Tallinna Tehnikaülikool

IKT lõputööde konkurss 2016

Tagasivaade IKT lõputööde konkursile 2016

2. juunil toimus Mektorys TTÜ Infotehnoloogia teaduskonna lõputööde konkurss. Avalikul üritusel selgitasid hindamiskomisjonid, kuhu kuulusid ka mitmete IKT ettevõtete esindajad, välja parima lõputöö viies konkursikategoorias ning andsid välja viis eriauhinda. Täiendavalt tunnustasid AS Cybernetica ja AS Nortal kahte magistritaseme lõputöö autorit ettevõttenimelise eriauhinnaga.

IKT lõputööde konkurss leidis aset juba neljandat korda, hõlmates kõiki IT-teaduskonna erialasid. Konkursi eesmärk on valmistada üliõpilasi ette akadeemiliseks kaitsmiseks ja tunnustada neid akadeemiliste saavutuste eest. Sealhulgas anda teistele tudengitele võimalus koguda inspiratsiooni oma lõputöö kirjutamiseks. Teisalt luua soodne pinnas ettevõtete ja üliõpilaste kohtumiseks ning potentsiaalsete koostöövõimaluste arutamiseks. Sellel aastal lisaks ka tutvustada lõputööde ettekannete kaudu gümnaasiumi õpilastele IT teaduskonna erialasid.

Teaduskonna magistri- ja bakalaureuseõppekavadest oli konkursil esindatud 11 õppekava, millelt laekus kokku 40 osalemisavaldust. Kokku kaitstakse IT teaduskonnas 2016. aasta kevadsemestril ca. 360 lõputööd. Konkursi lõppvooru pääsenud lõputööd läbisid eelhindamise ning sõelale jäi 30 tööd:

 • BSc tarkvara kategooria - 13 avaldusest, lõppvooru pääses 9 tööd;
 • BSc riistvara ja süsteemid kategooria - 4 avaldust, lõppvooru pääses 4 tööd;
 • MSc tarkvara kategooria - 7 avaldust, lõppvooru pääses 6 tööd;
 • MSc riistvara ja süsteemid kategooria - 10 avaldust, lõppvooru pääses 7 tööd;
 • MSc infoühiskond kategooria - 6 avaldust, lõppvooru pääses 4 tööd.

Suur vastutus oli kanda eelhindamiskomisjonil, kellel tuli välja valida lõputööd, mis pääsesid edasi võistlema konkursi lõppvooru. Komisjoni koosseisu kuulusid õppekavade esindajad akadeemilise personali hulgast, kes lugesid ja arvustasid töid ning andsid omapoolse soovituse lõppvooru komisjonile töö eriauhinnaväärilisuse kohta. Sügav kummardus ja kiitus kõikidele eelhindamiskomisjoni liikmetele tehtud töö eest!

2. juuni konkursipäev algas Saue Gümnaasiumi ja Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpilaste vastuvõtuga, mille raames tutvusid gümnasistid Mektory keskuse, Äriideede konkursi Bright Minds ning Start-up eelinkubatsiooni programmiga. Päeva teises pooles toimus avalik IKT lõputööde konkursi lõppvoor, mille publikumi kuulusid õpilased, tudengid, ettevõtete esindajad, õppejõud jt. Erinevates kategooriates võistelnud tudengid esitlesid oma lõputöid vastavalt akadeemilise kaitsmise tavadele. Paralleelsessioonides tegi tööd viis erinevat hindamiskomisjoni, millede koosseisu kuulusid lisaks akadeemilisele personalile ka mitmete ettevõtete esindajad. Siinkohal täname hindamiskomisjonide liikmeid ja -esimehi ning loodame, et konkursil osalenud tudengid sai olulist sisendit ja kindlustunnet töö akadeemiliseks kaitsmiseks.

Sellel aastal BSc tarkvara kategoorias võistelnud lõputööde hulgas oli populaarseimaks masinõppega seotud teemad, silma paistsid plagiaadituvastuse süsteemi loomist ja videomängude graafikaalgoritmide optimeerimist käsitlenud lõputööd. Teemade hulgas oli ka spetsiifilisi tarkvaralisi lahendusi iluvõimlemise, lingvistika, tarkvaratehnika ja kaardirakenduste vallast. BSc riistvara ja süsteemide kategooriat iseloomustasid rakenduslikud (robottolmuimeja tarkvaraplatvorm, satelliidi sideantenni disaini loomine) ja tulevikku vaatavad (virtuaalreaalsus) tööd.

Sarnaselt BSc riistvara ja süsteemid kategooriale paistsid magistritaseme tarkvara kategooria tööd silma oma rakendusliku iseloomu poolest. Lõputööde teemad olid enamjaolt seotud ettevõtetes läbiviidavate arendustöödega, käsitledes nt riigi infosüsteemide, arvutimängude ja veebirakenduste temaatikat. MSc riistvara ja süsteemide kategoorias varieerusid teemad puhtast teoreetilisest uurimistööst mudelite loomisel ja analüüsil kuni mobiilsete sardsüsteemide praktilise realiseerimiseni. Niisamuti olid MSc infoühiskonna kategooria tööd väga erineva iseloomuga, kuid võitjaks valiti oma olemuselt just kõige laiahaardelisem töö.

