Tallinna Tehnikaülikool

Õppetöö

Instituut on peamiseks õppetöö läbiviijaks Rakenduskeemia, toidu- ja geenitehnoloogia bakalaureuse ja Rakenduskeemia ja biotehnoloogia ning Toidutehnoloogia ja –arenduse magistrikavadel. 2022. aastast alates toimub eraldi üliõpilaste vastuvõtt Toidu- ja biotehnoloogia ning Rakenduskeemia ja geenitehnoloogia bakalaureusekavadele. Valdav osa rakenduskeemia ja geenitehnoloogia erialade tudengitest ja osa toidutehnoloogia tudengeid teevad oma lõputöö instituudi teadusgruppides. Instituudis toimub ka doktoriõpe kõigis eelpoolnimetatud valdkondades.

Lisaks õpetab instituut mitmeid spetsiaalseid aineid teiste teaduskondade üliõpilastele: Üldine keemia, Keemia, Keskkonnakaitse ja ökoloogia, Teaduspõhise tervisekäitumise alused ja Fundamentals of Life. Samuti osaletakse Bioceb rahvusvahelises magistriõppeprogrammis (European Master in Biological and Chemical Engineering for a Sustainable Bioeconomy, www.bioceb.eu), mille käigus võõrustatakse kevadsemestril välistudengeid ja õpetatakse kolme õppeainet.

Tunniplaaniga seotud küsimuste ja probleemidega tegeleb Aleksandra Kurvits-Vahter (aleksandra.kurvits-vahter@taltech.ee). Kõigile teistele õppetööga seotud küsimustele saate vastused programmijuhtidelt või dekanaadi õppenõustajatelt.

Õppekavad

Rakenduskeemia ja geenitehnoloogia bakalureuseõpe 
Toidu- ja biotehnoloogia bakalaureuseõpe
Rakenduskeemia ja biotehnoloogia magistriõpe 
Toidutehnoloogia ja-arendus magistriõpe
Doktoriõppe info

Juhendmaterjalid

Üldised juhendmaterjalid bakalaureuse- ja magistriõppurile ning doktorandile leiate SIIT vastava õppekava alt.