Tallinna Tehnikaülikool

Juhtimise ja turunduse õppekava teeb sinust tööturul atraktiivse juhi, kes tunneb põhjalikult kaasaegse ärimaailma hingeelu.

 • Sügavamat sissevaadet juhtimise ja turunduse maailma annab otsida – meie õppekava varustab sind kõigi teadmistega, mis ettevõtte ja turunduse juhtimises edu tagavad.
 • Maailm muutub iga päevaga ning eriti kiiresti just juhtimises ja turunduses. Meie õppekava käib ajaga kaasas ja võid kindel olla, et saad moodsas maailmas rakendatava hariduse.
 • TalTech tagab parima hariduse kõrval ka asendamatu tutvuste võrgustiku, mis sind elu lõpuni aitab ja toetab.
 • TalTechi vilistlane on tööturul kõrgelt hinnatud ja teenib teiste ülikoolide lõpetanutega võrreldes paremat tasu – nii rahalist kui ka emotsionaalset.
 • Meie õppekava valmistab su ette tööks mis tahes maailma punktis, sind koolitavad mitmed rahvusvahelised lektorid ja paljud õppeained omandad koos välisüliõpilastega.

Kas teadsid, et ...

Juba täna asendavad kassatöötajaid ja postiljone masinad. See trend jõuab lähiajal pea kõikidesse eluvaldkondadesse. 21. sajandi majandus koputab häälekalt uksele ja ettevõtluses jäävad ellu vaid need, kes oma tegevuse aja nõuetele ümber häälestavad.

Ometi on vaja ka robotite tegevust juhtida ja turundada, inimestest rääkimata. Ning seda suudab ainult luust ja lihast professionaal, kes mõtleb nii, nagu suudab mõelda vaid haritud ja seoseid näha oskav inimene – ehk sina.

Turundamine ja juhtimine ei tunne geograafilisi ega ajalisi piire, seda läheb vaja kõikjal ja alati. TalTechi vilistlane ei pea kartma, et jääb kiiresti arenevas maailmas ajale jalgu. Me valmistame su ette kõigiks proovilepanekuteks, tabagu need sind Eestis või Uus-Meremaal, nelja või neljakümne aasta pärast. Meie õppekava teeb sinust juhi, kelle taha soovivad koonduda nii inimesed kui ka robotid.

Eriala sisu

Juhtimise ja turunduse õppekaval saab valida nelja peaeriala vahel: rahvusvaheline ettevõtlus ja juhtimine, turunduse ja kliendikogemuse juhtimine, äriprotsesside juhtimine digitaalühiskonnas ning teenusedisain. Peaeriala tuleb sul valida kohe alguses, sest juba esimesel semestril toimub hulk loenguid teemadel, mis sind peaerialas tugevamaks muudavad.

Mõistagi varustame sind – valitud peaerialast sõltumata – kõigi moodsas maailmas vajalike juhtimis- ja turundusteadmistega. Sa õpid tundma rahvusvahelist turundust, strateegilist juhtimist ning ettevõtlust ja äriplaneerimist. TalTechi haridusega spetsialisti piirab vaid tema enda kujutlusvõime ja mida lennukam see on, seda suuremaid tegusid hakkab ta oma professionaalses elus tegema.

Mõned õppeained eeldavad inglise keele oskust, sest paljud TalTechi lektorid on pärit välisriikidest. Lisaks toimuvad mitmed praktilised tööd koos välisüliõpilastega. Nii valmistud eluks „päris” maailmas, kus sul tuleb erinevate kultuuridega kokku puutuda. Loengud toimuvad enamasti õhtuti kell 16.00-21.00.

Tutvu juhtimise ja turunduse õppekava täisversiooniga

1. semester:

 • peaeriala rahvusvaheline ettevõtlus ja juhtimine: rahvusvaheline turundus, analüüsimeetodid äriuuringutes, äritulemuse juhtimine ja analüüs, juhtimine ja eestvedamine, rahvusvaheline äri.
 • peaeriala  turunduse ja kliendikogemuse juhtimine: rahvusvaheline turundus, analüüsimeetodid äriuuringutes, äritulemuse juhtimine ja analüüs, turunduse digitaliseerimine, turundusuuringud.
 • peaeriala äriprotsesside juhtimine digitaalühiskonnas: rahvusvaheline turundus, analüüsimeetodid äriuuringutes, äritulemuse juhtimine ja analüüs, integreeritud tootearendus, äriprotsesside juhtimine.
 • peaeriala teenusedisain:  rahvusvaheline turundus, analüüsimeetodid äriuuringutes, äritulemuse juhtimine ja analüüs, strateegiline teenusedisain, kvalitatiivsed uurimismeetodid.

