Tallinna Tehnikaülikool

Biopolümeeride tehnoloogia labor

Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi Polümeeride ja tekstiilitehnoloogia labor sai alguse 2017. aastal, kui ühendati senine Polümeeride tehnoloogia ja Tekstiilitehnoloogia õppetool. Polümeeride ja tekstiilitehnoloogia labor tegeleb erinevate polümeer- ja komposiitmaterjalide, plastide, komposiitmaterjalide, nanokiuliste materjalide ning tekstiili- ja rõivamaterjalide ning neist valmistatud toodete uurimise, arendamise ja katsetamisega.

Labori põhitegevus jaguneb neljaks:
 • alus- ja rakendusuuringud polümeeride ja tekstiilitehnoloogia valdkonnas;
 • katseteenuste pakkumine ettevõtetele;
 • õppetöö läbiviimine materjalitehnoloogia bakalaureuseõppekaval ning puidu-, plasti- ja tekstiilitehnoloogia magistriõppekaval, keemia- ja materjalitehnoloogia doktoriõppekaval;
 • täiendkoolituste läbiviimine.

Polümeeride ja tekstiilitehnoloogia labor teeb koostööd erinevate Eesti ja välismaa kõrgkoolide, ettevõtete, ametkondade ning uurimisasutustega. Meie  labor on Eesti Rõiva- ja Tekstiililiidu liige ning teeb koostööd Eesti Plastitööstuse Liidu ja Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liiduga.

Labori liikmed

meeskond
Polümeeri ja tekstiilitehnoloogia labori liikmed (2018)

Teadus- ja arendustöö

 • Elektroketruse teel elektrienergia kogumiseks ning salvestamiseks sobivate nanokiuliste materjalide arendamine.
 • Erinevad rakendusuuringud
  • plastide ja tekstiilmaterjalide jätkusuutlik kasutamine;
  • ehitusmaterjalide ja teekattematerjalide väljatöötamine, mis põhinevad plastijäätmete, põlevkivituha või puidutööstuse jäätmete komposiitidel;
  • termoreaktiivsete vaikudega kaetud fotoelementide väljatöötamine (võimaldavad teekatetes päikeeseenergiat koguda);
  • erinevate tekstiilmaterjalide omaduste katsetamine.

Olulisemad seadmed teadus- ja arendustöö läbiviimiseks

 • Mitmed laboris välja arendatud elektroketrusseadmed lausmaterjalide ja lõngade valmistamiseks ning pooltööstuslik elektroketrusseade Elmarco NanospiderTM.
 • Eesti parim plastitehnoloogia pilootlabor, mille seadmed võimaldavad termoplastsete materjalide ja komposiitide segamist, survevalu, kile puhumist, pressimist ja kalandreerimist.
 • Kaasaegne tootearenduse labor, mille seadmed võimaldavad erinevate nahast ja tekstiilist toodete välja töötamist ja valmistamist.
 • Erinevad kaasaegsed materjalide töötlemise ja viimistlemise seadmed: laserlõikur, tekstiiliprinter, tikkimismasin jm.
 • Nõuetekohaste kliimatingimustega tekstiilmaterjalide katselabor.

Projektid ja publikatsioonid

RESTA10 Tselluloosi keemiline väärindamine ioonsete vedelike keskkonnas (Chemical valorization of cellulose in environment of ionic liquids), 2020-2023

RESTA7 Lignotselluloosse biomassi keemiline konverteerimine monomeerideks ja polümeriseerimine kõrgtehnoloogilisteks polümeerideks (Conversion of lignocellulose into monomers and polymerization into high-performance polymers), 2020-2023 koostöös Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituudiga

LEP19061 Transpordiameti töövõtuleping nr 1-12/19/1733-1 Geosünteetika kvaliteedikontrolli arendamine etapp 2 2019-2023

COVSG16 Uudsed nanoosakestel põhinevad filtermaterjalid ja näomaskid SARS-CoV-2 inaktiveerimiseks (Novel nanoparticle-based filter materials and face masks for SARS-CoV-2 inactivation), 2020-2021 koostöös Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudiga

KIK19019 Tekstiilijäätmete purustamistehnoloogia ja uudsete materjalide arendamine tekstiilijäätmete väärindamiseks ning ringmajanduse toetamiseks (Developing of textile waste shredding technology and innovative materials to adding value to textile waste and support the circular economy), 2019-2021

