etapis.

I etapp, eelvoor:

 • Eelhindamiskomisjon vaatab läbi esitatud tudengitööd.
 • Komisjon valib esitatud töödest välja kuni 35 tudengitööd, mis pääsevad edasi lõppvooru.
 • Kui komisjon leiab, et töö teema siiski ei sobi valitud kategooriasse, on komisjonil õigus töö sobivasse kategooriasse ümber paigutada.
 • Edasipääsemisest lõppvooru, sh ka mittepääsemisest, teavitatakse üliõpilasi e-posti teel hiljemalt 9. juuni 2022.

II etapp, lõppvoor:

 • Toimub 14. juunil 2022.
 • Tudengitööde esitlused hindamiskomisjonidele toimuvad MS Teams keskkonnas.
 • Tudengitöö esitluse pikkuseks on kuni 10 minutit. Esitlus annab ülevaate järgmistest aspektidest: töö eesmärk, teema valiku põhjendus (aktuaalsus), sh kasulikkus erinevatele sihtrühmadele, tehtud töö tulemused/järeldused/ettepanekud, olemasolul loodud töö demo.
 • Esitlusele järgneb 5-10 minutiline komisjoni ja publiku küsimustele vastamine.
 • Tulemused tehakse teatavaks 15. juunil 2022. aastal toimuval IT-innovatsioonifestivalil ja ülikooli veebilehel.

Eelvooru hindamiskomisjoni kuuluvad IT-teaduskonna õppekavade esindajad. Lõppvooru hindamiskomisjonid on vähemalt viieliikmelised ja võimalusel kaasatakse komisjoni koosseisu lisaks ülikooli esindajatele ka erialaeksperte ettevõtetest. Komisjoni otsused võetakse vastu arutelu alusel. Nii eel- kui ka lõppvoorus vastu võetud komisjonide otsused ei kuulu edasikaebamisele.

Konkursile esitatud tudengitöödes hinnatakse:

 • ülesande/ülesannete püstitust ja selle arusaadavust,
 • lahenduse tehnilist teostust, selle korrektsust ja keerukust,
 • originaalsust, uudsust ja kasulikkust sihtgruppidele,
 • presenteerimisoskust.

Hindamiskomisjonide koosseisud:

Tarkvara kategooria
Gert Kanter, tarkvarateaduse instituudi lektor, komisjoni esimees;
Rivo Lemmik, Columbus Eesti AS ärilahenduste arhitekt, mehaanika ja tööstustehnika instituudi lektor;
Jekaterina Tšukrejeva, tarkvarateaduse instituudi õppeassistent;
Aleksei Talisainen, IT Kolledži lektor;
Priit Matiisen, Scoro Software OÜ Senior Software Engineer;
Aivar Avalo, Eesti Energia AS Head of IT Strategy and Architecture;
Lehar Oha, Swedbank AS Principal Data Scientist.

Riistvara ja süsteemid kategooria
Eduard Petlenkov, arvutisüsteemide instituudi professor, komisjoni esimees;
Kristina Vassiljeva, arvutisüsteemide instituudi dotsent;
Paul Annus, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi vanemteadur;
Arno Kolk, Eesti Elektroonikatööstuse Liidu tegevjuht;
Innokenti Sobolev, Reconext OÜ Software Manager R&D.

Infoühiskond kategooria
Regina Erlenheim, tarkvarateaduse instituudi lektor, komisjoni esimees;
Kaie Maennel, tarkvarateaduse instituudi teadur;
Kristian Juha Ismo Kankainen, tervisetehnoloogiate instituudi doktorant-nooremteadur;
Maie Ristissaar, Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse rahvastikuteenuste osakonna juhataja;
Kristjan-Hans Sillmann, Telia Eesti AS Agile Coach.

Meeskonnatöö projektide kategooria
Priit Ruberg, arvutisüsteemide instituudi teadur;
Mairo Leier, arvutisüsteemide instituudi vanemteadur;
Kristjan Pilt, tervisetehnoloogiate instituudi vanemteadur;
Siim Talts, Scoro Software OÜ Senior Software Engineer;
Andrus Tamm, SEB Pank AS Head of Common Functions, Product Development and Technology.