2. semester:

 • peaeriala rahvusvaheline ettevõtlus ja juhtimine: ekspordijuhtimine, ettevõtlus ja äri planeerimine, erialapraktika, arengutrendid ärikeskkonnas.
 • peaeriala turunduse ja kliendikogemuse juhtimine: strateegiline turundus, kliendikogemuse juhtimine, erialapraktika, müügijuhtimine
 • peaeriala äriprotsesside juhtimine digitaalühiskonnas: ettevõtlus ja äri planeerimine, kvaliteedijuhtimine, erialapraktika, digitaalsed muutused.
 • peaeriala teenusedisain: ärimudeli innovatsioon, teenusedisain, erialapraktika, prototüüpimine teenusedisainis.

3. semester:

 • peaeriala rahvusvaheline ettevõtlus ja juhtimine: strateegiline juhtimine, magistriseminar, tarneahela juhtimine.
 • peaeriala turunduse ja kliendikogemuse juhtimine: strateegiline juhtimine, magistriseminar, ettevõtlus ja äri planeerimine.
 • peaeriala äriprotsesside juhtimine digitaalühiskonnas: strateegiline juhtimine, magistriseminar, tarneahela juhtimine.
 • peaeriala teenusedisain:  strateegiline juhtimine, magistriseminar, ettevõtlus ja äri planeerimine.  

Äriideede sarnasus ja isegi kopeerimine on kaasaegses maailmas vältimatu, sestap peavad ettevõtted aina enam uuendusliku ja eristuva turunduse peale mõtlema. Ajalehereklaami suudab igaüks osta, toimiv turundus eeldab aga põhjalikke teadmisi ning võimet näha n-ö suurt pilti. Need saad meie käest. Ja enamgi veel.

Sa õpid turundusstrateegiate loomist ja hakkad tundma hästitöötavate turunduskontseptsioonide hingeelu. Me teeme sinust digiturunduse juhi ja viime su kurssi kõigi selle valdkonna eripäradega, alates lihtsatest sotsiaalmeedia kampaaniatest ja lõpetades kultuuridevahelise suhtlusega. Edukas müük eeldab kliendi tundmist ning TalTechi abiga saab sinust võimekas turu-uuringute ettevalmistaja, korraldaja ja analüütik. Õpid tundma tarbijakäitumise mustreid ja suudad need enda ärile sobivalt ümber kujundada – tõhusamat brändijuhtimist on võimatu ette kujutada! Lisaks turundusele õpid meie juures müügijuhtimist ja omandad põhjalikud teadmised kaubanduse alustest, tootekategooria juhtimisest, äriarendusest ja äriinfosüsteemidest. Sinust saab vilunud äriläbirääkija ning innovatsiooni ja strateegilise juhtimisarvestuse tippasjatundja.

Olulisemad erialaained: rahvusvaheline turundus, turundusuuringud, strateegiline turundus, kliendikogemuse juhtimine, turunduse digitaliseerimine, müügi juhtimine.

Maailm muutub iga päevaga väiksemaks. Kui veel hiljuti võis kummalisena tunduda mõte suurkorporatsiooni juhist, kes on pärit Eestist, siis nüüd on see täiesti võimalik. Eriti muidugi siis, kui oled läbinud TalTechi juhtimise ja turunduse õppekava.

Me valmistame su ette tööks rahvusvahelises ärikeskkonnas ja meie haridus loob eeldused nii ekspordijuhi kui ka globaalse ettevõtte juhi ametiks. Sa õpid põhjalikult tundma organisatsiooni ja selle osi, lisaks oskad neid vajaduse korral ümber hinnata ja kujundada.

Saad selgeks organisatsiooni ülesehituse, äriprotsesside juhtimise, tehnoloogia ning organisatsioonikultuuri ja äristrateegia vastastikused seosed. Organisatsiooni kujundamine ja selle funktsionaalsete valdkondade juhtimine pole pelgalt kõlavad sõnad, vaid tõelise juhi igapäevane töö. Valmistame su selleks ette ning anname teadmised nüüdisaegsete töökorraldusvormide ja -meetodite kohta, mida on organisatsiooniliste muudatuste ettevalmistamisel ja elluviimisel hea kasutada.

Meie lektorite ja praktikutest õppejõudude käe all saab sinust nõutud ekspordi- või ettevõtte juht, kes on suuteline iga ekspordiartikli edukaks muutma. Sa tunned süvitsi välismajanduse teoreetilisi aluseid, võimalike sihtturgude anatoomiat ja tead kõike müügitegevusest välisturgudel. Mitmed õppeained toimuvad seminaride ja töötubade vormis, mis annavad võimaluse jäljendada reaalseid ekspordiolukordi. Konkreetseid sihtturge ja -riike käsitlevas õppetöös on sulle abiks meie välisõppejõud.