LEP18019 (RITA1/01-18-15) Biomajanduse väärtusahelad, 2018-2021

SS19007 Tark teekatend (Smart road covering), 2019

KIK18021 Romusõidukitest ja nende osadest tekkinud klaas- ning plastikdetailide uute toodetena taaskasutamise rakendusuuring (Applied study of reuse of glass and plastic waste originating from jalopy vehicles), 2018-2019

VA17066 Täielikult elektrokedratud vastupidav elektrood ja elektrokeemilise kaksikkihi kondensaator kõrgsageduslikeks rakendusteks (Fully electrospun durable electrode and electrochemical double-layer capacitor for high frequency applications), 2017-2018

2021

1. S. Malmberg, M. Arulepp, K. Laanemets, M. Käärik, A. Laheäär, E. Tarasova, V. Vassiljeva, I. Krasnou, A. Krumme. The Performance of Fibrous CDC Electrodes in Aqueous and Non-Aqueous Electrolytes. C – Journal of Carbon Research, 7 (2), 46, 2021.

2. I. Krasnou, F. Nadeem, A. Gregor, C. R. Yörük, A. Krumme. Physical–mechanical properties and morphology of filled low-density polypropylene: Comparative study on calcium carbonate with oil shale and coal ashes. Journal of Vinyl and Additive Technology, 1−10, 2021

3. N. Mandre, T. Plamus, A. Krumme. Impact of Weft Yarn Density and Core-yarn Fibre Composition on Tensile Properties, Abrasion Resistance and Air Permeability of Denim Fabrics. Materials Science, 27 (4), 483−491, 2021. .

2020

1. S. Malmberg, M. Arulepp, N. Savest, E. Tarasova, V. Vassiljeva, I. Krasnou, M. Käärik, V. Mikli, A. Krumme. Directly electrospun electrodes for electrical double-layer capacitors from carbide-derived carbon. Journal of Electrostatics, 103, 103396, 2020.

2. S. Malmberg, M. Arulepp, E. Tarasova, V. Vassiljeva, I. Krasnou, A. Krumme. Electrochemical Evaluation of Directly Electrospun Carbide-Derived Carbon-Based Electrodes in Different Nonaqueous Electrolytes for Energy Storage Applications. C – Journal of Carbon Research, 6 (4), #59, 2020.

Meedias

16.veebruar 2022 ERR Novaator uudis Eesti teadlased hakkavad tootma puidust kilode kaupa bioplasti

14.veebruar 2022 vanemlektor Tiia Plamus Vikerraadio saates "Ökoskoop" Tekstiilide ümbertöötlemine. Väikese väina uuring

19.jaanuar 2022 ERR Novaator uudis Eesti teadlaste loodud nanokangas tõrjub koroonaviirust

17.jaanuar 2022 Taltech uudis Kevadsemestril 2022 on võimalik kõikidel huvilistel deklareerida vabaainena õppeaine „Sissejuhatus ringmajandusse“

15.detsember 2021 Taltech uudis Andres Krumme plastijäätmete ringlussevõtust: probleemid, tehnoloogiad, lahendused

24.november 2021 professor Andres Krumme Vikerraadio saates "Vikerhommik" Tuleviku ehitusmaterjal võiks olla tuhast ja tekstiilist

12.november 2021 Taltech uudis Teaduse ja tehnoloogia populariseerija kategoorias sai teise preemia TalTechi materjaliteadlane Andres Krumme

26.oktoober 2021 ERR Novaator uudis Andres Krumme vastab: mis saab prügikasti visatud kohvitopsist?

14.august 2021 osales professor Andres Krumme Paides toimunud Arvamusfestivalil "Plast - Kas 21.sajandil veel vajalik?"

Katseteenused

Polümeeride ja tekstiilitehnoloogia labor pakub katseteenuseid ja konsultatsioone järgmistes valdkondades:

Polümeermaterjalide füüsikalis-mehaaniliste omaduste ja keemilise koostise määramine.

Näiteks:

 • koostise määramine FTIR meetodil;
 • termiliste omaduste, sulamistemperatuuri ja kristalsusmäära määramine DSC meetodil;
 • painde-, tõmbe- ja surveomaduste määramine;
 • reoloogiliste omaduste, viskoossuse ja sulandi voolavuse määramine jm.

Tekstiili- ja rõivamaterjalide (kiudude, lõngade, kangaste, lausmaterjalide jm) erinevad füüsikalis-mehaanilised ning keemilised katsed.

Näiteks:

 • kulumiskindluse ja pillingu määramine;
 • õhuläbilaskvuse määramine;
 • värvipüsivuse määramine erinevate tegurite toimele;
 • tekstiilkiudude omaduste uurimine jm.

