Tallinna Tehnikaülikool

Mereökoloogia labor

TalTech Meresüsteemide instituudi Mereökoloogia laboris teostatakse merevee füüsikalis-keemilisi ja bioloogilisi analüüse. Lisaks teadusuuringute läbiviimisele pakub labor proovivõtu ja analüüsiteenuseid ka väljapoole ülikooli. 

Alates 03.01.2014 on Mereökoloogia labor Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt tunnustatud katselabor, mis vastab EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 nõuetele mere-ja pinnavee ning setete füüsikaliste, keemiliste ja bioloogiliste omaduste mõõtmise ja nende proovivõtu valdkonnas. 

Hetkel on akrediteeritud 17 määratavat näitajat (sh. kaks proovivõtu metoodikat). Mereökoloogia labori akrediteerimisulatusega saab tutvuda EAK kodulehel.

Akrediteerimistunnistus (registreerimisnumbriga L257) on leitav SIIT.  

Labor kuulub Meresüsteemide instituudi Gradientsüsteemide dünaamika uurimisrühma ning akrediteerimisulatuses olevatele metoodikatele lisaks tegeleb ka mikroprügi, keskkonna DNA ja põhjaloomastiku ensümaatiliste analüüsidega.

Jälgi meid sotsiaalmeedias

Teenused ja hinnakiri

Mereökoloogia labor pakub analüüsi ja proovivõtu teenuseid ka väljapoole ülikooli.

Analüüse teostatakse TalTech Meresüsteemide Instituudi laboris Tallinnas Akadeemia tee 15A.

Hinnad on kokkuleppel, küsi lisainfot labori juhatajalt Sirje Sildeverilt, +372 620 4306

Akrediteerimisulatuses olevad teenused

KEEMILISED ANALÜÜSID
pH
lahustunud hapnik (O2)
nitraadid ja nitritid (NO3+NO2)
üldlämmastik (Nüld)
ammooniumlämmastik (NH4)
orotofosfaadid (PO4)
üldfosfor (Püld)

lahustunud silikaadid (Si)

BIOLOOGILISED ANALÜÜSID
hõljuvained
klorofüll a
fütoplanktoni liigiline koosseis, arvukus ja biomass (merevesi)
põhjaloomastiku liigiline koosseis, arvukus ja biomass (meri)
PROOVIVÕTT
merevesi
merepõhja setted
FÜÜSIKALIS-KEEMILISED in situ MÕÕTMISED CTD SONDIDEGA
temperatuur ja soolsus
lahustunud hapnik

klorofüll a fluorestsents

Akrediteerimisulatusest väljasolevad teenused

TalTech Meresüsteemide instituut teostab iga-aastaselt riiklikku mikroprügi seiret alates 2016. aastast merevee pinnakihist ja 2017. aastast merepõhja setetest.  
Riikliku seire tulemused ja aruanded on leitavad Keskkonnaseire infosüsteemist KESE.  

 • Mikroplastide proovivõtt mereveest Manta võrguga
 • Mikroplastide proovivõtt mereveest/pinnaveest FlyDog proovivõtuseadmega
 • Mikroplastide proovivõtt merepõhja setetest Van Veen kopa või Niemistö toruga
 • Mikroplasti veeproovide mikroskoopiline analüüs
 • Mikroplasti setteproovide mikroskoopiline analüüs
 • Mikroplasti polümeerse koostise määramine infrapunaspektromeetriga (µFTIR)

Bioloogilisi vastuseid suborganismaalsel/individuaalsel tasandil, mida nimetatakse ka biomarkeriteks, kasutatakse laialdaselt keskkonnaseires, et tuvastada saasteainetega kokkupuute kahjulikke mõjusid.

 • Proovivõtt ja materjali ettevalmistus
 • Antioksüdantkaitsesüsteemi, biotransformatsiooni ja neurotoksilisuse ensümaatiliste biomarkerite analüüsid.
 • Embrüote väärarengute analüüs

Keskkonna DNA analüüsi abil tuvastame erinevaid merevees leiduvaid organisme, põhifookusega mikrovetikatel

 • DNA eraldamine proovidest ja esmane amplifitseerimine sekveneerimise ettevalmistuseks

Aparatuur

 • Segmentvoolu analüsaator SEAL AutoAnalyzer 500  
 • Spektrofotomeetrid Thermo Genesys 180 ja Infinite 200 Pro
 • Analüütilised kaalud Mettler Toledo AB 104-S ja Radwag AS160/X ning tehniline kaal Mettler Toledo BBA422-3SM
 • Kuivatuskapid Sanyo MOV-212F ja Binder FD 115
 • Laminaar Bioair SafeFlow 0.9 ja vertikaalne autoklaav Sanyo MLS-3751L
 • Veepuhastusaparaadid Millipore Direct-Q 3 ja Sartorius Arium Comfort I UV
 • Mikroskoobid:  
  • inverteeritud reljeefkontrast objektiividega (10x, 20x, 40x) mikroskoop Leica DMI IL Bio
  • inverteeritud faaskontrastobjektiividega (4x, 10x, 20x, 40x, 100x) epifluorestsents mikroskoop Olympus IX51  
  • stereomikroskoop Olympus SZX7  
  • stereomikroskoop Olympus SZX16
  • stereomikroskoop Leica M205 C
 • Tsentrifuug MPW-352R
 • Orbiitloksuti-inkubaator ES-20/60 ja automaatloksuti GFL 3005
 • Mikserveski MM400
 • PerkinElmer µFTIR infrapunaspekrtomeeter Frontier ja mikroskoop Spotlight 400
 • Voolutsütomeeter Accuri C6
 • BlueROV2 kaugjuhitav sõiduk

Käimasolevad projektid

 • Kuidas saada metatriipkoodimisest rohkem infot: rakkude arvukus, aktiivsus/mitteaktiivsus ja koosluste dünaamika
 • Usaldusväärne keskkonna DNA-põhine planktoni liigilise mitmekesisuse ja invasiivsete liikide tuvastamine: minimaalse proovikoguse standardiseerimine
 • New approaches in determining the impacts of chemical pollution to protect the biodiversity of the Baltic Sea
 • Bioloogiliste mõjude meetodite rakendamine Läänemere ohtlikke ainete seires ja hindamises
 • Bioloogilise mõju indikaatorid – uus vahend Eesti merekeskkonna seisundi hindamises
 • Mitteftalaatsete plastifikaatorite keskkonnamõjude uuring
 • EMODnet Chemistry 5. Euroopa merevaatluste ja andmevahetuse võrgustik (EMODnet) – Keemia andmestik 5.
 • HELCOMi Läänemere ja Eesti mereala seisundihinnangute koostamine
 • Mereseire 2022-2023. Osad 4 ja 6. Mikroprügi ja veealuse müra seire
 • Merevees toitainete sisalduse määramise kvaliteedi tõstmine ja mõõtmised gradiendil jõesuue-avameri
 • Mereseire 2022-2023. Osad 4 ja 6. Mikroprügi ja veealuse müra seire
 • Sekundaarne reostumine mere põhjasetetest ja mere sisekoormuse osakaalu hindamine toitainete kogukoormuses ning rannikuveekogumite maksimaalsete lubatud reostuskoormuste määratlemine
 • Submesomastaapsete protsesside roll okeanograafiliste väljade struktuuri ja suuremastaapse dünaamika kujundamisel

Kontakt