Olulisemad erialaained: strateegiline juhtimine, ekspordijuhtimine, rahvusvaheline äri, arengutrendid ärikeskkonnas, juhtimine ja eestvedamine, tarneahela juhtimine.

Ettevõtlus liigub kindlalt ühes suunas, milleks on digiteerumine. Koroonapandeemia on internetti tõuganud ka need ettevõtted, kes siiani traditsioonilistest müügi- ja turunduskanalitest kinni hoidsid. Ühtäkki on tekkinud tohutu nõudlus digitaalse ärijuhtimise spetsialistide ja neid pädevalt suunata suutvate juhtide järele ning just selleks me su ette valmistamegi.

Sa õpid mõistma, et iga ettevõte on eripalgeliste funktsioonidega tervik ja suurim väärtus sünnib nende funktsioonide koostoimimisest. Sinust saab oskuslik protsesside juhtija nii ettevõtte kui ka tarneahela tasemel. Me anname sulle oskused tootmis- ja teenindusettevõtte analüüsimiseks, tulemuslikkuse juhtimiseks ja arendamiseks. Õpid tundma digirevolutsiooni keskmes paiknevaid majanduslikke ja tehnoloogilisi tegureid. Ettevõtete ja organisatsioonide tegevuskavade loomine ei tundu enam keerulise abrakadabrana, vaid muutub sinu mõtlemise olemuslikuks osaks.

TalTech aitab sul teoreetilisi teadmisi päris elus rakendada ja selleks on meie õppekavas spetsiaalsed praktilised tööd. Sinust saab juht, kes suudab ettevõtte äriprotsesside eest vastutada, organisatsiooni töö tulemusi analüüsida ja digiühiskonnas ettevõtete strateegiaid kujundada.

Olulisemad erialaained: tarneahela juhtimine, kvaliteedijuhtimine, äriprotsesside juhtimine, digitaalsed muutused, äritulemuse juhtimine ja analüüs, integreeritud tootearendus.

Teenused on meie ümber igal pool ja paljudes erinevates valdkondades. Olgu see siis transport, kohvik, toidupood või teleteenused. Teenusedisaini tööriistad võimaldavad luua teenuseid kasutajakeskselt. See annab võimaluse pakkuda oma toote või teenusega klientidele suurimat väärtust, arvestades sealjuures võimalike piirangutega ning olles organisatsiooni jaoks kasumlik. Teenusedisaini peaerialal õppija avastab teenusedisaini metoodikat eelkõige ärilises võtmes. Kliendikesksuse kontseptsioone ja tööriistu vaadeldakse kava raames läbi majanduslikult jätkusuutliku innovatsiooni prisma. Õppekava annab kaval osalejale teadmised teenusedisainist nii juhtimis- kui ka operatiivtasandil. Kava läbija omandab teadmised elamusteenustest ja elamusturundusest, mis toetavad innovaatiliste lahenduste turule toomist. Samuti aitab peaeriala läbimine kasvatada õppuri kompetentse teenuseinnovatsiooni valdkonnas juhtimisotsuste tegemisel.

Olulisemad erialaained: strateegiline teenusedisain, kvalitatiivsed uurimismeetodid, ärimudeli innovatsioon, teenusedisain, prototüüpimine teenusedisainis.

Miks õppida just TalTechis?

 • Juhtimist ja turundust õpetatakse hästi mujalgi, ent milleks rahulduda heaga kui ka parim on käeulatuses? TalTechi õppekava ühendab teoreetilised teadmised praktiliste oskustega ning just seda ootab tänane ja homne tööturg. Sind õpetavad parima praktilise kogemusega teadlased ja välisprofessorid.
 • Ka Eesti riik soovitab juhtimist ja turundust justnimelt meie juures õppida – Eestis kuulub õppekava TalTechi vastutusalasse! Me varustame su teadmiste ja oskustega, mida on võimalik ka väljaspool juhtimis- ja turundamismaailma kasutada.
 • Meie õppekava muudab eriliseks sügav spetsialiseerumine, milleta ei saa hakkama ükski 21. sajandi professionaal. Maailm nišistub üha enam ja lisaks üldistele teadmistele eeldab tööturg sinult kitsast spetsialiseerumist. Sul on oma mooduli piirides ligipääs mitmesugustele õppeainetele, mis võimaldab laiendada teadmisi just sulle meelepärasemas suunas.
 • TalTechi õppekava ja metoodika vastavad globaliseeruva maailma nõuetele. Sul on võimalik osaleda eri riike kaasavates uurimisprojektides ja mitmetes Euroopa Liiduga seotud ettevõtmistes – see kogemus muudab su tänasel tööturul eriti ahvatlevaks.