Lõppvoorus valib hindamiskomisjon välja parima töö igas konkursi kategoorias. Lisaks on komisjonil õigus välja anda kuni üks eriauhind igas kategoorias. Komisjonil on põhjendatud juhul õigus jätta eriauhind välja andmata.

 • Tudengitööde konkursi stipendiumifondi suurus on 5600€.
 • Iga kategooria parimat tööd tunnustatakse 500€ suuruse stipendiumiga, eriauhinna suurus on 300€.
 • Stipendiumifondile lisanduvad ettevõttenimelised stipendiumid. Ettevõttenimelise stipendiumi määramisel on otsustajaks rahastaja või tema poolt volitatud esindaja. Ettevõttel on põhjendatud juhul õigus jätta stipendium välja andmata.

Kandideerimiseks tuleb esitada vormikohane avaldus koos kohustuslike dokumentidega:
•    lõputöö või meeskonnatöö projekti aruanne, mis annab piisavalt detailse ülevaate tehtud töö(de)st;
•    lõputöö või meeskonnatöö projekti lühikokkuvõte (kuni 1 lk);
•    dokumendid peavad olema pdf-formaadis.

Kandideeri tudengitööde konkursile


Soovituse tudengitööde konkursile osalemiseks võib anda ka lõputööde kaitsmiskomisjon, juhendaja või muu tudengitööga seotud isik. Sellisel juhul teavitatakse tudengit või tudengite meeskonda esitatud ettepanekust ja tudeng või tudengite grupp kinnitab oma osalussoovi avalduse esitamisega.

Olulised kuupäevad:

 • 5. juuni – tudengitööde esitamise lõpptähtaeg (tähtaega on pikendatud);
 • Hiljemalt 9. juuni – teavitatakse edasipääsemisest lõppvooru, sh ka mittepääsemisest;
 • 14. juuni – tudengitööde konkursi lõppvoor, esitlused hindamiskomisjonidele MS Teams keskkonnas;
 • 15. juuni – IT-innovatsioonifestival, tudengitööde konkursi võitjate väljakuulutamine Innovatsioonikeskuses Mektory.

Meie toetajad on:

