Tallinna Tehnikaülikool

Juhtimise ja turunduse õppekava teeb sinust tööturul atraktiivse juhi, kes tunneb põhjalikult kaasaegse ärimaailma hingeelu.

 • Sügavamat sissevaadet juhtimise ja turunduse maailma annab otsida – meie õppekava varustab sind kõigi teadmistega, mis äri- ja müügijuhtimises edu tagavad.
 • Maailm muutub iga päevaga ning eriti kiiresti just juhtimises ja turunduses. Meie õppekava käib ajaga kaasas ja võid kindel olla, et saad moodsas maailmas rakendatava hariduse.
 • TalTech tagab parima hariduse kõrval ka asendamatu tutvuste võrgustiku, mis sind elu lõpuni aitab ja toetab.
 • TalTechi vilistlane on tööturul kõrgelt hinnatud ja teenib teiste ülikoolide lõpetanutega võrreldes paremat tasu – nii rahalist kui ka emotsionaalset.
 • Meie õppekava valmistab su ette tööks mis tahes maailma punktis, sind koolitavad mitmed rahvusvahelised lektorid ja paljud õppeained omandad koos välisüliõpilastega.

Kas teadsid, et ...

Juba täna asendavad kassatöötajaid ja postiljone masinad. See trend jõuab lähiajal pea kõikidesse eluvaldkondadesse. 21. sajandi majandus koputab häälekalt uksele ja ettevõtluses jäävad ellu vaid need, kes oma tegevuse aja nõuetele ümber häälestavad.

Ometi on vaja ka robotite tegevust juhtida ja turundada, inimestest rääkimata. Ning seda suudab ainult luust ja lihast professionaal, kes mõtleb nii, nagu suudab mõelda vaid haritud ja seoseid näha oskav inimene – ehk sina.

Turundamine ja juhtimine ei tunne geograafilisi ega ajalisi piire, seda läheb vaja kõikjal ja alati. TalTechi vilistlane ei pea kartma, et jääb kiiresti arenevas maailmas ajale jalgu. Me valmistame su ette kõigiks proovilepanekuteks, tabagu need sind Eestis või Uus-Meremaal, nelja või neljakümne aasta pärast. Meie õppekava teeb sinust juhi, kelle taha soovivad koonduda nii inimesed kui ka robotid.

Eriala sisu

Juhtimise ja turunduse õppekaval saab valida kolme peaeriala vahel: rahvusvaheline ärijuhtimine, turundus ja müügijuhtimine ning äriprotsesside juhtimine digitaalühiskonnas. Peaeriala tuleb sul valida kohe alguses, sest juba esimesel semestril toimub hulk loenguid teemadel, mis sind peaerialas tugevamaks muudavad.

Mõistagi varustame sind – valitud peaerialast sõltumata – kõigi moodsas maailmas vajalike juhtimis- ja turundusteadmistega. Sa õpid tundma rahvusvahelist turundust, strateegilist juhtimist ning ettevõtlust ja äriplaneerimist. TalTechi haridusega spetsialisti piirab vaid tema enda kujutlusvõime ja mida lennukam see on, seda suuremaid tegusid hakkab ta oma professionaalses elus tegema.

Mõned õppeained eeldavad inglise keele oskust, sest paljud TalTechi lektorid on pärit välisriikidest. Lisaks toimuvad mitmed praktilised tööd koos välisüliõpilastega. Nii valmistud eluks „päris” maailmas, kus sul tuleb erinevate kultuuridega kokku puutuda. Loengud toimuvad enamasti õhtuti kell 16.00-21.00.

1. semester:

 • peaeriala rahvusvaheline ärijuhtimine: rahvusvaheline turundus, analüüsimeetodid äriuuringutes, äritulemuse juhtimine ja analüüs, juhtimine ja eestvedamine, rahvusvaheline äri.
 • peaeriala turundus ja müügijuhtimine: rahvusvaheline turundus, analüüsimeetodid äriuuringutes, äritulemuse juhtimine ja analüüs, digitaalne turundus, turundusuuringud.
 • äriprotsesside juhtimine digitaalühiskonnas: rahvusvaheline turundus, analüüsimeetodid äriuuringutes, äritulemuse juhtimine ja analüüs, integreeritud tootearendus, äriprotsesside juhtimine.