Tulevik

Professionaalid jagunevad kaheks: ülesannete väljamõtlejateks ning nendeks, kes ülesandeid täidavad. Juhtimise ja turunduse õppekava teeb sinust esimese. Ralph Waldo Emerson ütles: „Ära mine sinna, kuhu tee su viib; mine hoopis sinna, kus teed veel pole ning jäta maha uus rada.” TalTech aitab sul kujuneda justnimelt selliseks juhiks – sa oled inspiratsiooniks teistele ja suudad lahendada probleeme seal, kus ülejäänud hätta jäävad.

Turundus ja müük on iga ettevõtte olulisemaid töölõike, sest globaalsetel turgudel on konkurents üha tihedam. Edukas olemiseks on vaja leida otseteid võimalike klientide ja toodete-teenuste vahel. TalTechi õppekava läbinul on olemas kõik eeldused, et tõusta organisatsiooni turundus- või müügijuhiks. Sa suudad vastutada ettevõtte müügitulude ning kliendisuhete ja turunduse juhtimise eest. Lisaks oskad analüüsida tulemusi ning ümber kujundada ettevõtete strateegiaid ja poliitikaid.

Rahvusvahelise ettevõtluse ja juhtimise peaeriala õpetab nägema ettevõtte põhifunktsioone rahvusvahelises kontekstis. Me anname sulle globaalse mõtteviisi, mis aitab maailma turgudel edukalt ja tõsiselt võetavalt tegutseda. Sa omandad põhjalikud teadmised ettevõtte ja ekspordi juhtimiseks ning sul on kõik eeldused rahvusvahelise organisatsiooni tippjuhiks tõusta.

Äriprotsesside juhtimine aitab ettevõtte üldist tegevust parandada: kulutusi vähendada, töövooge paremini kontrollida, probleeme tuvastada ja paremaid otsuseid teha. Selle õppekava läbimisel on sul tippteadmised digitaalsete äriprotsesside juhtimise valdkonnas ning miski ei takista sul end teostada tootmis-, arendus-, kvaliteedi- või protsessijuhi ametikohal.

TalTechi õppekava läbinul on kõik eeldused, et tõusta ettevõtte tipp või keskastmejuhiks turunduse või müügi valdkonnas, sest ta suudab teenusedisaini abil lahti harutada nii personali-, kliendirahulolu- kui ärimudeli mured ning lahendada olukordi kus pakutav toode või teenus ei ole ettevõttele nii kasumlik kui soovitakse. Teenusedisain on asendamatu ka avalikus sektoris, kus on eriti oluline, et iga teenuse osutamisele kulutatud euro omaks maksimaalset positiivset mõju.

Silmapaistvad vilistlased

Intervjuud lõpetajatega

Juhtimise ja turunduse tudeng Meril Mägi leiab, et saab rakendada magistriõppekava poolt pakutavaid mitmekülgseid teadmisi oma ettevõtte loomisel ja arendamisel.
Loe intervjuud temaga siit

Juhtimise ja turunduse vilistlane Kaarel Nurmsalu räägib oma ülikooliteest pere, tippspordi ja töö kõrvalt.
Kuula podcasti temaga siit

Karl Vihul on TalTechi kahekordne vilistlane ja füüsilist aktiivsust premeeriv rakenduse FitSphere asutaja, kes lükkas oma magistriõpingute ajal hooga käima bakalaureuseõppes tehtud äriplaani. „Kõik, kes on magistriõpingutele mõtlemas, siis juhtimise ja turunduse eriala on ideaalne kõigile neile, kes tahavad minna oma erialal süvitsi ning luua uusi kontakte.“
Loe intervjuud temaga siit

Kas sobib mulle?

SBG tudengid (small)
 • Kui sind huvitab ettevõtlus ja sa tahad selles juhina tegutseda, siis on sul vaja teada vaid üht: TalTechi juhtimise ja turunduse õppekava on just sulle mõeldes kokku pandud.
 • Tänaseid töökohti ei pruugi homme olemas olla ning eilsete teadmistega on tööturul võimatu ellu jääda. TalTechis õppides võid olla kindel, et suudad ka tuleviku ettevõtteid ja organisatsioone edukalt juhtida, tänastest rääkimata.
 • Maailm muutub ja üks võimalus on muutustega kaasa joosta. Teine võimalus on tulla TalTechi, omandada moodsa juhtimise ja turundamise oskused ning muutusi ise kujundama hakata.

Laeb infot...