Tallinna Tehnikaülikool

Innovatsioonifestival 2023

Eesti on täna olukorras, kus meditsiinitöötajate vähesus, terviseteenuste kõrge hind ja vajadus tõhusama ning personaalsema tervishoiuteenuse järgi nõuab tervisetehnoloogiate laiemat rakendamist. TalTech on valinud tervisetehnoloogiad üheks teadus- ja arendustegevuse fookusteemaks, mis on olulisel kohal nii ülikooli õppetöös (bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõpe) kui ka teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevuses. Uurime ja õpetame kuidas saab kasutada tehnoloogiaid inimese tervise hoidmiseks, parandamiseks ja mõistmiseks.

Tänavuse TalTechi innovatsioonifestivali eesmärk on tõstatada kirjeldatud teema tervisehoiu valdkonnas ja avalikkuses laiemalt. Festivali fookuses on tervisetehnoloogiad ja e-tervis, mille laiem raam ja sõnum on: inimeste tervise edendamisel ja ravimisel ei ole meil palju finantsilisi ressursse ja seetõttu peavad juurde tulema uued tehnoloogiad, mis aitavad seda teha kestlikult ja säästlikult.

Innovatsioonifestival toimus neljapäeval, 15. juunil 2024 kell 13:00-17:30 TalTechi tudengimajas (Ehitajate tee 5, Tallinn). Päeva modereeris Kristjan Pihl (ERR).

Innovatsioonifestivali raames said külalised ülevaate Tallinna Tehnikaülikooli kompetentsidest tervisetehnoloogiate ja e-tervise valdkonnas. TalTechis tegeleme valdkonna arendamisega unikaalsel viisil, sidudes omavahel erinevad teadusgrupid majandusteaduskonnast, loodusteaduskonnast, IT-teaduskonnast ja inseneriteaduskonnast.

Vaata ettekandeid siit

Ajakava

13:00

Moderaatori sissejuhatus, Kristjan Pihl.  
TalTechi teadusprorektor Tiit Lukki ja IT-teaduskonna dekaani Gert Jervani avasõnad.

13:15

Paneeldiskussion. Kui Eesti tervishoiu valdkond on orkester, siis millist pilli mängib selles TalTech? Tervisetehnoloogiate instituudi vanemteadur Jana Holmar, mehaanika ja tööstustehnika instituudi professor Tauno Otto, ärikorralduse instituudi kaasprofessor Karin Reinhold, keemi ja biotehnoloogia instituudi nooremprofessor Indrek Koppel.

14:05

Peaesineja. Haigusest, tervise hoidmiseni – terviseandmete kasutamata võimalused. Perearst ja tervisetehnoloogiate instituudi vanemlektor Madis Tiik.

14:25

Mida digitaliseerimine tervishoiusüsteemis tegelikult muudab? Tervisetehnoloogiate instituudi tervishoiu spetsialist ja Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna nõunik Tanel Ross.

14:35

Energiapaus

15:00

Paneeldiskussion. TalTechi üliõpilased: Liisa Truu, Evelin Ebruk, Silja Elunurm.

15:15

Peaesineja. Kuidas luua äpiga vaimset heaolu? Ettevõtte Synctuition Mindspa asutaja Allan Eesmaa.

15:35

Intervjuu. Millised tehnoloogiad tulevad appi sclerosis multiplexi ravimisel ja Parkinsoni tõve diagnoosimisel? Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi doktorant-nooremteadur Jakob Rostovski, tarkvarateaduse instituudi doktorant-nooremteadur Elli Valla.

15:50

Paneeldiskussion. Kuidas tervisetehnoloogiad aitavad päästa elusid ja säästa raha? Tervisetehnoloogiate instituudi professor Margus Viigimaa, Sotsiaalministeeriumi asekantsler Heidi Alasepp, Tervisekassa arendusjuht Jaarika Järviste, Elsavie tegevjuht ja asutaja Britta-Liisa Ait.

16:40

Lõpusõnad ja võrgustumine

TalTechi korraldatud üritus on suunatud nii üliõpilastele, ettevõtetele, ülikooli töötajatele ja teadlastele, üldhariduslike koolide ja kutsehariduskeskuste õpetajatele kui ka tulevastele üliõpilastele ja lapsevanematele.

Festivali laiem eesmärk on innovatsiooni kiirendamine, kaasates nii avaliku kui erasektori organisatsioone ning teha koostööd teaduslikku sisu omavate projektide puhul. Samuti pakkuda tudengitele praktilise ja projektipõhise õppe käigus ülesandeid, mille täitmine lisab väärtust osalevatele organisatsioonidele ja ühiskonnale.

Kontakt: innovatsioonifestival@taltech.ee