Parimaid lõputöid tunnustati stipendiumitega - valiti parim töö igas konkursikategoorias, anti välja seitse eriauhinda, sh Cybernetica-nimeline stipendium ning Nortali-nimeline eriauhind.

Bakalaureusetaseme parimate lõputööde autorid:

 • Fred-Eric Kirsi, Voxel Game Engine Using Blender 3D Voxel-mängumootor Blender Game Engine abil, juhendaja tarkvarainsener Jaagup Irve (BSc tarkvara kategooria võitja, stipendium 500€);
 • Liisi Soots, Finding Fraudulent Users Through IP Address Changes Using Machine Learning, juhendajad dot. Innar Liiv ja Lauri Koobas (BSc tarkvara kategooria parim analüütiline töö, stipendium 500€);
 • Eduard Netšajev, Motor Insurance Clients Risk Level Evaluation using Artificial Neural Networks and Deep Learning, juhendaja dot. Eduard Petlenkov (BSc tarkvara kategooria eriauhind, stipendium 200€);
 • Dolores Freiberg, 3D Kraana modelleerimine ja simuleerimine virtuaalmaailmas, juhendaja teadur Aleksei Tepljakov (BSc riistvara ja süsteemid kategooria võitja, stipendium 500€).

Magistritaseme parimate lõputööde autorid:

 • Rait Raidma, PostgreSGL andmebaasisüsteemi põhine metaandmetega juhtivate veebirakenduste kiirprogrammeerimise keskkond, juhendaja dot. Erki Eessaar (MSc tarkvara kategooria võitja, stipendium 500€);
 • Villu Jürimaa, Ravitööd toetava infosüsteemi reeglipõhine otsustustoe tugisüsteem, juhendaja prof. Jaak Tepandi (MSc tarkvara kategooria eriauhind, stipendium 300€);
 • Juri Kazjulja, Recommending Board Games to Groups – Prototype and Evaluation Tool, juhendaja assistent Ago Luberg (MSc tarkvara kategooria, AS Nortali eriauhind);
 • Akashkumar Rajaram, Energy Harvesting in Cooperative Communications, juhendajad Dr. Dushantha Nalin K. Jayakody ja Dr. Vitaly Skachek (MSc riistvara ja süsteemid kategooria võitja, stipendium 500€);
 • Shaoxuan Wang, Modeling the reflected THz range radiation from blood cells, juhendaja lektor Reeno Reeder (MSc riistvara ja süsteemid kategooria eriauhind, stipendium 300€);
 • Vaiko Vahter, Reaalajas robotauto juhtimise võrgurakendus, juhendaja dot. Eduard Petlenkov (MSc riistvara ja süsteemid kategooria, AS Cybernetica stipendium)
 • Luis Carlos Herrera Velasquez, A Comprehensive Instrument for Identifying Critical Information Infrastructure Services, juhendaja prof. Olaf Manuel Maennel (MSc infoühiskond kategooria võitja, stipendium 500€);
 • Ievgen Bilyk, How New e-Services for e-Residency Project Can Be Designed: The Case of Virtual Incubation Service, juhendaja dot. Ermo Täks (MSc infoühiskond kategooria eriauhind, stipendium 300€);

Pärast tudengite ettekandeid said kõik osalejad kuulata ka põnevat etteastet kutsutud esinejalt. AS Proekspert Product Lead Triin Sepp rääkis kuulajatele tööõnnest ja tehnoloogiast.

TTÜ Infotehnoloogia teaduskond tänab kõiki koostööpartnereid, kes aitasid kaasa konkursi elluviimisele - panustasid stipendiumifondi, osalesid hindamiskomisjonide töös, poetasid ettevõte sümboolikaga meene konkursi lõppvooru pääsenu kingikotti ning aitasid korralduslikes küsimustes. Aitäh teile: AS Cybernetica, AS Kühne + Nagel, AS Swedbank, AS Nortal, AS Telia Eesti, AS Fujitsu Estonia, OÜ Artec Design, OÜ Playtech Estonia, OÜ Pipedrive, OÜ Mooncascade, OÜ LDI Innovation, Ülemiste City, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus läbi IT Akadeemia Programmi, SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond ning ITÜN.

Vaata ka konkursi fotojäädvustust (fotograaf Sten-Ander Ojakallas).

IKT lõputööde konkursi korraldajad
Liisi Ilu ja Elena Vaarmets
Infotehnoloogia teaduskond
iktkonkurss@ttu.ee

Koostööpartnerid

IKT lõputööde konkursi 2016 koostööpartnerid

Üritust korraldab TTÜ infotehnoloogia teaduskond Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse IT Akadeemia Programmi toel.