Tallinna Tehnikaülikool

PÕLEVKIVI KOMPETENTSIKESKUS

Põlevkivi kompetentsikeskus on Kohtla-Järvel asuv teadus- ja arenduskeskus peamiselt põlevkivi ning keemiavaldkonnas, aga ka teistes tehnika ja tehnoloogia valdkondades. Keskus pakub arendus- ja laboriteenuseid, intellektuaalomandi teenuseid ja üürilaboreid ning teostab valdkondlikku standardimist.

KÜTUSTE TEHNOLOOGIA TEADUS- JA KATSELABOR

Kütuste tehnoloogia teadus- ja katselaboratoorium tegutseb TalTech Virumaa kolledži põlevkivi kompetentsikeskuse laborina. Labori tegevusvaldkonnaks on tahkete ja vedelate kütuste analüüsid ja termilise töötlemise uuringud. Laboril on akrediteerimistunnistus nr L059 vedel- ja tahkekütuste analüüside valdkonnas.

PKK_stendikatsed More

STANDARDIMINE

Eesti Standardikeskuse juurde registreeriti 25.05.2015 standardimise tehniline komitee komitee EVS/TK 57 „Põlevkivi ja põlevkiviproduktide töötlemine“. Tehnilise komitee tegevust kureerib ja standardite koostamist juhib Põlevkivi Kompetentsikeskus.

PKK_LarissaMore

INTELLEKTUAALOMANDI TEENUSED

Oleme regioonis ainus, kes pakub IO-alast nõustamisteenust ja patendiuuringuid. Tutvu meie IO teenustega.

PKK_fraktsioonidMore

ÜÜRILABORID

Kompetentsikeskuse ettevõtlusinkubaator on ainus keskus Eestis, mis annab üürile elementaarse laboritehnikaga varustatud nüüdisegseid keemialaboreid.

PKK_04_476x317More

PÕLEVKIVIKONVERENTSID

Põlevkivi Kompetentsikeskus korraldab aastast 2009 igal aastal Ida-Virumaal põlevkivikonverentse, et tuua kokku erinevaid osapooli - teadlasi, ettevõtjaid, poliitikakujundajaid, omavalitsuste esindajaid, insenere jt, et arutada ühiselt põlevkivisektori aktuaalsetel teemadel.

PKK_tilkMore

PÕLEVKIVITÖÖSTUSE AASTARAAMAT

Aastaraamatut annab välja alates 2014. aastast igal aastal TalTech Virumaa kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskus ettevõtega Eesti Energia AS, Viru Keemia Grupp AS ja Kiviõli Keemiatööstus OÜ.

PKK_aastaraamat2020_esikaasMore
PKK_maja_ELlogo_uus

PÕLEVKIVI KOMPETENTSIKESKUS

Ida-Virumaal on põlevkivi süsteemselt uuritud 1958. aastast, kui Kohtla-Järvele rajati Põlevkivi Teadusliku Uurimise Instituut. Kunagise Kohtla-Järve Põlevkivi Instituudi teadustegevuse järglasena töötab TalTech Virumaa kolledžis kütuste tehnoloogia teadus- ja katselaboratoorium. 25. jaanuaril 2011 loodi labori baasil TalTech Virumaa kolledži struktuuriüksusena Põlevkivi Kompetentsikeskus (PKK).

Laeb infot...