Tallinna Tehnikaülikool

TALTECHI AVATUD VALIKAINED

Tallinna Tehnikaülikool pakub kooliõpilastele TASUTA valikaineid, mida on võimalik läbida omale sobivas tempos. 
Valikaine lõpus väljastatakse kursuse lõpetanutele TalTechi digitunnistus

REGISTREERI KURSUSELE SIIN.

Kursus toimub TalTech Moodle'is ja vajalik veebilink saadetakse registreerunute e-aadressile. Kui sa ei ole kursuse linki saanud e-maili peale paari päeva jooksul peale registreerimist, siis võta ühendust keiu.org@taltech.ee

Kursus sobib ka neile, kes pole programmeerimisega varem tegelenud, kuid tahaksid teada, kas see võiks neile huvi pakkuda. 
Kursust saab läbida iseseisvalt endale sobival ajal.

NB! Kursust pakutakse 2023/24 õ.-a. kaks korda:
1. periood 18.09-31.12.2023
Tunnistused väljastatakse nendele osalejatele, kes on hiljemalt 31. detsembriks täitnud vähemalt 75% kursuse mahust!
2. periood 8.01-30.06.2024
Tunnistused väljastatakse nendele osalejatele, kes on hiljemalt 30. juuniks täitnud vähemalt 75% kursuse mahust!

Maht: 35 akadeemilist tundi - sobib gümnaasiumi (valik)kursuseks
Sihtgrupp: 10. - 12. klassi õpilased, programmeerimise huvilised
Kus: TalTechi Moodle'i keskkonnas
Läbiviija: Ago Luberg, Brita Moorus ja Kerli Saarniit

Kursuse lõpuks õpilane:

 • oskab kasutada programmeerimiskeele Python põhikonstruktsioone
 • oskab lahendada väiksemaid algoritmilisi ülesandeid
 • oskab rakendada matemaatikat ja loogikat ülesannete lahendamisel
 • oskab tükeldada probleemi väiksemateks osadeks

Kursust toetab:

Kursust toetab

merenduse digikursus

Merenduse kursuse eesmärk on tutvustada kuidas loodus-, tehis-, majandus- ja sotsiaalkeskkonnad mõjutavad merenduse arengut ning selgitada merenduse ja sellega seotud sinimajanduse toimimist.
Kursus annab ülevaate merenduse teemadest: 

 • laevandus ja sadamate toimimine; 
 • meresõit ja meresõiduohutuse tagamise põhimõtted; 
 • seadmed, tehnoloogiad ja tulevik; 
 • merenduse roll rahvusvahelises kaubanduses ja logistikas;  
 • merenduse toorained – inimesed ja uued tooted. 
   

REGISTREERI SIIN.

Maht: 35 akadeemilist tundi
Aeg: 15. nov - 31. mai 2024
Sihtgrupp: 9. - 12. klassi õpilased, merenduse huvilised
Kus: TalTechi Moodle'i keskkonnas
Läbiviija: TalTech Eesti Mereakadeemia õppejõud

Kursuse läbinud õppijale väljastatakse TalTechi digitunnistus

Kursuse läbimise järel õppija

 • omab baasteadmisi merendusest ja sinimajandusest 
 • tõlgendab mikro-, makro- ja megatasandi nähtuseid merenduse oleviku ja tuleviku kirjeldamisel 
 • seostab merendust rahvusvahelise kaubanduse ja logistikaga 
 • teab laeva ohutu teekonna planeerimise põhitõdesid 
 • oskab kasutada info hankimiseks nii eesti- kui ka võõrkeelseid allikaid merendusega seotud valdkondades ning oskab hinnata allikate usaldusväärsust. 
 • oskab kasutada geograafias, bioloogias, keemias, matemaatikas ja füüsikas omandatud teadmiseid merenduse ja sinimajanduse ideede arendamisel.  
 • saab teada kui olulised merenduses on kriitiline mõtlemine, suhtlus- ja koostööoskused, riskide teadvustamine ja loovus ning areneb karjääriteadlikkus.

sadam

Merenduse praktiline kursus ootab merendushuvilisi!

Merenduse kursuse eesmärk on tutvustada kuidas loodus-, tehis-, majandus- ja sotsiaalkeskkonnad mõjutavad merenduse arengut.

Kursus annab ülevaate merenduse teemadest:

 • laevandus ja sadamate toimimine;
 • meresõit ja meresõiduohutuse tagamise põhimõtted; 
 • seadmed, tehnoloogiad ja tulevik;
 • merenduse roll rahvusvahelises kaubanduses ja logistikas;
 • sinimajandus – inimesed ja uued tooted.
   

REGISTREERI SIIN.

Maht: 35 akadeemilist tundi
Aeg: alates 29.02 saab õpilane läbida iseseisvalt Moodle keskkonnas õppematerjali. Kursuse praktikumid toimuvad Eesti Mereakadeemias 17., 24. ja 31. mail. 
Sihtgrupp: 10. - 12. klassi õpilased, merenduse huvilised
Kus: TalTechi Moodle'i keskkonnas, Eesti Mereakadeemias
Läbiviija: TalTech Eesti Mereakadeemia õppejõud

Kursuse läbinud õppijale väljastatakse TalTechi digitunnistus

Kursuse läbimise järel õpilane:

 • omab baasteadmisi merendusest ja sinimajandusest;
 • tõlgendab mikro-, makro- ja megatasandi nähtuseid merenduse oleviku ja tuleviku kirjeldamisel;
 • seostab merendust rahvusvahelise kaubanduse ja logistikaga;
 • teab laeva ohutu teekonna planeerimise põhitõdesid;
 • oskab kasutada info hankimiseks nii eesti- kui ka võõrkeelseid allikaid merendusega seotud valdkondades ning oskab hinnata allikate usaldusväärsust;
 • oskab kasutada geograafias, bioloogias, keemias, matemaatikas ja füüsikas omandatud teadmiseid sinimajanduse toormaterjalidest uue tooteidee arendamisel.

Kontakt