Tallinna Tehnikaülikool

Elektroenergeetika ja mehhatroonika keskseks teemaks on elekter – kuidas elektrit toota ja nutikalt kasutada, kuidas see mööda juhtmeid liigub ning kuidas elektri abil panna asju liikuma. Vajadus eriala lõpetajate järele on väga suur ning lõpetajaid ootavad ees hästitasustatud töökohad.

Kui oled särtsu täis või vahel tunned, et ujud vastuvoolu, siis tule maanda end õppides elektritarkust!

Eriala sisu

Elektroenergeetika ja mehhatroonika on laiapõhjaline eriala, mis käsitleb elektri tootmist, salvestamist, ülekandmist ja kasutamisest. Seejuures vaadeldakse nii  tehnilisi, majanduslikke kui ka süsteemide juhtimise küsimusi. Rohepöörde keskmes oleva erialana ühendab elektroenergeetika ja mehhatroonika endas elektrotehnika, elektroonika, robootika, energiamajanduse ja infotehnoloogia algteadmised ning rakendab neid väljakutsete lahendamiseks energeetikas ja tööstuses. Sellel eriala omandad teadmised elektrijaamadest, elektrisüsteemidest, tarkvõrkudest ja automaatika- ning mehhatroonikaseadmetest.

Saad valida kahe peaeriala vahel: elektroenergeetika või mehhatroonika.

Elektroenergeetika keskendub peamiselt elektri tootmise ja edastamise valdkonnale. Selle hulka kuuluvad päikese- ja tuuleelektrijaamad, tuumaenergeetika, elektriliinid ja alajaamad. Elektroenergeetika peamisteks väljakutseks on uute elektritootjate võrguga liitmine ja omavaheline koostöö selleks, et igal ajahetkel oleks tasakaal tootmise ja tarbimise vahel. Samuti piisava tootmis- ja edastamisvõimsuse olemasolu kasvava elektri tarbimise katmiseks. Elektroenergeetikud tegelevad nii uute elektrijaamade ja elektrivõrkude projekteerimise, nende rajamise ja hooldamisega kui ka elektrisüsteemi juhtimise, projektide tasuvuse hindamise ja elektrituru küsimustega.

Mehhatroonika keskendub elektri tõhusamale kasutamisele ning uute seadmete väljatöötamisele. See hõlmab elektritranspordis, hoonetes ja tööstuses kasutatavate elektriseadmete tehnoloogiad nagu salvestid, elektriajamid, andurid ja muundurid ning neid juhtivaid automaatjuhtimissüsteeme. Mehhatroonika peamiseks väljakutseks on elektri säästlikum kasutamine, tarbimise juhtimine ja tarkade lahenduste kasutamine elektrivõrgu ja hoonete arukamaks muutmiseks. Et seadmed suudaksid ise otsustada, millal on kasulikum tarbida, osta salvestamiseks või müüa teistele tarbimiseks. Mehhatroonikud tegelevad elektriliste ja mehhatrooniliste süsteemide, komponentide ja seadmete koostamise, kasutamise ja juhtimisega ning nende talitluse, hoolduse ja remondi juhtimisega.

Tutvu elektroenergeetika ja mehhatroonika õppekava täisversiooniga

Miks õppida elektroenergeetikat ja mehhatroonikat just TalTechis?

Elektroenergeetika ja mehhatroonika erialal õppides omandad praktilised teadmised ja oskused, mida saad kasutada igapäevaelus esinevate probleemide lahendamiseks. Meil on toredad õppejõud ja huvitavad loengud, kus kasutatakse aktiivõppe meetodeid ning projektipõhist õpet. Ettevõtete külalisloengud ning väljasõidud aitavad paremini mõista eriala olemust. Sinu kasutuses on meie kaasaegsed laborid ning arvutitarkvarad. Tipptasemel laboritega saad juba nüüd virtuaaltuuri vahendusel tutvuda:

Hea koostöö ettevõtetega tagab head valikud praktikakohtadeks ning võimaluse siduda oma lõputöö või aineprojekti teema ettevõtte vajadusega. Elektroenergeetika ja mehhatroonika erialal õppides saad osaks selle valdkonna spetsialistide koostöövõrgustikust.

Tulevik

Selle eriala spetsialistide järele on väga suur vajadus ning lõpetajaid ootavad ees inseneeria valdkonna kõrgeimad palgad. Elektroenergeetika ja mehhatroonika eriala eksperte vajavad nii energeetika- kui ka tööstusettevõtted. Aina arenevad elektrivõrgud, uued elektri tootmislahendused, targad kodud ja elektriturg vajavad selle eriala lõpetajaid ning seoses rohepöördega vajadus nende järele kasvab veelgi.

Sinu tööülesandeks võib saada uute päikese- ja tuuleelektrijaamade või elektri ja soojuse koostootmisjaamade rajamine, olles seejuures projektijuhiks, projekteerijaks või tegeledes päikesepaneelide ja salvestite müügiga. Teisest küljest võid panustada sellesse, et kiirendada uute elektritootjate elektrivõrguga liitumist, aidates kaasa hinnapakkumise koostamisega, liitumislahenduse projekteerimisega või elektripaigaldise väljaehitamise juhtimisega. Või on sinu ülesandeks tagada, et meie kodudes tuled igal ajahetkel põleksid, juhtides reaalajas meie elektrisüsteemi, käidukorraldajana elektrivõrgu hooldust ja remonti ning projekteerijana projekteerida uusi elektriliine ja alajaamu. Sinust võib saada ka elektrotehniliste seadmete projekteerija, automaatika- või testimisinsener või tootmisprotsessi insener.

Karjääri edenedes võib sinust saada ka osakonna või ettevõtte juht. Tuleviku energiasüsteemi rajamisel on üheks oluliseks osaks ka nutikate elektriauto laadijate väljatöötamine, elektri börsihinna järgi koduste seadmete juhtimine. See on soodne pinnas ka uue iduettevõtte rajamiseks.

Kas sobib mulle?

See eriala sobib neile, kes soovivad elektri-valdkonnast aru saada ning tahavad teada, kuidas elektriseadmed töötavad. Sind huvitab elektri tootmise tulevik, elektrijaamad ja elektrivõrgud. Või hoopis elektroonika, robootika ja automatiseeritud süsteemid.

Elektroenergeetika ja mehhatroonika eriala on mõeldud sinu jaoks, kui huvitud tehnoloogiast, sa ei karda väljakutseid ning sul on tugev põhi matemaatikas ja füüsikas või oled valmis vajadusel oma teadmisi ülikoolis kiirelt arendama. Paljudele sel erialal töötavatele inimestele meeldib probleemide lahendamine ja uute lahenduste välja töötamine, et aidata luua paremat energeetika tulevikku. Ei ole vahet, kas eelistad pigem omaette nokitseda või soovid töötada meeskonnas, sulle meeldib teha asju oma kätega või arutleda ja näha suurt pilti, oled noormees või neiu, see eriala on sobilik mõlematele. Elektroenergeetika ja mehhatroonika valdkond on sedavõrd lai ja töökohad mitmekülgsed, et igaüks leiab siit endale sobiva ameti. Seega, kui elekter pakub sulle pinget, reaalainetes läheb sul kiirelt lamp põlema ning juhtmed ei tundu liialt pikad, võib elektroenergeetika ja mehhatroonika eriala olla sinu jaoks just ideaalne valik.

Leia meid Facebookist

Laeb infot...