TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

Site logo

IT-innovatsioonifestival 2022

IT-innovatsioonifestival tuleb taas! Sel aastal oleme võtnud fookusesse tehisintellekti ning selle usaldusväärsuse ja turvalisuse.

Valdkondi, kus tehisintellekti rakendusi kasutatakse on tänapäeval juba kümneid. Me enamasti ei taju, et näiteks veebipoed, - otsingud, masintõlge, nutikad kodud või taristud, autod või küberturvalisuse lahendused kasutavad erinevaid rakendusi. Tehisintellekti tehnoloogiad muudavad meie elu ja majandust olulisel määral ka tervishoius, transpordis, militaarvaldkonnas, tootmises, avalikes teenustes või toidu tootmises ja põllumajanduses.

Kas me aga teame, mis toimub nende rakenduste „kapoti all“ ning kas need on usaldusväärsed ja turvalised? Kuidas tagada, et tehisintellektile söödetud andmed pärinevad usaldusväärsetest allikatest, on vabad eelarvamustest ja ei ole vastuvõtlikud manipuleerimisele? Lisaks on oluline küsimus ka tehisintellekti algoritmide toimimise mõistmine.

Kuigi tehisintellekti rakendusi kasutatakse tänapäeval juba kümnetes valdkondades, siis inimesed enamasti ei taju, et igapäevaselt kasutatav tehnoloogia või taristu on AI-ga seotud.

Vaatame ja kuulame neid teemasid hübriidüritusel juba 15. juunil kell 13-16.30 innovatsioonikeskuses Mektory ja veebis! Päeva modereerib ERRi ajakirjanik Anna Pihl.

Konverentsi peaesinejad on:

 • TalTechi tarkvarateaduse instituudi professor Pawel Sobocinski
 • Ettevõtja ja AI ekspert Jaan Tallinn
 • Tallinna Ülikooli tervisekäitumise ja spordibioloogia professor Kristjan Port 
 • USA politoloog ja 21. sajandi sõjapidamise ekspert Peter Warren Singer.

Paneeldiskussioonis „Kas sellist tehisintellekti me tahtsimegi?“ osalevad professor Tanel Tammet, ettevõtja Jaan Tallinn, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi riigi andmete juht Ott Velsberg ning president Kersti Kaljulaid.

Eestikeelsed ettekanded on varustatud ingliskeelse sünkroontõlkega ning videotel on subtiitrid.

Ajakava

13:00 Moderaatori sissejuhatus, Anna Pihl.  IT-teaduskonna dekaani Gert Jervani avasõnad.

13:10 Peaesineja. Mis on usaldusväärne AI? Tarkvarateaduse instituudi professor Pawel Sobocinski

13:25 Robotid hiilivad haiglasse - haiglarobot toetab arste Parkinsoni tõve diagnoosimisel. Tarkvarateaduse instituudi vanemteadur Sven Nõmm ja Tartu Ülikooli neuroloogia professor Pille Taba

13:30 Kuidas tehisintellekt aitab küberkaitse spetsialisti küberrünnakute avastamisel? Tarkvarateaduse instituudi professor Tanel Tammet ja Cybernetica äriarendusjuht Baldur Kubo

13:35 Tehisintellekt tudengitöös. Vestlusring EuroTeq Collideri “Energia” kategooria võitnud IT-teaduskonna tudengitega, Mai-Liis Org ja Sander Tsõbulski.

13:50 Peaesineja. Why me? Tallinna Ülikooli tervisekäitumise ja spordibioloogia professor Kristjan Port

14:10 Tehisintellekti süsteemid aitavad kaasa riistvara töökindlusele ja enesetervise teadlikkusele. Töökindla arvutusriistvara keskuse professor Maksim Jenihhin

14:15 Mis toimub masinõppemudelite ja tehisintellekti „mustas kastis“? Tarkvarateaduse instituudi professor Juri Belikov ja arvutisüsteemide instituudi professor Eduard Petlenkov

14:20 Peaesineja. Meid ähvardavad robootika dilemmad. Politoloog ja 21. sajandi sõjapidamise ekspert Peter W. Singer (USA). 

15:00 Tehisintellekti eetika – kellele ja milleks? Ärikorralduse instituudi vanemlektor Aive Pevkur ja E-tervise õppekava programmijuht Kadi Lubi

15:05 Energiapaus. 

15:20 Tehisintellekt tudengitöös.  

15:30 Peaesineja. Me peame rääkima tehisintellekti ohtudest. Intervjuu ettevõtja Jaan Tallinnaga

15:50 Paneeldiskussioon. Kas sellist tehisintellekti me tahtsimegi? Tarkvarateaduse instituudi professor Tanel Tammet; MKMi riigi andmete juht Ott Velsberg; ettevõtja Jaan Tallinn ja president Kersti Kaljulaid

16:30 Lõpusõnad ja võrgustumine. 

 

Registreeru siin hiljemalt 9. juuniks

TalTechi IT-teaduskonna korraldatud hübriidüritus on suunatud nii üliõpilastele, ettevõtetele, ülikooli töötajatele ja teadlastele, üldhariduslike koolide ja kutsehariduskeskuste õpetajatele kui ka tulevastele üliõpilastele ja lapsevanematele.

