Tallinna Tehnikaülikool

Doktoriõpe on teaduslikule käsitlusele rajanev kõrghariduse kõrgeima astme õpe, mille kestel üliõpilane omandab vajaliku pädevuse teadus-, arendus- või originaalseks loometööks ning töötamiseks iseseisva professionaalina keemia- ja materjalitehnoloogia valdkonnas.

Tutvu täpsemalt õppekava, õppekorralduse ja vastuvõtu tingimustega