Tallinna Tehnikaülikool

Ettevõtete juhid kurdavad sageli, et nende jaoks on IT-inimeste jutt kui hiina keel, millest parimal juhul suudetakse mõista veerandit. Äriinfotehnoloogia just seda "hiina keelt" õpetabki: suudad aru saada äri poole vajadustest ja tõlkida need IT-inimeste jaoks arusaadavasse keelepruuki ning vastupidi.

Äriinfotehnoloogia eriala annab sulle oskuse teha majanduslikult perspektiivikaid IT-lahendusi ja rakendusi (ning siinkohal ei pea me silmas mobiiliäppe!). Ning jah, arvasid õigesti, kogenud süsteemiarendaja või IT-projektijuhi palk on väga korralik.

Eriala sisu

Äriinfotehnoloogia on sinu eriala, kui sa ei pelga elukestvat õppimist, tahad mõista organisatsioonide toimimist, nende äriprotsesse ja infovajadusi ning soovid kavandada, arendada või hallata asutuste või ettevõtete IT-lahendusi.

Äriinfotehnoloogia õppekava eesmärgiks on koolitada erinevates organisatsioonides töötavaid IT-spetsialiste, kes õpingute ning töökogemuste omandamise kaudu on võimelised ennast edasi arendama IT vanem- ja juhtivspetsialistideks.

TalTech äriinfotehnoloogia tudeng saab taotleda ka erialastipendiumit! Ikka selleks, et saaksid täie jõuga õpingutele keskenduda. Õppekava sisu ja materjalide valmimist on toetanud Haridus- ja Noorteameti IT Akadeemia programm.

Peamised õppeained

Kolmeaastase õppeaja vältel omandad teoreetilised alusteadmised ja praktilised põhioskused ettevõtte infosüsteemide kavandamisest, arendamisest ning ülalhoiust. Lisaks saad algteadmised ettevõtete toimimisest, nende erinevatest IT-vajadustest, IT rakendamisega kaasnevatest riskidest ning IT sotsiaalsetest, juriidilistest ja eetilistest mõjudest ühiskonnas.

TUTVU ÄRIINFOTEHNOLOOGIA ÕPPEKAVA TÄISVERSIOONIGA

Eduka tehnoloogiaettevõtte Testlio asutaja Kristel Kruustük astus IT Kolledžisse 2008. aastal, olles kuulda võtnud õe sõprade nõu, kes leidsid, et IT-valdkond on ainuõige tee. See oli aga keskkoolis matemaatikaga maadelnud noorele suur eneseületus. Ta lõpetas TalTechi Infotehnoloogia Kolledži IT-süsteemide arenduse õppekava, mis on praegu TalTechi kõige populaarsem eriala. Nüüd on tema sõnum selge: „Iga päeva tuleb võtta uue võimalusena. Kui sa midagi teed, tee kirega ja ära lase laiskusel endast võitu saada, siis saabuvad ka tulemused!”

Tulevik

Eriala tulevikuväljavaated

Digitaliseeruv maailm ja e-ühiskond vajab aina enam infotehnoloogia spetsialiste, kes mõistavad hästi mõlemat poolt: nii kliendi vajadusi kui ka vastavaid IT-lahendusi. Näiteks nuputavad välja, milliseid IT-arendusi vajab panga iseteeninduskeskkond, et kliendil oleks hõlpsam ja turvalisem rahaülekandeid teha.

Teiste sõnadega on äriinfotehnoloogia spetsialisti peamiseks igapäevaseks ülesandeks kavandada IT-lahendusi, mis muudaksid tööandja või klientide töö kiiremakstulemuslikumaks ja veavabamaks. Et oma tööd hästi teha, peab põhjalikult tundma erinevaid tehnoloogiaid ja oskama koostada IT-lahenduste prototüüpe. Teisalt tuleb aga mõista ettevõtluse ja organisatsiooni toimimise aluseid, suhelda äriinimestega neile mõistetavas keeles ning tegeleda IT-innovatsiooniga.

Kes saab sinust pärast lõpetamist?

Kui heade tulemustega bakalaureusediplom taskus, leiad tööd tarkvarafirmades ning ettevõtete IT-osakondades infosüsteemide nooremanalüütiku või nooremarendajana.

Et tööturul siiski suuremad ja põnevamad võimalused avaneksid, soovitame kindlasti edasi õppida äriinfotehnoloogia magistrantuuris. Õpinguid võid jätkata ka mõnel muul infotehnoloogia teaduskonna magistrikaval või hoopis välisülikoolis.

Pärast magistrantuuri lõpetamist ja töökogemuste kogunedes võib sinust saada juba juhipositsioonil töötav vanem- või juhtivspetsialist, kes tunneb põhjalikult infotehnoloogia teoreetilisi aluseid, praktilisi lahendusi, usaldusväärseid meetodeid ja perspektiivseid trende. Sul on vastutusrikas ülesanne aidata organisatsioonidel nende eesmärkide saavutamiseks kavandada, arendada ja hallata asjakohaseid ning optimaalseid IT-lahendusi.

Suurimad tööandjad

Infotehnoloogia- ja kommunikatsiooniettevõtted, pangad, haiglad, kindlustusseltsid, tootmis- ja kaubandusettevõtted, riigiasutused jne.

Võimalused töötamiseks väljaspool Eestit

Õppekava on üks viiest klassikalisest infotehnoloogia õpekavast, mida õpetatakse maailma kõikides juhtivates ülikoolides ja millele rakenduvad rahvusvahelised ACM soovitused. Seega on sinu diplom ja eriala kõikidele maailma tööandjatele üheselt mõistetav.

Miks õppida äriinfotehnoloogiat just TalTechis?

  1. TalTech äriinfotehnoloogia õppekava on ainus Eestis, mis keskendub organisatsioonides töötavate IT-spetsialistide koolitamisele ning mille fookuseks on ettevõtte infosüsteemide kavandamise, arendamise ja ülalhoiu alusteadmiste ning baasoskuste õpetamine.
  2. Meie tudengitele pakuvad juba õpingute ajal häid praktika- ja töökohti paljud Eesti  ja välismaised ettevõtted, võimaldades saada hindamatu praktilise erialase kogemuse juba õpingute ajal. Meie õppekaval õpid infosüsteemide arendamist läbi praktiliste meeskonnaprojektide täpselt nii, nagu see toimub ka tegelikus elus.

Kas sobib mulle?

Äriinfotehnoloogia eriala on sinu jaoks, kui: tahad mõista erinevate organisatsioonide toimimist, äriprotsesse ja infovajadusi ning soovid nendesse innovaatiliselt panustada; soovid omandada alusteadmisi ja baasoskusi infosüsteemidest ning nende kavandamisest, arendamisest ja ülalhoiust; saad hakkama matemaatikaga, aga ka kirjalike tekstide koostamisega ning sulle meeldib inimestega suhelda; peale bakalaureuseõpinguid soovid jätkata magistriõppes ja sa ei pelga elukestvat õpet, sest enese arendamine juhtival kohal töötavaks IT vanem- või juhtivspetsialistiks on põnev väljakutse.

Põnevat lisainfot

Äriinfotehnoloogia eriala lõpetaja suudab olla nii tarkvara arendaja kui ka äriarendusjuhi rollis

Loe artiklit

Äriinfotehnoloogia spetsialist on ühenduslüli inimese vajaduse ja tehnilise võimaluse vahel

Loe artiklit

Laeb infot...