Tallinna Tehnikaülikool

Õppimine välismaal

Kõigil Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilastel on võimalik kandideerida vahetusõpinguteks kas semestriks või terveks õppeaastaks TalTechi partnerülikooli. Välismaale õppima saab suunduda kas Erasmus+ programmi raames või ülikooli kahepoolsete lepingute alusel.

Igal aastal toimub kaks kandideerimisvooru:
Põhikonkurss – veebruarikuus (kandideerimine sügissemestriks või terveks õppeaastaks)
Lisakonkurss – septembrikuus (kandideerimine kevadsemestriks)

Üliõpilasel on võimalik välisõppes viibida 1-2 semestrit, kokku 12 kuud. Välisõpingute ajal peab sooritama ühe semestri kohta vähemalt 15 ainepunkti mahus õppeaineid, mida arvestatakse tema õppekava täitmisel.

Tutvu võimaluste ja kandideerimise kriteeriumitega siin.

Välispraktika

Mereakadeemia (EMERA) üliõpilasel on võimalik kandideerida Erasmus+ stipendiumile praktika sooritamiseks, juhul kui praktikakoht asub Erasmus+ programmi riigis.

Praktika peab olema vähemalt 2 kuud pikk ja kestma mitte kauem kui 6 kuud. Üliõpilane saab Erasmus+ stipendiumiga välismaal õppida ja teha praktikat ühes õppeastmes kokku kuni 12 kuud. Praktikakoht peab olema seotud sinu õpingutega (praktika on õppekavas ettenähtud  ja praktika eest saab vähemalt 1 EAP ) ning peab vastama õppekava praktika kriteeriumitele (üliõpilane peab olema lubatud praktikale).

Praktikataotlusi saab esitada aastaringselt. VAATA LÄHEMALT

NB: Avaldust esitades arvesta, et avalduse menetlemine võtab aega - stipendiumi saamiseks esita avaldus vähemalt üks kuu enne praktika algust. Praktikaid, mis on juba alanud/pooleldi tehtud või juba lõpule viidud, ei rahastata.

Kui vajad abi praktikakoha leidmisel, pöördu EMERA praktikakoordinaatori poole. 

Lisainfot EMERA praktika kohta saad siit.

Stipendiumiga samal ajal on lubatud saada ka palka.

NB!

Juhul, kui teed oma praktikat viimasel aastal enne kooli lõpetamist, peab praktika lõppema hiljemalt 15. mail (kui lõpetad suvel) ja hiljemalt 15. detsembril (kui lõpetate talvel). See jätab sulle piisavalt aega,  et enne kooli lõppu vajalikud ainepunktid ka oma õppetulemustesse üle kanda.

KKK

Kui mu praktika on pikem kui 6 kuud, kas ma saan ERASMUS+ stipendiumi taotleda?

Jah, saad küll. Sellisel juhul on sul võimalus taotleda mitut ERASMUS+ stipendiumi. Täpsema info saamiseks pöördu emeranoustajad@taltech.ee, tel 613 5555

Kuidas ma oma EAP-d kätte saan, kui mul on mitu stipendiumi taotletud (nt. mul on sõlmitud kaks ERASMUS lepingut  ja sõidan 2 erineval laeval 10 kuud)?

Oma EAP-d saad sa kätte sel juhul, kui eri laevadel sõitmisel ei jää praktikasse vahemikku. Ehk siis mõlemad kaks sõitmist peavad toimuma järjest, ning sa ei tohi ühtegi perioodi neist varem katkestada. Pärast praktika  edukat kaitsmist saab tudeng praktika  eest ÕIS´i EAP-d. Saadud EAP-d jagatakse sinu ERASMUS lepingute vahel ära (iga praktikaleping peab olema kaetud vähemalt 1 EAP-ga).

Sain teada, et minu varem kokkulepitud praktikaaeg muutub, mida pean tegema?

Sel juhul võta koheselt ühendust mobiilsuskeskusega (kerli.roosimaa@taltech.ee)

Mis saab, kui minu praktika saab varem läbi, kui lepingus kirjas?

Vastavalt ERASMUS+ stipendiumi tingimustele peab praktika kestma vähemalt 2 kuud (60 päeva). Kõikidest lepingus kokkulepitud tingimuste muudatustest anna koheselt teada mobiilsuskeskusele (kerli.roosimaa@taltech.ee)

Kas Eesti  lipu all sõitvatel laevadel praktika läbimiseks saab taotleda ERASMUS+ stipendiumi?

Eestis sooritatud praktika ei ole välispraktika. Praktikakohta valides veendu, mis lipu all praktikapartner (kes allkirjastab Erasmuse dokumendid) sõidab.

Kontakt