Tallinna Tehnikaülikool

IKT lõputööde konkurss 2017

Tagasivaade IKT lõputööde konkursile 2017

1. juunil toimus Mektorys TTÜ infotehnoloogia teaduskonna lõputööde konkurss. Avalikul üritusel selgitasid hindamiskomisjonid, kuhu kuulusid ka mitmete IKT ettevõtete esindajad, välja parima lõputöö viies konkursikategoorias ning andsid välja neli eriauhinda. Täiendavalt tunnustasid AS Cybernetica, AS Swedbank ja OÜ Scoro Software magistritaseme lõputöid ettevõttenimeliste stipendiumitega.

IKT lõputööde konkurss leidis aset viiendat korda, hõlmates kõiki IT-teaduskonna erialasid. Konkursi eesmärk on valmistada üliõpilasi ette akadeemiliseks kaitsmiseks ja tunnustada neid akadeemiliste saavutuste eest. Sealhulgas anda teistele tudengitele võimalus koguda inspiratsiooni oma lõputöö kirjutamiseks. Teisalt luua soodne pinnas ettevõtete ja üliõpilaste kohtumiseks ning potentsiaalsete koostöövõimaluste arutamiseks.

Teaduskonna magistri- ja bakalaureuseõppekavadest oli konkursil esindatud 9 õppekava, millelt laekus kokku 50 osalemisavaldust. Kokku kaitstakse IT-teaduskonnas 2017. aasta kevadsemestril ca. 400 lõputööd. Konkursi lõppvooru pääsenud lõputööd läbisid eelhindamise ning sõelale jäi 29 tööd:

 • BSc tarkvara kategooria - 18 avaldusest, lõppvooru pääses 9 tööd;
 • BSc riistvara ja süsteemid kategooria - 4 avaldust, lõppvooru pääses 4 tööd;
 • MSc tarkvara kategooria - 16 avaldust, lõppvooru pääses 6 tööd;
 • MSc riistvara ja süsteemid kategooria - 5 avaldust, lõppvooru pääses 4 tööd;
 • MSc infoühiskond kategooria - 7 avaldust, lõppvooru pääses 6 tööd.

Suur vastutus oli kanda eelhindamiskomisjonil, kellel tuli välja valida lõputööd, mis pääsesid edasi võistlema konkursi lõppvooru. Komisjoni koosseisu kuulusid õppekavade esindajad akadeemilise personali hulgast, kes arvustasid töid ning andsid omapoolse soovituse lõppvooru komisjonile töö eriauhinnaväärilisuse kohta. Sügav kummardus ja kiitus kõikidele eelhindamiskomisjoni liikmetele tehtud töö eest!

Mektorys toimunud avalikul lõppvooru üritusel esitasid erinevates kategooriates võistelnud tudengid oma lõputöid vastavalt akadeemilise kaitsmise tavadele, vastates sh komisjoni ja publiku täpsustavatele küsimustele. Paralleelsessioonides tegi tööd viis erinevat hindamiskomisjoni, mille koosseisu kuulusid lisaks akadeemilisele personalile ka mitmete ettevõtete esindajad. Siinkohal täname hindamiskomisjonide liikmeid ja -esimehi ning loodame, et konkursil osalenud tudengid sai olulist sisendit ja kindlustunnet töö akadeemiliseks kaitsmiseks.

Ka sellel aastal osutus üheks suurima konkurentsiga kategooriaks BSc tarkvara. Võidutööd käsitlesid wavelet teisenduste võimalusi ning Tartaruse ülesande lahendamist. BSc riistvara ja süsteemide kategooria võidutöö käsitled TTÜ tudengivormeli arendamist, täpsemalt monitooringumooduli loomist ja lisamist vormeliautole. Eriauhinnavääriliseks osutus töö, mille käigus loodi õppetöös kasutatav mikroprotsessi mudel. Teised võistlustööd keskendusid robootika temaatikale.

MSc tarkvara kategooriasse esitati sellel aastal rekordiline arv avaldusi, sh väga erinevatelt õppekavadelt. Kategooria peapreemia kui ka ettevõttenimelised (Swedbank, Scoro) stipendiumid pälvis lõputöö, mis viis teaduse töötava rakenduse vormi, tegemist oli hästi koostatud ja lõpuni viidud lahendusega. MSc riistvara ja süsteemide kategooria võidutöö käsitles droonide häiringumeetodite analüüsimist, mis oli niisamuti teaduslikus kui ka praktilises mõõtmes silmapaistev töö. Kategooria eriauhinna kui ka ettevõttenimelise (Cybernetica) stipendiumi pälvis lõputöö, mille teemaks oli tehisnärvivõrgud. MSc infoühiskonna kategooria võidutöö keskendus avaliku sektori avaandmete kasutusvõimaluste uurimisele, olles niisamuti teaduslikult silmapaistev. Tihedas konkurentsis osutus eripreemia võitjaks lõputöö, mis tegeles vähenenud töövõimega inimestele teenuste disainimisega.

