Tallinna Tehnikaülikool

Teadustegevuse ülevaade

TalTechi õiguse instituut on regiooni juhtiv valdkondlik teadusüksus, kes on spetsialiseerunud järgmistele õiguslikele valdkondadele:

  1. Rahvusvahelise õiguse teoreetiline ja praktiline käsitlus;
  2. EL õiguse tõlgendamine  ja õiguspraktika analüüs;
  3. Tehnoloogiaõiguse areng ja rakendamine, sealhulgas küberturvalisuse õiguslik käsitlus;
  4. Tehisintellekti õiguslik regulatsioon, väljakutsed ja võimalikud strateegiad;
  5. Digitaalne turg ja selle õiguslik reguleerimine.


Oleme teadussaavutuste poolest regiooni juhtiv valdkondlik teadusüksus, kus vaid 25 töötajast koosnevas uurimisgrupis on valminud üle 1600 kõrgetasemelise ja indekseeritud publikatsiooni ja saadud üle 5 miljoni euro teadusrahastust (peamiselt Euroopa Liidu institutsioonidelt).

Instituudi põhimik koosneb teadlastest, kes on oma teaduskraadid saanud tippülikoolidest sh Heidelbergist, Lundist, Salamancast, MIT'st, Bremenist, Helsinkist jne. Uue põlvkonna aluseks on edukad doktorandid, kes uurivad nii energiaõigust, meditsiiniõigust, tehisintellektiga seonduvat, kui ka digimajanduse konkurentsiõiguse reegleid ja andmekaitset.

Eristume selgelt oma valmidusega interdistsiplinaarseks koostööks ja oleme läbi viinud teadus- ja arendusprojekte koos inseneride, infotehnoloogiaspetsialistide, meditsiiniekspertide, majandusteadlaste, poliitikateadlaste, aga ka keemikutega, kes kõik vajavad õiguslike riskide hindamist.

Oleme teostanud projektitegevusi kõigil kontinentidel (peale Antartika), peamiselt Idanaabrusriikide võimekuse tõstmisel, Kagu-Aasias riikide õigusriikluse ja õigushariduse valdkonnas ja Balkanimaades meediaõiguse valdkonnas. Meie partnerid projektide teostamisel on tippteadlased tuntud ülikoolidest sh Rootsi kuninglik tehnikaülikool (KTH), Maastrichti ülikool, Lausanne ülikool, Tsinghua ülikool, TokyoTech jne.

Vaata veel:

Meie uurimisprojektid

Meie uurimisrühmad

Välja antud publikatsioonid (inglise keeles)