Festivali laiem eesmärk on innovatsiooni kiirendamine, kaasates nii avaliku kui erasektori organisatsioone ning teha koostööd teaduslikku sisu omavate projektide puhul. Samuti pakkuda tudengitele praktilise ja projektipõhise õppe käigus ülesandeid, mille täitmine lisab väärtust osalevatele organisatsioonidele ja ühiskonnale.

Kontakt: innovatsioonifestival@taltech.ee

 

Rahaline toetus:

 • ettevõttenimeline stipendium või auhind (meene jms);
 • tudengitööde konkursi stipendiumifondi kaasrahastamine;
 • IT-innovatsioonifestivali korraldamise toetamine.

Tudengitööde konkurss annab suurepärase võimaluse otsekontaktiks väljapaistavate tudengitööde autoritega. Ettevõttele annab tudengitööde konkursi kontekstis parima avaliku väljundi stipendiumi- või auhinnapõhine toetus.
Ettevõttepoolne panus on võimalik anda ka IT-innovatsioonifestivali korraldamise toetamisse, oleme avatud erinevatele koostöövormidele.  
IT-innovatsioonifestivali toetajad märgitakse ära üritust toetavas kommunikatsioonis, seda nii ülikooli sees kui ka laiemale avalikkusele suunatud turunduskampaaniates.  

Muud koostöövormid:

 • osalemine tudengitööde konkursi hindamiskomisjoni töös;
 • ürituse kommunikatsiooni toetamine;
 • osalemine publikus nii tudengitööde konkursil kui ka IT-innovatsioonifestivalil.

Oleme avatud erinevatele koostööettepanekutele lisaks nimetatutele. Täiendavate küsimuste või ettepanekute korral palume kontakteeruda Kristiina Rannega, tel. 53305289, kristiina.ranne@taltech.ee.

Tudengitööde konkurss

Tudengitööde konkursi, mis toimub IT-innovatsioonifestivali raames, korraldaja on TalTechi infotehnoloogia teaduskond koostöös Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi ja IKT valdkonna ettevõtetega.

Kandideeri tudengitööde konkursile

 

Konkursil võivad osaleda TalTechi infotehnoloogia teaduskonna õppekavade tudengid ja tudengite grupid, kes on kaitsnud lõputöö või viinud lõpule meeskonnatöö projekti 2021/2022. õppeaastal. Konkursile esitatav tudengitöö peab olema avalikult esitletav.

Erandkorras võivad konkursil osaleda ka teiste teaduskondade tudengid, kelle lõputöö (kaas)juhendajaks on infotehnoloogia teaduskonna töötaja.

Lõputööd võistlevad järgmistes kategooriates:
•    Bakalaureusetase: tarkvara, riistvara ja süsteemid;
•    Magistritase: tarkvara, riistvara ja süsteemid, infoühiskond.

Meeskonnatöö projektide võistluskategooriad: bakalaureusetase, magistritase.

Lõputööde konkursi kategooriate kirjeldused:

Tarkvara
Kirjeldus: Kategooriasse on oodatud lõputööd, mille fookuses on tarkvara. Ühelt poolt tarkvara loomine, rakendamine või kohandamine mõneks konkreetseks ülesandeks ning teisalt tarkvara kavandamine, äriprotsesside analüüs või andmebaaside disain eesmärgiga lahendada töös püstitatud probleem.
Märksõnad: andmebaasid, andmekaevandamine, infosüsteemi strateegiline analüüs, juhtimine,
arendamine ja kaitse, intelligentsed süsteemid, tarkvararakendused ja kasutajaliides, multimeedia, tarkvara arhitektuur, disain ja dünaamika, tarkvaratehnika, tarkvara protsessid ja kvaliteet, turvalisus ja privaatsus võrgupõhises maailmas, veebiteenused ja- kaevandamine, asjade internet, suurandmed, avaandmed ja lingitud andmed, e-riik, ettevõtte äriarhitektuuri analüüs ja arendamine. Loetelu on näitlik, st ei ole ammendav!

Riistvara ja süsteemid
Kirjeldus: Kategooriasse on oodatud lõputööd, mille fookuses on elektroonsete süsteemide, arvutite ja arvutitel põhinevate süsteemide ning nende komponentide projekteerimine, analüüs ja kasutamine. Süsteemid võivad olla nii hajutatud kui ka kompaktsed, oluline on keskendumine riistvaralisele või süsteemsele realisatsioonile, mille üheks osaks võib olla ka (sard)tarkvara.
Märksõnad: signaalitöötlus, digitaalsüsteemid, digitaalelektroonika, analoogelektroonika, riistvaralähedane programmeerimine, rekonfigureeritavad süsteemid, verifitseerimine ja testimine, juhtimissüsteemid, protsesside juhtimine, sensoorika, tehisnärvivõrgud ja nende rakendused, elektroonikadisain, mikroelektroonika, automaatikavahendid. Loetelu on näitlik, st ei ole ammendav!