Labori kasutuses on kaasaegne keemialabor ning samuti on võimalus erinevaid füüsikalis-mehaanilisi katsetusi teostada kontrollitud kliimatingimustes.

Polümeermaterjalide katseteenuste tellimise kontakt: professor Andres Krumme, telefon 620 2907; e-mail andres.krumme@taltech.ee .

Tekstiilmaterjalide katseteenuste tellimise kontakt: vanemlektor Tiia Plamus, telefon 56211653; e-mail tiia.plamus@taltech.ee .

Lõputööd

2021, Siret Malmberg. Development of Electrospun Nanostructured Electrochemical Double-Layer Capacitor Electrodes (Elektrilise kaksikkihi kondensaatori elektrokedratud nanostruktuursete elektroodide arendus). Juhendajad: Andres Krumme, Mati Arulepp

2019, Kashif Javed. Electrospinning of Nanofibrous Composites with Cellulose Acetate, Ionic Liquids and Graphene Oxide (Tselluloosatsetaadi, ioonsete vedelike ja grafeenoksiidi nanokiuliste komposiitide elektroketrus). Juhendaja: Andres Krumme

2018, Tiia Plamus. The Influence of Conductive Additives on the Mechanical Properties of Electrospun Mats (Juhtivate lisandite mõju elektrokedratud nanokiuliste lausmaterjalide mehaanilistele omadustele). Juhendajad: Andres Krumme, Natalja Savest, Urve Kallavus

2017, Viktoria Gudkova (Vassiljeva). Electrospinning of a Polymer Membrane Reinforced with Carbon Nanotubes (Süsinik nanotorudega tugevdatud polümeerse membraani elektroketru). Juhendaja: Andres Krumme

2021, Salma Hafez Efati. A mechanically robust and conductive fiber material based on chitin (Kitiinil põhinev juhtiv ja mehaaniliselt vastupidav kiuline materjal). Juhendajad: Elvira Tarasova, James Mendez

2021, Farzan Yahya Habib. Preparation of thermoplastic cellulose in ionic liquid environment (Termoplastse tselluloosi valmistamine ioonse vedeliku keskkonnas). Juhendaja: Illia Krasnou

2021, Wasif Shabbir. Effect of Fibre Content ant Type on Mechanical Properties of Compression-Molded Composite (Kiudainesisalduse ja tüübi mõju pressvormitud komposiitmaterjalide mehaanilistele omadustele). Juhendajad: Elvira Tarasova, Illia Krasnou

2021, Muhammad Usman Sarwar. Injection moulding and properties of composites filled with synthetic and natural fibers (Sünteetiliste ja looduslike kiududega täidetud komposiitide vormimine ja omadused). Juhendajad: Illia Krasnou, Elvira Tarasova

2021, Diane Ogechi Tobias. Accelerated chemical degradation of geogrids in view of chemical risks in Estonian pavement constructions (Geovõrkude kiirendatud keemiline vanandamine arvestades keemilisi riske eesti teedeehituses). Juhendajad: Merit Rikko, Andres Krumme

2021, Md Toufiqur Rahman. Properties of nonwoven materials produced from mechanically recycled textile fibres (Ümbertöödeldud tekstiilkiududest valmistatud lausmaterjalide omadused). Juhendajad: Tiia Plamus, Tiina Mäe

2021, Katre Worth. Application of circular economy principles in lingerie production (Ringmajanduse põhimõtete rakendamine aluspesu tootmisel). Juhendaja: Tiia Plamus

2020, Wali Khan. Influence of Environmental Conditions on Mechnical and Optical Properties of Smart Road Polymer Composite Pavement (Keskkonnatingimuste mõju "Nutika teekatendi" polümeerkomposiidi mehaanilistele ja optilistele omadustele). Juhendaja: Viktoria Gudkova

2020, Faisal Nadeem. Study of Composites Materials Filled with Oil Shale Ash (Uuring põlevkivi tuhaga täidetud komposiitmaterjalidest). Juhendaja: Illia Krasnou

2020, Md Shahnewaz Al Mahmud Chowdhury. Leather and different textile materials in product development of bags (Loodusliku naha ja erinevate tekstiilmaterjalide kasutamine kottide tootearenduses). Juhendajad: Tiia Plamus, Nele Mandre, Kersti Merimaa

2020, Kai Ellik. Alternative materials to natural leather and their application in bag development (Alternatiivsed materjalid looduslikule nahale ja nende kasutamine kottide valmistamisel). Juhendajad: Tiia Plamus, Kersti Merimaa

