Tallinna Tehnikaülikool

Energia tootmine ja keemiatööstus on vältimatult vajalikud valdkonnad, mis moodustavad rikkaimate riikide majanduse vundamendi. Kui sa soovid tulevikus suunata nende valdkondade liikumist CO2 neutraalsuse ja keskkonnasäästlikkuse suunas, siis keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia õppekava annab sulle selleks tugeva lähtepunkti.

Eriala sisu

Eriala annab head teadmised spetsialiseerumiseks keskkonnakaitse-, energia- või keemiatehnoloogial valdkonnas aga ka nendega seotud valdkondades. Pidamaks sammu kaasaaegse maailma kiirete tehnoloogiliste muutustega, on õppekava eesmärgid:

  • Anda loodusteaduslikud ning insener-tehnilised erialaoskused, mis on vajalikud uutes keskkonnahoidlikes energia- ja keemiatehnoloogilistes arendustes või selleks, et muuta seniseid keskkonnakaitsetehnoloogiaid tõhusamaks.
  • Anda teoreetilised ja praktilised oskused erinevates elu-, loodus- ja töökeskkonna olukordades tekkivate insener-tehniliste probleemide lahendamiseks. Need puudutavad näiteks kütet, ventilatsiooni ja vesivarustust, aga ka siseviimistlusmaterjalide ja kemikaalide ohutut kasutamist, et tagada tervis ja kõrge elukvaliteet.

Õppekava sisu ja ülesehitus on tulevikku suunatud. Meie sooviks on anda sulle laialdased teadmised, et sul oleks lihtne tulevastes, mõneti ennustamatutes tehnoloogilistes arengutes orienteeruda. Saadud teadmised võimaldavad uurida saasteainete levikut keskkonnas ning leida viise jäätmete vähendamiseks, kasutades selleks otstarbekaid tööprotsesse ja seadmeid. Võid ka edukalt tegeleda taastuvate kütuste tehnoloogilise kasutamise, alternatiivenergiaallikate, kaugkütte ja kaugjahutuse valdkonnas. Samuti on omandatud teadmised heaks baasiks, kui soovid jätkata õpinguid magistriõppes.

Õppetöös on teooria ja praktika tihedalt põimunud. Õpid kasutama probleemide lahendamiseks programmeerimist, samuti teed praktilisi uuringuid erinevatel katse- ja pilootseadmetel.

Kui sa hoolid sellest, et ressursse jätkuks ka tulevastele põlvedele ning ressursside kasutamine toimuks keskkonnasäästlikult, siis keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia õppekava on just sinule!

Leia meid Facebookist

Peamised õppeained

Peaeriala kõrval saad omal valikul põhjalikumalt tundma õppida ka järgmisi valdkondi:

Digitaliseerimine, automatiseerimine/elektrotehnika

Siin omandad teadmisi elektrotehnikast, mehhatroonikast ja programmeerimisest.

Materjalitehnika

Siin omandad teadmisi tugevusõpetusest, materjalide valikust ja masinprojekteerimisest.

Rakenduslik keemia

Keskendud orgaanilisele, anorgaanilisele ja analüütilisele keemiale ning instrumentaalanalüüsile.

Kuna õppekava on väga paindlik, on sul võimalus neid kõiki omavahel ka kombineerida!

Tutvu keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia õppekava täisversiooniga

MIKS ÕPPIDA Keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogiat JUST TALTECHIS?

  • Keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia ühendamine ühtseks õppeks on Eestis unikaalne. See annab baasi edasiseks spetsialiseerumiseks mitmetele eri valdkondadele ja tehnoloogiatele.
  • Õppekava on paindlik ja üles ehitatud valikutele – sa ei pea õppimise ajal tekkinud huvisid piirama, vaid saad liikuda ühelt spetsialiseerumiselt teisele kuni viimase semestrini.
  • Kindlasti soovitame jätkata õpinguid magistrantuuris, sest nii saad tulevikus tegeleda vastutusrikkamate ja huvitavamate tööülesannetega. TalTechis ootavad lõpetajaid kaks peamist magistrikava: keemia- ja keskkonnakaitsetehnoloogia ja soojusenergeetika.
  • Välisülikoolides õpingute jätkamiseks on õppekava kooskõlas Euroopa Keemiainseneride Föderatsiooni soovitustega keemiatehnika-põhistele bakalaureusekavadele. Vastava huvi korral soovitame kindlasti aegsasti tutvuda sisseastumise nõuetega, et saaksid sellega arvestada oma õppekava koostamisel.
Keemia- ja keskkonnakaitse

Tulevik

Kes saab sinust pärast lõpetamist?

Lõpetajana avanevad sulle tööturul laiad võimalused, kuna sul on praktilised baasoskused:

  • keskkonnaga seotud seadusandluses ja auditeerimises, et töötada keskkonnakaitse korralduse valdkonnas;

  • protsessi- ja tootearenduse tehniliste lahenduste valdkonnas, et töötada projekteerimis- ja tootmisettevõtetes;

  • erialalise mõõtmiste ja seire valdkonnas, et töötada keskkonnaseire või tootekvaliteedi kontrolli ja mõõtmistega tegelevates ettevõtetes;

  • keemiavaldkonnas, et töötada tehnilisi ja keemilisi teadmisi vajava eksperdina.

Leiad tööd keemia- ja energiatööstuse ettevõtetes ning ka külgnevates tööstusharudes (näiteks ehitusmaterjalidega, kummidega, plastidega, tekstiilidega, toiduainetega, kosmeetikaga ja tselluloosiga tegelevates ettevõtetes), kus on vaja tehnoloogiliste küsimustega ja keskkonna valdkonnaga tegelevaid eksperte. Valdkonna spetsialiste vajatakse ka keskkonnaküsimuste ja -teenustega seotud riigiasutustes nagu keskkonnaministeerium või keskkonnaamet, samuti veepuhastus- ja jäätmekäitlusettevõtetes. Hästi tasustatud tööd on võimalik leida soojuse ja elektri koostootmisjaamades ning ettevõtetes, mis tegelevad katlamajade, soojusvõrkude ning teiste soojustehniliste seadmetega. Jõudsalt areneb kaugjahutuse valdkond, kus on oodatud keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia õppekava lõpetajad.

Kas sobib mulle?

Sellele erialale õppima asumiseks piisab gümnaasiumis saadud loodus- ja täppisteaduste baasteadmistest. Esimesel kursusel tuletatakse need ka veel kord meelde.

Kuigi õppekava nimetuses on sõna „keemia“, ei tähenda see, et lõpetajatest saaksid keemikud. Sellealased head teadmised lihtsalt aitavad mõista keemia-, energia- või keskkonnakaitsetehnoloogias toimuvaid ainete keemilisi või biokeemilisi muundumisi. Kui oled aga tõsisem keemiahuviline, pakume sulle võimalust seda valikainete kaudu süvendatult õppida.

Kuna eriala tegeleb keemia- ja energiatehnoloogiliste protsesside ja arendustega, et saada toormest keskkonnasäästlikult vajalikud saadused, siis on valdkonna märksõnadeks innovatiivsus (nii uute protsesside kui ka seadmete väljatöötamisel), kvaliteet (olemasoleva tehnika õige kasutamine), tulu, ohutus ja keskkonnahoid. Võib öelda, et töö keskkonnakaitse- või energiatehnoloogia valdkonnas on ühelt poolt üks keerulisemaid, aga samas ka üks vastutus- ja vaheldusrikkamaid ameteid.

Keemia_biotehnoloogia

Laeb infot...