Parimaid lõputöid tunnustati stipendiumitega - valiti parim töö igas konkursikategoorias, anti välja seitse eriauhinda, sh AS Cybernetica, AS Swedbank ja OÜ Scoro Software stipendium.

Bakalaureusetaseme parimate lõputööde autorid:

 • Vladislav Zakharenkov, Solving the Tartarus problem by means of Genetic Algorithms, juhendaja nooremteadur Margarita Spitšakova (BSc tarkvara kategooria võitja, stipendium 500€);
 • Aleksandr Tsõganov, Aegridade põhine kadude tuvastamine tarkade arvestite võrgus kasutades wavelet teisendusi, juhendajad lektor Tarvo Treier ja Kristjan Kuhi (BSc tarkvara kategooria parim analüütiline töö, stipendium 500€);
 • Jürgen Soom, Tudengivormeli CAN liidesel põhinev näidikute ploki arendamine, juhendaja teadur Mairo Leier (BSc riistvara ja süsteemid kategooria võitja, stipendium 500€);
 • Lembitu Valdmets, 8-bitise mikroprotsessori mudel, juhendaja prof. Peeter Ellervee (BSc riistvara ja süsteemid kategooria eriauhind, stipendium 200€).


Magistritaseme parimate lõputööde autorid:

 • Martin Karu, Weakly Supervised Training of Speaker Identification Models, juhendaja vanemteadur Tanel Alumäe (MSc tarkvara kategooria võitja, stipendium 500€, AS Swedbank stipendium, OÜ Scoro Software stipendium);
 • Ilja Mašarov, Digital Clock Drawing Test Implementation and Analysis, juhendaja vanemteadur Sven Nõmm (MSc tarkvara kategooria eriauhind, stipendium 300€);
 • Karel Pärlin, Jamming of Spread Spectrum Communications Used in UAV Remote Control Systems, juhendajad dot. Muhammad Mahtab Alam ja prof. Yannick Le Moullec (MSc riistvara ja süsteemid kategooria võitja, stipendium 500€);
 • Madis Kerner, Hierarchical Temporal Memory Based Predictive Model and Anomaly Detection Component on FPGA, juhendaja dot. Kalle Tammemäe (MSc riistvara ja süsteemid kategooria eriauhind, stipendium 300€, AS Cybernetica stipendium);
 • Keegan McBride, Government as a Platform: Exploiting Open Government Data to Drive Public Service Co-Creation, juhendajad prof. Robert Krimmer ja nooremteadur Maarja Toots (MSc infoühiskond kategooria võitja, stipendium 500€);
 • Maarja Männik, Principles for designing a proactive and personalised ‘One-Stop-Shop’ service for people with reduced work ability in Estonia, juhendaja prof. Kuldar Taveter (MSc infoühiskond kategooria eriauhind, stipendium 300€).

Pärast tudengite ettekandeid said kõik osalejad kuulata põnevat etteastet kutsutud esinejalt. CDP Technologies Estonia OÜ automaatika raamistiku ja tööriistade tarkvara peaarhitekt Jüri Toomessoo rääkis tehnoloogiaplahvatusest automaatikas.

TTÜ Infotehnoloogia teaduskond tänab kõiki koostööpartnereid, kes aitasid kaasa konkursi elluviimisele - panustasid stipendiumifondi, osalesid hindamiskomisjonide töös, poetasid ettevõte sümboolikaga meene konkursi lõppvooru pääsenu kingikotti ning aitasid korralduslikes küsimustes. Aitäh teile: AS Cybernetica, OÜ Scoro Software, AS Swedbank, AS Kühne + Nagel, AS Fujitsu Estonia, AS Telia Eesti, AS CGI Eesti, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus, Erply OÜ, Helmes AS, OÜ LDI Innovation, Ericsson Eesti AS, AS Datel, CDP Technologies Estonia OÜ, SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond ning Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory.

Vaata ka konkursi fotojäädvustust (fotograaf Kaspar Kallip).

IKT lõputööde konkursi korraldajad
Infotehnoloogia teaduskond
iktkonkurss@ttu.ee

Koostööpartnerid

IKT lõputööde konkursi 2017 koostööpartnerid

Üritust korraldab TTÜ infotehnoloogia teaduskond Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse IT Akadeemia Programmi toel.