Tallinna Tehnikaülikool

TalTech pakub erinevaid koostöövõimalusi üldhariduskoolidele:

Uurimistööde juhendamine

Pakume tegusatele gümnaasiumiõpilastele põnevaid ning väljakutsuvaid uurimistööde teemasid erinevates valdkondades.

Populaarteaduslikud loengud ja töötoad

Koolidel on võimalus ainetunni raames kutsuda TalTechi lektor(id) pidama populaarteaduslikku loengut ja/või töötuba.

Valikained

2023. aasta sügisest alates pakub TalTech taaskord gümnaasiumiõpilastele tasuta programmeerimise algkursust. 

Inspiratsioonipäevad TalTechis

  • TalTechi külastus
  • Inspiratsioonipäevad õpetajatele
  • Õppemessid

Videoklipp 2023. aasta veebruarikuus toimunud TalTechi õppemessist Pärnu Koidula Gümnaasiumi abiturientidele:

Võta ühendust