Infoühiskond
Kirjeldus: Kategooriasse on oodatud lõputööd, mille keskmes ei ole tark- või riistvaralise lahenduse väljatöötamine (või on selle osakaal väike), vaid püstitatud probleemi analüüsimine organisatsioonilisest või sotsiaal-teoreetilisest vaatenurgast.
Märksõnad: infosüsteemi strateegiline analüüs, juhtimine ja arendamine, infosüsteemide turvalisus, küberjulgeolek, küberturve, digitaalne ekspertiis, krüptograafia, turvalisus ja privaatsus võrgupõhises maailmas, intelligentsed süsteemid, e-riigi lahendused ja e-valitsemine, ettevõtte äriarhitektuur. Loetelu on näitlik, st ei ole ammendav!

Konkurss toimub kahes etapis.

I etapp, eelvoor:

 • Eelhindamiskomisjon vaatab läbi esitatud tudengitööd.
 • Komisjon valib esitatud töödest välja kuni 35 tudengitööd, mis pääsevad edasi lõppvooru.
 • Kui komisjon leiab, et töö teema siiski ei sobi valitud kategooriasse, on komisjonil õigus töö sobivasse kategooriasse ümber paigutada.
 • Edasipääsemisest lõppvooru, sh ka mittepääsemisest, teavitatakse üliõpilasi e-posti teel hiljemalt 9. juuni 2022.

II etapp, lõppvoor:

 • Toimub 14. juunil 2022.
 • Tudengitööde esitlused hindamiskomisjonidele toimuvad MS Teams keskkonnas.
 • Tudengitöö esitluse pikkuseks on kuni 10 minutit. Esitlus annab ülevaate järgmistest aspektidest: töö eesmärk, teema valiku põhjendus (aktuaalsus), sh kasulikkus erinevatele sihtrühmadele, tehtud töö tulemused/järeldused/ettepanekud, olemasolul loodud töö demo.
 • Esitlusele järgneb 5-10 minutiline komisjoni ja publiku küsimustele vastamine.
 • Tulemused tehakse teatavaks 15. juunil 2022. aastal toimuval IT-innovatsioonifestivalil ja ülikooli veebilehel.

Eelvooru hindamiskomisjoni kuuluvad IT-teaduskonna õppekavade esindajad. Lõppvooru hindamiskomisjonid on vähemalt viieliikmelised ja võimalusel kaasatakse komisjoni koosseisu lisaks ülikooli esindajatele ka erialaeksperte ettevõtetest. Komisjoni otsused võetakse vastu arutelu alusel. Nii eel- kui ka lõppvoorus vastu võetud komisjonide otsused ei kuulu edasikaebamisele.

Konkursile esitatud tudengitöödes hinnatakse:

 • ülesande/ülesannete püstitust ja selle arusaadavust,
 • lahenduse tehnilist teostust, selle korrektsust ja keerukust,
 • originaalsust, uudsust ja kasulikkust sihtgruppidele,
 • presenteerimisoskust.

Lõppvoorus valib hindamiskomisjon välja parima töö igas konkursi kategoorias. Lisaks on komisjonil õigus välja anda kuni üks eriauhind igas kategoorias. Komisjonil on põhjendatud juhul õigus jätta eriauhind välja andmata.

 • Tudengitööde konkursi stipendiumifondi suurus on 5600€.
 • Iga kategooria parimat tööd tunnustatakse 500€ suuruse stipendiumiga, eriauhinna suurus on 300€.
 • Stipendiumifondile lisanduvad ettevõttenimelised stipendiumid. Ettevõttenimelise stipendiumi määramisel on otsustajaks rahastaja või tema poolt volitatud esindaja. Ettevõttel on põhjendatud juhul õigus jätta stipendium välja andmata.

Kandideerimiseks tuleb esitada vormikohane avaldus koos kohustuslike dokumentidega:
•    lõputöö või meeskonnatöö projekti aruanne, mis annab piisavalt detailse ülevaate tehtud töö(de)st;
•    lõputöö või meeskonnatöö projekti lühikokkuvõte (kuni 1 lk);
•    dokumendid peavad olema pdf-formaadis.

Kandideeri tudengitööde konkursile


Soovituse tudengitööde konkursile osalemiseks võib anda ka lõputööde kaitsmiskomisjon, juhendaja või muu tudengitööga seotud isik. Sellisel juhul teavitatakse tudengit või tudengite meeskonda esitatud ettepanekust ja tudeng või tudengite grupp kinnitab oma osalussoovi avalduse esitamisega.

Olulised kuupäevad:

 • 1. juuni – tudengitööde esitamise lõpptähtaeg;
 • Hiljemalt 9. juuni – teavitatakse edasipääsemisest lõppvooru, sh ka mittepääsemisest;
 • 14. juuni – tudengitööde konkursi lõppvoor, esitlused hindamiskomisjonidele MS Teams keskkonnas;
 • 15. juuni – IT-innovatsioonifestival, tudengitööde konkursi võitjate väljakuulutamine Innovatsioonikeskuses Mektory.