2020, Juhan Riistop. CAD/CAM programs in the garment product development process (CAD/CAM programmid rõivaste tootearenduse protsessis). Juhendajad: Piret Mellik, Tiia Plamus

2020, Jaana Rodima. Laser cutting technology in the product development process of a sports jacket (Laserlõikustehnoloogia kasutamine spordijaki tootearendusprotsessis). Juhendajad: Tiia Plamus, Kersti Merimaa, Piret Mellik

2019, Labani Dutta. Effect of colourants on the physical and chemical behaviour of polypropylene (Värvainete mõju polüpropüleeni füüsikalisele ja keemilisele käitumisele). Juhendaja: Andres Krumme

2019, Marit Soomets. Põllumajanduses kasutatavad linakiust lausmaterjalid (Nonwoven materials of flax fibre used in agriculture). Juhendaja: Tiia Plamus

2019, Maarja Soolo. Alpakavillaste lõngade ja tööproovide omaduste määramine ning võrdlus lambavillaga Wile Alpaca Farmi näitel (Comparison and determination of properties of yarns and single knitted specimen made of alpaca and wool in the case of Wile Alpaca Farm). Juhendaja: Tiia Plamus

2019, Maris Saat. Kotikollektsiooni loomine kombineerides puitu ja nahka (Development of a Bag Collection Combining Wood and Leather). Juhendajad: Tiia Palmus, Heikko Kallakas, Kersti Merimaa

2019, Kaisa Raska. Kleidikollektsioon Annabel (Dress Collection Annabel). Juhendajad: Kersti Merimaa, Tiia Plamus

2019, Tiina Lelumees. Tekstiilijäätmete mehaanilise ja keemilise ümbertöötlemise võimalused, ümbertöödeldud materjalide omadused ja sobivus uuteks rakendusteks Eesti kaitseväelase individuaalvarustuse näitel (Possibilities for mechanical and chemical recycling of textile waste, properties of recycled materials and suitability for new applications on the example of individual equipment of the Defence Forces of Estonia). Juhendaja: Tiia Plamus

2021, Marianne Murd. Ümbertöödeldud tekstiilkiudude kasutamine plastkomposiitmaterjalide valmistamiseks (Use of recycled textile fibres for the production of plastic composite materials). Juhendajad: Tiia Plamus, Illia Krasnou

2021, Laura Kuningas. Erineva struktuuriga lõngade valmistamine mehaaniliselt ümbertöödeldud tekstiilkiududest (Manufacturing of yarns with different structure from mechanically recycled textile fibres). Juhendaja: Tiia Plamus

2020, Silver Suits. Polümeersed bipolaarsed plaadid madaltemperatuursetele kütuseelementidele (Polymeric bipolar plates for low-temperature polymer electrolyte membrane fuel cell applications). Juhendajad: Ivar Kruusenberg, Illia Krasnou, Sander Ratso

2020, Krista Laanemets. Vesilahuse ja mitte vesilahuse elektrolüütide mõju kiuliste superkondensaatorite elueale (Influence of aqueous and non aqueous electrolytes on cycle-life with fibrous supercapacitor electrodes). Juhendaja: Siret Malmberg

2020, Angelika Linder. Naisfiguuri mõõdutabeli parendamine Denim Dreami brändile (Improving women figure measurement chart for Denim Dream brand). Juhendajad: Nele Mandre, Kersti Merimaa, Teele Koel

2020, Lisett Mitendorf. Tarbijajärgsete tekstiilijäätmete ümbertöötlemine erineva struktuuriga lausmaterjalideks (Recycling of post-consumer textile waste to non-woven materials with different structure). Juhendaja: Tiia Plamus

2020, Kaia Liisa Hakk. Kosmosejaamades kasutatava intelligentse rõiva prototüüpide valmistamine (Making a Prototype of an Intelligent Garment used in Space Stations). Juhendajad: Tiia Plamus, Kristel Kiris

Kontakt

Polümeeride ja tekstiilitehnoloogia labor
Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut, inseneriteaduskond

Polümeeride tehnoloogia kontaktisik:   
Labori juhataja, professor Andres Krumme
Telefon:           620 2907
E-post:            andres.krumme@taltech.ee

Aadress:        Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn. 
                        Hoone U04.

Tekstiilitehnoloogia kontaktisik:   
Programmijuht (materjalitehnoloogia), vanemlektor Tiia Plamus
Telefon:           56211653
E-post:            tiia.plamus@taltech.ee

Aadress:         Männiliiva 1, Tallinn.