2. semester:

 • peaeriala rahvusvaheline ärijuhtimine: ekspordijuhtimine, ettevõtlus ja äri planeerimine, erialapraktika, arengutrendid ärikeskkonnas.
 • peaeriala turundus ja müügijuhtimine: strateegiline turundus, teenusedisain, erialapraktika, müügijuhtimine
 • äriprotsesside juhtimine digitaalühiskonnas: ettevõtlus ja äri planeerimine, kvaliteedijuhtimine, erialapraktika, digitaalsed muutused.

3. semester:

 • peaeriala rahvusvaheline ärijuhtimine: strateegiline juhtimine, magistriseminar, tarneahela juhtimine.
 • peaeriala turundus ja müügijuhtimine: strateegiline juhtimine, magistriseminar, ettevõtlus ja äri planeerimine.
 • äriprotsesside juhtimine digitaalühiskonnas: strateegiline juhtimine, magistriseminar, tarneahela juhtimine.

Äriideede sarnasus ja isegi kopeerimine on kaasaegses maailmas vältimatu, sestap peavad ettevõtted aina enam uuendusliku ja eristuva turunduse peale mõtlema. Ajalehereklaami suudab igaüks osta, toimiv turundus eeldab aga põhjalikke teadmisi ning võimet näha n-ö suurt pilti. Need saad meie käest. Ja enamgi veel.

Sa õpid turundusstrateegiate loomist ja hakkad tundma hästitöötavate turunduskontseptsioonide hingeelu. Me teeme sinust digiturunduse juhi ja viime su kurssi kõigi selle valdkonna eripäradega, alates lihtsatest sotsiaalmeedia kampaaniatest ja lõpetades kultuuridevahelise suhtlusega. Edukas müük eeldab kliendi tundmist ning TalTechi abiga saab sinust võimekas turu-uuringute ettevalmistaja, korraldaja ja analüütik. Õpid tundma tarbijakäitumise mustreid ja suudad need enda ärile sobivalt ümber kujundada – tõhusamat brändijuhtimist on võimatu ette kujutada! Lisaks turundusele õpid meie juures müügijuhtimist ja omandad põhjalikud teadmised kaubanduse alustest, tootekategooria juhtimisest, äriarendusest ja äriinfosüsteemidest. Sinust saab vilunud äriläbirääkija ning innovatsiooni ja strateegilise juhtimisarvestuse tippasjatundja.

Olulisemad erialaained: rahvusvaheline turundus, turundusuuringud, strateegiline turundus, teenuse disain, digitaalne turundus, müügi juhtimine.

Maailm muutub iga päevaga väiksemaks. Kui veel hiljuti võis kummalisena tunduda mõte suurkorporatsiooni juhist, kes on pärit Eestist, siis nüüd on see täiesti võimalik. Eriti muidugi siis, kui oled läbinud TalTechi juhtimise ja turunduse õppekava.

Me valmistame su ette tööks rahvusvahelises ärikeskkonnas ja meie haridus loob eeldused nii ekspordijuhi kui ka globaalse ettevõtte juhi ametiks. Sa õpid põhjalikult tundma organisatsiooni ja selle osi, lisaks oskad neid vajaduse korral ümber hinnata ja kujundada.

Saad selgeks organisatsiooni ülesehituse, äriprotsesside juhtimise, tehnoloogia ning organisatsioonikultuuri ja äristrateegia vastastikused seosed. Organisatsiooni kujundamine ja selle funktsionaalsete valdkondade juhtimine pole pelgalt kõlavad sõnad, vaid tõelise juhi igapäevane töö. Valmistame su selleks ette ning anname teadmised nüüdisaegsete töökorraldusvormide ja -meetodite kohta, mida on organisatsiooniliste muudatuste ettevalmistamisel ja elluviimisel hea kasutada.

Meie lektorite ja praktikutest õppejõudude käe all saab sinust nõutud ekspordi- või ettevõtte juht, kes on suuteline iga ekspordiartikli edukaks muutma. Sa tunned süvitsi välismajanduse teoreetilisi aluseid, võimalike sihtturgude anatoomiat ja tead kõike müügitegevusest välisturgudel. Mitmed õppeained toimuvad seminaride ja töötubade vormis, mis annavad võimaluse jäljendada reaalseid ekspordiolukordi. Konkreetseid sihtturge ja -riike käsitlevas õppetöös on sulle abiks meie välisõppejõud.

