Tallinna Tehnikaülikool

Miks valida Tartu Kolledž?

Tartu kolledž on väike täisväärtuslik osa Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonnast asukohaga Lõuna-Eestis. Parimat inseneriharidust saab Eestis ainult Tallinna Tehnikaülikoolist ja seetõttu on see parim valik konstruktiivselt ja loogiliselt mõtleva inimese jaoks. Miks mitte nautida seda suurepärast haridust Lõuna-Eestis – eemal pealinna mürast.

Väikese kolledži näol on tegemist atraktiivse õpikeskkonnaga, kus tunned kõiki üliõpilasi ja õppejõude. Üliõpilaste piiratud arv, või õigemini rahvarohkuse puudumine, annab õppejõududele võimaluse suhtuda üliõpilastesse personaalselt. See tähendab, et kui auditooriumis on saja inimese asemel paarkümmend, siis hariduse kvaliteet on oluliselt kõrgem.

Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledž:

 • annab jätkusuutlikku ja tunnustatud tehnilist kõrgharidust
 • õpetavad oma ala spetsialistid
 • väiksemad üliõpilaste rühmad 
 • teeb koostööd Lõuna-Eesti regiooni ettevõtetega ning Tartu kõrgkoolide ja gümnaasiumidega
 • teeb tihedat koostööd Tallinna Tehnikaülikooli teaduskondadega.

Tartu kolledž asub XIX sajandil ehitatud väärikas hoones, Tartu Raekoja platsist 10-minutilise jalutuskäigu kaugusel (Puiestee 78). Siin on üliõpilastel kasutada auditooriumid, kaks arvutiklassi, stuudio ja erinevad laborid. Õppehoonel on oma suur siseõu, kus veeta mõnusalt aega ja korraldada erinevaid vabaõhuüritusi.

Tee arukas valik ja tule Tartu kolledžisse. Me kõik ootame Sind!

tööandjate tagasiside

Tallinna Tehnikaülikool viis läbi 2016. aastal fookusgrupiuuringu, millega selgitati välja tööandjate rahulolu lõpetajatega. Järgnevalt on välja toodud Tartu kolledži tulemused. Uuringu peamiseks eesmärgiks oli hinnata õppekavade terviklikkust ja lõpetajate omandatud kvalifikatsiooni.

Tööandjate rahulolu lõpetajate pädevusega

Tööandjad on hinnanud rahulolu tema ettevõttes töötavate Tehnikaülikooli lõpetajatega, kes on Tehnikaülikooli lõpetanud viimase viie aasta jooksul. Allolevaga (vt joonis) on toodud kõikide hinnatud pädevuste koondhinnangud võrdluses ülikooli keskmise tulemusega. Numbriliste hinnangute skaala selgitus: 5-nõustun, 4-pigem nõustun, 3-nii ja naa, 2-pigem ei nõustu, 1-ei nõustu.

Millised (isiku)omadused on Tartu kolledži lõpetajatele omased?

Fookusgrupis osalejad tõid  lõpetajate (isiku)omadusi kirjeldades välja alltoodud omadused, mis kehtivad ühtviisi nii bakalaureuse kui magistriõppe lõpetajate kohta. Kirjeldatud omadused on toodud pingereas, st enam nimetatud omadused eespool.

 • Ei lähe kergemat teed mööda, on valmis pingutama
 • Tublid
 • Ambitsioonikad
 • Julged
 • Enesekindlad
 • Hea meeskonnatunnetusega
 • Uudishimulikud
 • Positiivsed
 • Arenemissooviga

 

Lisainfo