ITT Logode riba2

Tudengitööde konkursi ajakava

Tarkvara

Riistvara ja süsteemid

Infoühiskond

Meeskonnatöö projektid

Vaata konkursi ülekannet SIIT Vaata konkursi ülekannet SIIT Vaata konkursi ülekannet SIIT Vaata konkursi ülekannet SIIT
Bakalaureuseõpe
10:00 Eerik Sven Puudist, Andmeaida ja masinõppe mudelite loomine üliõpilaste rühmitamiseks ja akadeemilise suutlikkuse ennustamiseks, juhendajad Ago Luberg ja Innar Liiv 10:00 Morgan Puust, Development of a Torque Vectoring System for FEST22 Formula Car, juhendaja Eduard Petlenkov     10:00 Marti Kingisepp, Sander Kajak, Helen Ennok, Masinnägemisega isesõitev võistlussõidurobot, juhendaja Uljana Reinsalu
10:15 Rainer Randmaa, Äriarhetüüpidel põhinevate metamudelite ja FHIR ressursside semantilise koostalitluse hindamine, juhendajad Igor Bossenko ja Gunnar Piho 10:15 Veiko Rütter, Kiiplabori kaameramooduli edasiarendus, juhendajad Kaiser Pärnamets ja Ants Koel     10:15 Annabel Matkur, Lii Saluvere, Ettevõttesisese tarkvara täiendamine – kasutajaliidese ja andmebaasi kavandamine ning sobivuse hindamine, juhendaja Erki Eessaar
10:30 Kärt Allik, Veebirakendus kursuse Kõrgem matemaatika toetamiseks, juhendaja Kristiina Hakk 10:30 Paus     10:30 Tiia Sildam, Mario Veelaid, Andra Velve, Meretuule kiiruse ja suuna leidmine Sentinel-1 satelliidipiltidelt, juhendajad Sander Rikka ja Martin Simon
10:45 Kadri Jõgi, Vaimse tervise toetamise veebirakenduse IntroScope prototüüp, juhendaja Kristiina Hakk         10:45 Markus Randma, Proovireisija ülesanne, juhendaja Peeter Ellervee
11:00 Hugo Valk, Biomeetrilise isikutuvastuse abil noorukite Smart-ID registreerimisprotsessi loomine, juhendaja Tarvo treier         11:00 Paus
11:15 Andri Busch, Improving Short -Term Power Markets Trading Strategy for Wind Power Producer, juhendajad Marko Kääramees ja Sven Nõmm            
11:30 Paus            
Magistriõpe
11:45 Ian Erik Varatalu, F# Type Provider and Compiler for the AL Programming Language, juhendaja Juhan-Peep Ernits 10:45 Anton Yatskiv, Improvement of Electronics Cooling Fans’ ALT Testing Project, juhendajad Gert Jervan ja Sergey Kalashnikov 10:00 Liis Must, Mitme-astmelise ajateenistusse määramise protsessi analüüs ja parendamine, juhendaja Heino Talvik 11:15 Mai-Liis Org, Sander Tsõbulski, Tatsuki Ishikawa, Sanan Suleymanov, Prisca Adenike Adeoti, Building Automation and Occupancy Prediction, juhendaja Eduard Pelenkov
12:00 Richard Õnnis, Readiness of Estonia’s Digital Appointment System to Health Crisis: Lessons from the COVID-19 Pandemic, juhendajad Juri Belikov, Maksim Boiko ja Maksim Zhukov 11:00 Sergei Jegorov, Middleware Framework for Digital Twin Entities Communication, juhendajad Anton Rassõlkin ja Eduard Petlenkov 10:15 Miia Mänd, Kinnisvara halduse infosüsteemi analüüs ja kavandamine erihoolekande teenuseid pakkuva ettevõtte näitel, juhendaja Alari Krist 11:30 Elmo Egers, Juri Garanin, Kadri-Liis Kutser, Kristjan Pihus, Tark linnumaja, juhendaja Mare Roosileht
12:15 Ilja Samoilov, Televisiooniprogrammide automaatsete transkriptsioonide teisendamine loetavateks subtiitriteks, juhendaja Tanel Alumäe 11:15 Marietta Gavriljuk, EEG Alpha Band Instantaneous Frequency, juhendaja Maie Bachmann 10:30 Birgit Aasmäe, Factors Influencing Participation In Shared Decision Making In The Oncological Setting, juhendaja Kadi Lubi    
12:30 Vladimir Andrianov, MetaMex NFT Marketplace Platform Development on the Elrond Blockchain, juhendaja Avar Pentel 11:30 Deniss Karai, Neeruasendusravi kvaliteedi optilise multikomponentsensori tehnoloogia arendus ning kliiniline valideerimine, juhendajad Ivo Fridolin ja Joosep Paats 10:45 Martín Paul Peñaherrera Maldonado, Tallinn as a City Powered by Collaboration: Co-designing a Platform to Improve Citizen-Municipality Interactions, juhendajad Ingrid Pappel, Richard Dreyling III ja Eric Blake Jackson    
12:45 Francisco Javier Ortín Cervera, Proof of Feedback: A novel Blockchain Protocol for Rewardding Valuable Feedback, juhendaja Innar Liiv 11:45 Molika Meas, XAI-based Fault Detection and Diagnosis Method for Air Handling Units, juhendajad Juri Belikov ja Ahmet Köse 11:00 Anna-Liisa Reinson, Analysis and Design of an Insurance Claims Management System, juhendaja Nadežda Furs    
13:00 Marieke Jahn, Forensic Data Acquisition Software Development Framework for Integrated Smart Home Ecosystems, juhendaja Pavel Chikul 12:00 Sergei Pavlov, NB-IoT sidetehnoloogial põhineva maa-aluste jäätmemahutite jälgimissüsteemi välja töötamine, juhendaja Alar Kuusik 11:15 Külli Pällo-Ojala, Transiitveo lõpetamise ärianalüüs ja iseteenindussüsteemi kavandamine, juhendaja Nadežda Furs    
    12:15 Tomoya Tanaka, Development of Intrusion Detection/Prevention System Specifically Designed for ETSI ITS-G5-based V2X Communication, juhendaja Olaf Manuel Maennel