Olulisemad erialaained: strateegiline juhtimine, ekspordijuhtimine, rahvusvaheline äri, arengutrendid ärikeskkonnas, juhtimine ja eestvedamine, tarneahela juhtimine.

Ettevõtlus liigub kindlalt ühes suunas, milleks on digiteerumine. Koroonapandeemia on internetti tõuganud ka need ettevõtted, kes siiani traditsioonilistest müügi- ja turunduskanalitest kinni hoidsid. Ühtäkki on tekkinud tohutu nõudlus digitaalse ärijuhtimise spetsialistide ja neid pädevalt suunata suutvate juhtide järele ning just selleks me su ette valmistamegi.

Sa õpid mõistma, et iga ettevõte on eripalgeliste funktsioonidega tervik ja suurim väärtus sünnib nende funktsioonide koostoimimisest. Sinust saab oskuslik protsesside juhtija nii ettevõtte kui ka tarneahela tasemel. Me anname sulle oskused tootmis- ja teenindusettevõtte analüüsimiseks, tulemuslikkuse juhtimiseks ja arendamiseks. Õpid tundma digirevolutsiooni keskmes paiknevaid majanduslikke ja tehnoloogilisi tegureid. Ettevõtete ja organisatsioonide tegevuskavade loomine ei tundu enam keerulise abrakadabrana, vaid muutub sinu mõtlemise olemuslikuks osaks.

TalTech aitab sul teoreetilisi teadmisi päris elus rakendada ja selleks on meie õppekavas spetsiaalsed praktilised tööd. Sinust saab juht, kes suudab ettevõtte äriprotsesside eest vastutada, organisatsiooni töö tulemusi analüüsida ja digiühiskonnas ettevõtete strateegiaid kujundada.

Olulisemad erialaained: tarneahela juhtimine, kvaliteedijuhtimine, äriprotsesside juhtimine, digitaalsed muutused, äritulemuse juhtimine ja analüüs, integreeritud tootearendus.

Miks õppida juhtimist ja turundust just TalTechis?

 • Juhtimist ja turundust õpetatakse hästi mujalgi, ent milleks rahulduda heaga kui ka parim on käeulatuses? TalTechi õppekava ühendab teoreetilised teadmised praktiliste oskustega ning just seda ootab tänane ja homne tööturg. Sind õpetavad parima praktilise kogemusega teadlased ja välisprofessorid.
 • Ka Eesti riik soovitab juhtimist ja turundust justnimelt meie juures õppida – Eestis kuulub õppekava TalTechi vastutusalasse! Me varustame su teadmiste ja oskustega, mida on võimalik ka väljaspool juhtimis- ja turundamismaailma kasutada.
 • Meie õppekava muudab eriliseks sügav spetsialiseerumine, milleta ei saa hakkama ükski 21. sajandi professionaal. Maailm nišistub üha enam ja lisaks üldistele teadmistele eeldab tööturg sinult kitsast spetsialiseerumist. Sul on oma mooduli piirides ligipääs mitmesugustele õppeainetele, mis võimaldab laiendada teadmisi just sulle meelepärasemas suunas.
 • TalTechi õppekava ja metoodika vastavad globaliseeruva maailma nõuetele. Sul on võimalik osaleda eri riike kaasavates uurimisprojektides ja mitmetes Euroopa Liiduga seotud ettevõtmistes – see kogemus muudab su tänasel tööturul eriti ahvatlevaks.
Programmijuht juhtimise ja turunduse magistriõppekavast Passwordi turunduskonverentsil

Tulevik

Professionaalid jagunevad kaheks: ülesannete väljamõtlejateks ning nendeks, kes ülesandeid täidavad. Juhtimise ja turunduse õppekava teeb sinust esimese. Ralph Waldo Emerson ütles: „Ära mine sinna, kuhu tee su viib; mine hoopis sinna, kus teed veel pole ning jäta maha uus rada.” TalTech aitab sul kujuneda justnimelt selliseks juhiks – sa oled inspiratsiooniks teistele ja suudad lahendada probleeme seal, kus ülejäänud hätta jäävad.

Turundus ja müük on iga ettevõtte olulisemaid töölõike, sest globaalsetel turgudel on konkurents üha tihedam. Edukas olemiseks on vaja leida otseteid võimalike klientide ja toodete-teenuste vahel. TalTechi õppekava läbinul on olemas kõik eeldused, et tõusta organisatsiooni turundus- või müügijuhiks. Sa suudad vastutada ettevõtte müügitulude ning kliendisuhete ja turunduse juhtimise eest. Lisaks oskad analüüsida tulemusi ning ümber kujundada ettevõtete strateegiaid ja poliitikaid.

Rahvusvahelise ärijuhtimise peaeriala õpetab nägema ettevõtte põhifunktsioone rahvusvahelises kontekstis. Me anname sulle globaalse mõtteviisi, mis aitab maailma turgudel edukalt ja tõsiselt võetavalt tegutseda. Sa omandad põhjalikud teadmised ettevõtte ja ekspordi juhtimiseks ning sul on kõik eeldused rahvusvahelise organisatsiooni tippjuhiks tõusta.

Äriprotsesside juhtimine aitab ettevõtte üldist tegevust parandada: kulutusi vähendada, töövooge paremini kontrollida, probleeme tuvastada ja paremaid otsuseid teha. Selle õppekava läbimisel on sul tippteadmised digitaalsete äriprotsesside juhtimise valdkonnas ning miski ei takista sul end teostada tootmis-, arendus-, kvaliteedi- või protsessijuhi ametikohal.

Silmapaistvad vilistlased

 • Sten Seene, Digitrükk OÜ tootmisjuht
 • Berit Väljaots, Forus Grupp OÜ turundus- ja kommunikatsioonijuht
 • Matis Joab, BETTER FINANCE - European Federation of Investors and Financial Services Users, rahandusametnik
 • Sten Kalder, Tallinna Tehnikaülikooli üritusturunduse valdkonnajuht
 • Marek Tamm, Baltic Agro Machinery AS juhatuse liige, müügi- ja teenindusdirektor
 • Janika Ritson, Agenda PR partner
 • Sirle Arro, Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja
 • Patrik Kupenko, MIXD Meedia OÜ tegevjuht ja Turundajate liidu juhatuse liige
 • Piret Pert, Wolt kommunikatsioonijuht

Intervjuud lõpetajatega

Juhtimise ja turunduse tudeng Meril Mägi leiab, et saab rakendada magistriõppekava poolt pakutavaid mitmekülgseid teadmisi oma ettevõtte loomisel ja arendamisel.
Loe intervjuud temaga siit

Kas sobib mulle?

SBG tudengid (small)
 • Kui sind huvitab ettevõtlus ja sa tahad selles juhina tegutseda, siis on sul vaja teada vaid üht: TalTechi juhtimise ja turunduse õppekava on just sulle mõeldes kokku pandud.
 • Tänaseid töökohti ei pruugi homme olemas olla ning eilsete teadmistega on tööturul võimatu ellu jääda. TalTechis õppides võid olla kindel, et suudad ka tuleviku ettevõtteid ja organisatsioone edukalt juhtida, tänastest rääkimata.
 • Maailm muutub ja üks võimalus on muutustega kaasa joosta. Teine võimalus on tulla TalTechi, omandada moodsa juhtimise ja turundamise oskused ning muutusi ise kujundama hakata.

Sisseastumine

 • Konkursi tingimus: kõrgharidus majanduses, ärinduses või kõrgharidus, sh vähemalt 36 EAP ulatuses majanduse/ärinduse aineid
 • Kandideerimise nõuded: test
 • Õppekohti: lävendipõhine vastuvõtt
 • Võimalik maksimaalne konkursi punktide arv: 10
 • Künnis: õppekoht on garanteeritud, kui koondtulemus on vähemalt 5 punkti

Kandideeri Saisis

Küsi lisa

Vastuvõtu peaspetsialist

Vastab vastuvõtutingimusi puudutavatele küsimustele.

Vastuvõtu peaspetsialist Anne Urbla

Anne Urbla
620 3530
anne.urbla@taltech.ee

Õppekonsultant

Vastab õppetööd ja õppe korraldust puudutavatele küsimustele.

Taimi Niine
620 2646
taimi.niine@taltech.ee

Programmijuht

Vastab õppekava sisu puudutavatele küsimustele ja annab nõu, kui tuled teiselt erialalt.

Katrin Arvola

Katrin Arvola 
620 4008
katrin.arvola@taltech.ee